AcademyFinn min Broker

Topp 80 handelsindikatorer for å øke resultatene dine

Rangerte 4.8 av 5
4.8 av 5 stjerner (8 stemmer)

Lås opp potensialet til teknisk analyse med denne omfattende guiden til de 80 beste handelsindikatorene, som avslører strategier for å overlade handelsresultatene dine.

topp 80 indikatorer for handelssuksess

💡 Viktige takeaways

  1. Handelsindikatorer er kraftige verktøy som gir innsikt i markedstrender, volatilitet, momentum og volum. De kan tilby verdifull informasjon for å veilede dine handelsbeslutninger.
  2. hver enkelt handelsindikator tjener et unikt formål og kan brukes under ulike markedsforhold. Å forstå hvordan og når du skal bruke hver enkelt er avgjørende for å utvikle en omfattende trading-strategi.
  3. Kombinasjon av flere indikatorer kan gi en mer robust oversikt over markedet, bidra til å bekrefte signaler og unngå potensielle falske alarmer.

Magien ligger imidlertid i detaljene! Løs opp de viktige nyansene i de følgende delene... Eller gå rett til vår Vanlige spørsmål med innsikt!

1. Forstå kraften til handelsindikatorer

Handelsindikatorer er kraftige verktøy som traders bruker til å tolke markedsinformasjon og veilede deres handelsbeslutninger. Disse indikatorene er komplekse algoritmer som analyserer ulike aspekter av markedsdata som pris, volum og åpen interesse å generere handelssignaler.

1.1. Viktigheten av 24-timers volum

De 24-timers volum er en nøkkelmåling som representerer den totale mengden handelsaktivitet innenfor en 24-timers periode. Det hjelper å spore dette volumet traders forstår nivået av interesse og aktivitet i en bestemt eiendel, og gir dermed ledetråder om potensielle prisbevegelser og stabiliteten til gjeldende trender.

1.2. Akkumulering/distribusjon: En omfattende markedspressindikator

De Akkumulering / fordeling indikator tilbyr en omfattende oversikt over markedspress, og gir innsikt i om en eiendel blir akkumulert (kjøpt) eller distribuert (solgt). Ved å sammenligne sluttkurser og handelsvolum, kan denne indikatoren hjelpe med å identifisere potensielle kursreverseringer og trendstyrke.

1.3. Aroon: Følger trenden

De Aroon indikator er et unikt verktøy utviklet for å identifisere starten på en ny trend og estimere styrken. Ved å sammenligne tiden siden høyeste og laveste pris over en bestemt periode, hjelper det traders bestemmer om en bullish eller bearish trend utvikler seg, og tilbyr en mulighet til å posisjonere seg tidlig i trenden.

1.4. Auto Pitchfork: Drawing Market Channels

De Auto Pitchfork tool er et tegneinstrument som brukes til å lage høygafler – en type kanal som kan identifisere potensielle støtte- og motstandsnivåer og forutsi mulige fremtidige prisbaner. Ved automatisk å justere til prisbevegelser, kan dette verktøyet gi dynamisk innsikt i markedstrender.

2. Gå dypere inn i handelsindikatorer

2.1. Gjennomsnittlig dagområde: Måler volatilitet

De Gjennomsnittlig dagområde måler den gjennomsnittlige forskjellen mellom en eiendels høye og lave priser over et spesifikt antall perioder. Denne indikatoren gir innsikt i volatiliteten til en eiendel, som kan spille en avgjørende rolle i innstillingen stoppe tap og ta fortjenestenivåer.

2.2. Gjennomsnittlig retningsindeks: Ta tak i trendstyrken

De Gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) er en trendstyrkeindikator. Den måler styrken til en trend, men angir ikke retningen. Traders bruker det ofte sammen med andre indikatorer for å avgjøre om en trend er sterk nok til trade.

2.3. Gjennomsnittlig sann rekkevidde: Volatilitet i fokus

De Gjennomsnittlig True Range (ATR) er en annen volatilitetsindikator. Den beregner det gjennomsnittlige området mellom høye og lave priser over et visst antall perioder. ATR er spesielt nyttig for å angi stop-loss-ordrer og identifisere breakout-muligheter.

2.4. Awesome Oscillator: Nuller markedsmomentum

De Awesome Oscillator er en momentum indikator som sammenligner nylig markedsmomentum med momentum over en større tidsramme. Oscillatoren beveger seg over og under en nulllinje, og gir innsikt i potensielle kjøps- eller salgsmuligheter.

2.5. Maktbalanse: Vurdere oksene og bjørnene

De Maktbalanse indikator er designet for å måle styrken til kjøpere (okser) og selgere (bjørner) i markedet. Når maktbalanse skift, kan det være et tegn på potensielle prisreverseringer, noe som gjør det til et verdifullt verktøy for traders.

2.6. Bollinger Bands: Fange markedsvolatiliteten

Bollinger Bands are en volatilitetsindikator som skaper et bånd med tre linjer - midtlinjen er en Enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) og de ytre linjene er standardavvik fra SMA. Disse bandene utvider og trekker seg sammen basert på volatilitet på markedet, som gir dynamisk støtte og motstandsnivåer.

2.7. Bull Bear Power: Gauging the Market Sentiment

De Bull Bear Power indikator måler makten til kjøpere (okser) og selgere (bjørner) i markedet. Ved å sammenligne høye og lave priser med eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), traders kan måle den generelle markedsstemningen.

2.8. Chaikin Money Flow: Sporing av pengeinnstrømning og -utgang

De Chaikin-pengestrøm (CMF) er et volumveid gjennomsnitt på akkumulering og distribusjon over en spesifisert periode. CMF beveger seg mellom -1 og 1, og gir innsikt i markedssentiment og potensielt kjøps- eller salgspress.

2.9. Chaikin Oscillator: Momentum og akkumulering på et øyeblikk

De Chaikin Oscillator er en momentumindikator som måler akkumulering og distribusjon av en eiendel over en viss periode. Ved å sammenligne bevegelsen til akkumulerings-/distribusjonslinjen med eiendelens pris, hjelper oscillatoren med å identifisere potensielle trendreverseringer og kjøps- eller salgsmuligheter.

2.10. Chande Momentum Oscillator: Måler rent momentum

De Chande Momentum Oscillator (CMO) måler momentumet til en eiendelspris. I motsetning til andre momentumindikatorer, beregner CMO summen av opp- og ned-dager over en periode, og gir et rent mål på en eiendels momentum. Denne informasjonen kan være medvirkende til å identifisere potensielle trendreverseringer og overkjøpte eller oversolgte forhold.

2.11. Chop Zone: Identifisere trendløse markeder

De Chop Zone indikator hjelper traders identifiserer trendløse eller "hakkete" markeder. Den bruker en algoritme for å sammenligne en eiendels prisbevegelse med dens rekkevidde, og indikerer om markedet trender eller beveger seg sidelengs. Denne kunnskapen kan hjelpe traders justere sine strategier for å unngå falske signaler under hakkete markeder.

2.12. Hakkethetsindeks: Vurderer markedsretningen

De Hakketeindeks er et annet verktøy for å identifisere om markedet trender eller beveger seg sidelengs. Den bruker en matematisk formel for å kvantifisere graden av hakking i markedet, noe som hjelper traders unngå falske utbrudd og whipsaws.

2.13. Råvarekanalindeks: Oppdag nye trender

De Commodity Channel Index (CCI) er en allsidig indikator som hjelper traders identifiserer nye trender, ekstreme forhold og prisvendinger. Ved å sammenligne en eiendels typiske pris med dets glidende gjennomsnitt og vurdere avviket fra gjennomsnittet, vil CCI gir et verdifullt perspektiv på markedsforholdene.

2.14. Connors RSI: A Composite Approach to Momentum

Koblinger RSI er en sammensatt indikator som kombinerer Relative Strength Index (RSI), Valuta Change (RoC), og prosentandelen av prisendringer som lukker opp for dagen. Denne kombinasjonen gir en omfattende oversikt over en eiendels momentum, og hjelper traders identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter.

2.15. Coppock Curve: Finne langsiktige kjøpsmuligheter

De Coppock -kurve er en momentumindikator designet for å identifisere kjøpsmuligheter i det langsiktige aksjemarkedet. Ved å beregne endringshastigheten og bruke en vektet glidende gjennomsnittden Coppock -kurve genererer en signallinje som kan hjelpe traders identifisere potensielle bunner i markedet.

2.16. Korrelasjonskoeffisient: Evaluering av aktivaforhold

De Korrelasjonskoeffisient måler den statistiske sammenhengen mellom to eiendeler. Denne informasjonen er viktig for traders involvert i par som handler eller diversifiserer porteføljen sin, da det kan hjelpe med å identifisere eiendeler som beveger seg sammen eller i motsatte retninger.

2.17. Kumulativ volumindeks: Sporing av pengestrøm

De Kumulativt volum Indeks (CVI) er en indikator som måler det kumulative volumet av oppover og nedover trades å spore pengestrømmen. CVI kan hjelpe traders vurderer den generelle markedssentimentet og identifiserer potensielle bullish eller bearish trender.

2.18. Detrended Price Oscillator: Fjerning av markedstrender

De Detrended prisoscillator (DPO) er et verktøy som fjerner de langsiktige trendene fra prisene. Denne "avskrekkingen" hjelper traders fokuserer på kortsiktige sykluser og overkjøpte eller oversolgte forhold, og gir et klarere syn på en eiendels prisbevegelse.

2.19. Retningsbestemt bevegelsesindeks: Evaluerer trendretning og styrke

De Retningsbevegelsesindeks (DMI) er en allsidig indikator som hjelper traders identifisere retningen og styrken til en trend. Den består av tre linjer – positiv retningsindikator (+DI), negativ retningsindikator (-DI) og Gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) – tilbyr en omfattende oversikt over markedstrender.

2.20. Divergensindikator: Spotting av trendreverseringer

De Divergensindikator er et verktøy som identifiserer avvik mellom en eiendelspris og en oscillator. Disse avvikene kan ofte signalisere potensielle trendreverseringer tradeDet er en mulighet til å forutse endringer i markedsretningen.

2.21. Donchian Channels: Pinpointing Breakouts

Donchian kanaler er en volatilitetsindikator som fremhever potensielle prisbrudd. Kanalene dannes ved å plotte den høyeste høye og laveste laveste over en bestemt tidsperiode, og lage en visuell guide for å forstå gjeldende markedsvolatilitet.

2.22. Dobbel EMA: Enhanced Trend Sensitivity

Det dobbelte Eksponentiell Flytende Gjennomsnitt (Dema) forbedrer trendfølsomheten over en enkelt EMA. Ved å bruke en formel som gir større vekt til nyere prisdata, reduserer DEMA etterslep som svar på prisendringer, og gir en mer nøyaktig refleksjon av gjeldende markedstrender.

2.23. Enkel bevegelse: Volum og pris sammen

Enkel bevegelse (EOM) er en volumbasert indikator som kombinerer pris- og volumdata for å vise hvor lett en eiendelspris kan endres. EOM kan hjelpe traders identifiserer om en prisbevegelse hadde sterk volumstøtte, noe som indikerer sannsynligheten for at bevegelsen fortsetter.

2.24. Elder Force Index: Mål for okser og bjørner

De Eldre Force Index er en momentumindikator som måler kraften til okser under positive dager (priser opp) og kraften til bjørner under negative dager (priser ned). Denne informasjonen kan gi traders en unik innsikt i kraften bak markedsbevegelsene.

2.25. Konvolutt: Spor ekstreme priser

An Konvolutt er en teknisk analyse verktøy som inneholder to glidende gjennomsnitt som definerer øvre og nedre prisklassenivåer. Konvolutter kan hjelpe traders identifiserer overkjøpte eller oversolgte forhold, og tilbyr potensielle signaler for prisreversering.

3. Avanserte handelsindikatorer

3.1. Fisher Transform: Sharpening Price Information

De Fisher Transform er en oscillator som søker å identifisere prisreverseringer ved å skjerpe og invertere prisinformasjonen. Denne transformasjonen kan gjøre ekstreme prisbevegelser mer tydelige, og hjelpe traders i deres beslutningsprosess.

3.2. Historisk volatilitet: Forstå fortiden

Historisk volatilitet (HV) er et statistisk mål på spredningen av avkastning for et gitt verdipapir eller markedsindeks. Ved å forstå tidligere volatilitet, traders kan få en følelse av mulige fremtidige prisbevegelser, og hjelpe til risiko ledelse og strategiplanlegging.

3.3. Skrog i bevegelse: Reduserer etterslep

De Skrog glidende gjennomsnitt (HMA) er en type glidende gjennomsnitt som er designet for å redusere etterslep samtidig som den opprettholder en jevn kurve. HMA oppnår dette ved å bruke vektede gjennomsnitt og kvadratrøtter, og tilbyr en mer responsiv indikator for å identifisere markedstrender.

3.4. Ichimoku Cloud: En omfattende indikator

De Ichimoku Cloud er en omfattende indikator som definerer støtte og motstand, identifiserer trendretning, måler momentum og gir handelssignaler. Denne mangefasetterte tilnærmingen gjør den til et allsidig verktøy for mange traders.

3.5. Keltner-kanaler: Volatilitet og prisbåndindikator

Keltner Kanaler er en volatilitetsbasert indikator som danner kanaler rundt et eksponensielt glidende gjennomsnitt. Bredden på kanalene bestemmes av Gjennomsnittlig True Range (ATR), som gir et dynamisk blikk på volatilitet og potensielle prisnivåer.

3.6. Klinger Oscillator: Volumbasert analyse

De Klinger Oscillator er en volumbasert indikator designet for å forutsi langsiktige trender for pengestrøm. Ved å sammenligne volumet som strømmer inn og ut av et verdipapir, kan det gi innsikt i styrken til en trend og potensielle reverseringspunkter.

3.7. Vet sikkert: En momentumoscillator

Vet sikker ting (KST) er en momentumoscillator basert på den utjevnede endringshastigheten for fire forskjellige tidsrammer. KST svinger rundt null og kan brukes til å identifisere potensielle kjøps- og salgssignaler.

3.8. Minste kvadraters glidende gjennomsnitt: Minimerer feil

De Minste kvadraters glidende gjennomsnitt (LSMA) bruker minste kvadraters regresjonsmetode for å bestemme linjen for best tilpasning for en pris over en spesifisert tidsperiode. Denne metoden minimerer feilen mellom den faktiske prisen og linjen med best passform, og gir et mer nøyaktig gjennomsnitt.

3.9. Lineær regresjonskanal: Definere prisekstreme

Lineære regresjonskanaler er et teknisk analyseverktøy som lager en kanal rundt en lineær regresjonslinje. De øvre og nedre linjene representerer potensielle områder med støtte og motstand, og hjelper traders identifiserer ekstreme priser.

3.10. MA Cross: The Power of Two Moving Averages

Moving Average Cross (MAC) innebærer bruk av to glidende gjennomsnitt – ett kortsiktig og ett langsiktig – for å generere handelssignaler. Når den kortsiktige MA krysser over den langsiktige MA, kan det indikere et kjøpssignal, og når den krysser under, kan det signalisere et salg.

3.11. Masseindeks: Søker reverseringer

Masseindeksen er en volatilitetsindikator som ikke styrer, men i stedet identifiserer potensielle reverseringer basert på utvidelse av rekkevidden. Premisset er at reverseringer sannsynligvis vil skje når prisområdet utvides, noe som er det masseindeksen søker å identifisere.

3.12. McGinley Dynamic: A Responsive Moving Average

De McGinley Dynamic ligner på en glidende gjennomsnittslinje, men det er en utjevningsmekanisme for priser som viser seg å spore langt bedre enn noe glidende gjennomsnitt. Det minimerer prisskille, prissager og klemmer prisene mye tettere.

3.13. Momentum: Prisendringshastighet

Momentum-indikatoren kvantifiserer hastigheten på prisendringer ved å sammenligne nåværende og tidligere priser. Det er en ledende indikator som gir en forhåndsvisning av fremtidige prisendringer før de skjer, noe som kan være fordelaktig i et trendende marked.

3.14. Pengestrømindeks: Volum og pris i én indikator

De Penger Flow Index (MFI) er en volumvektet relativ styrkeindikator som viser styrken til pengeinnstrømning og utstrømning av et verdipapir. Den er relatert til Relative Strength Index (RSI), men inkluderer volum, mens RSI kun vurderer pris.

3.15. Månefaseindikator: En ukonvensjonell tilnærming

De Månefaser Indikator er en utradisjonell tilnærming til markedsanalyse. Noen traders tror at månen påvirker menneskelig atferd og, følgelig, markedene. Denne indikatoren markerer nymåne- og fullmånefasene på kartet ditt.

3.16. Glidende gjennomsnittsbånd: Flere MA, én indikator

De Glidende gjennomsnittsbånd er en serie av glidende gjennomsnitt av forskjellige lengder plottet på samme diagram. Resultatet er et båndutseende, som kan gi et mer omfattende bilde av markedets trend.

3.17. Multi Time Period Charts: Multiple Perspectives

Multi tidsperiode Diagrammer tillater traders for å se ulike tidsrammer på et enkelt diagram. Dette kan gi et mer omfattende bilde av markedet, og bidra til å fremheve trender eller mønstre som

3.18. Nettovolum: En volum-prisindikator

Nettovolum er en enkel, men effektiv indikator som trekker volumet på nededager fra volumet på oppdager. Dette kan gi et klart bilde av om kjøpere eller selgere dominerer markedet, og hjelper traders identifiserer potensielle trendvendinger.

3.19. På saldovolum: Sporing av kumulativt kjøpstrykk

På balanse volum (OBV) er en momentumindikator som bruker volumstrøm til å forutsi endringer i aksjekurs. OBV måler kjøps- og salgspress ved å legge til volumet på "opp" dager og trekke fra volum på "ned" dager.

3.20. Åpen interesse: Måle markedsaktivitet

Åpen interesse representerer det totale antallet utestående kontrakter som ikke er gjort opp for en eiendel. Høy åpen interesse kan tyde på at det er mye aktivitet i en kontrakt, mens lav åpen interesse kan tyde på mangel på likviditet.

3.21. Parabolic SAR: Identifisering av trendreverseringer

De Parabolic SAR (Stopp og revers) er en trendfølgende indikator som gir potensielle inn- og utgangspunkter. Denne indikatoren følger prisen som et etterfølgende stopp og har en tendens til å vippe over eller under prisen, noe som indikerer potensielle trendvendinger.

3.22. Pivotpoeng: Nøkkelprisnivåer

Pivot Points er en populær indikator for å definere potensielle støtte- og motstandsnivåer. Pivotpunktet og dets støtte- og motstandsnivåer er områder der retningen på prisbevegelsen muligens kan endres.

3.23. Prisoscillator: Forenkler prisbevegelser

De Prisoscillator forenkler prosessen med å oppdage potensielle pristrender over bestemte perioder. Ved å beregne forskjellen mellom to glidende gjennomsnitt av et verdipapirs pris, hjelper prisoscillatoren med å identifisere potensielle kjøps- og salgspunkter.

3.24. Prisvolumtrend: Volum og pris sammen

De Pris Volum Trend (PVT) kombinerer pris og volum på en måte som ligner On Balance Volume (OBV), men PVT er mer følsom for sluttpriser. PVT øker eller synker i henhold til den relative endringen i sluttpriser, noe som gir den en kumulativ effekt.

3.25. Endringshastighet: Fanger momentum

Rate of Change (ROC) er en momentumoscillator som måler den prosentvise endringen mellom gjeldende pris og prisen for et visst antall perioder siden. ROC er en høyhastighetsindikator som svinger rundt en nulllinje.

3.26. Relativ styrkeindeks: Vurdere momentum

Relativ styrkeindeks (RSI) er en momentumoscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser. RSI svinger mellom null og 100 og brukes ofte til å identifisere overkjøpte eller oversolgte forhold, som signaliserer potensielle reverseringer.

3.27. Relativ kraftindeks: Sammenligning av prisdynamikk

Relative Vigor Index (RVI) sammenligner dynamikken til forskjellige prisperioder for å identifisere potensielle prisendringer. Sluttkursen er vanligvis høyere enn åpningsprisen i et bullish marked, så RVI bruker dette prinsippet til å generere signaler.

3.28. Relativ volatilitetsindeks: Måler volatilitet

Slektningen Volatilitetsindeks (RVI) måler retningen på volatiliteten. Den ligner på Relative Strength Index (RSI), men i stedet for daglige prisendringer bruker den standardavvik.

3.29. Rob Booker-indikatorer: tilpassede indikatorer for trendidentifikasjon

Rob Booker Indicators er tilpassede indikatorer utviklet av trader Rob Booker. Disse inkluderer Rob Booker Intraday Pivot Points, Knoxville-divergens, Tapte pivotpunkter, Reversal og Ziv Ghost Pivots, hver utformet for å fremheve spesifikke markedsforhold og mønstre.

3.30. SMI Ergodic Indicator: Identifisere trendretning

De SMI Ergodic Indicator er et kraftig verktøy for å identifisere retningen til en trend. Den sammenligner sluttkursen på en eiendel med dens prisklasse for et spesifikt antall perioder, og gir et klart bilde av oppadgående eller nedadgående trender.

3.31. SMI Ergodic Oscillator: Spotting av overkjøpte og oversolgte forhold

De SMI Ergodic Oscillator er forskjellen mellom SMI Ergodic Indicator og dens signallinje. Traders bruker ofte denne oscillatoren for å oppdage overkjøpte og oversolgte forhold, noe som kan signalisere potensielle markedsvendinger.

3.32. Utjevnet glidende gjennomsnitt: Reduserer støy

Smoothed Moving Average (SMMA) gir lik vekt til alle datapunkter. Det jevner ut prissvingninger, slik at traders for å filtrere ut markedsstøy og fokusere på den underliggende pristrenden.

3.33. Stokastisk: Momentum Oscillator

Den Stokastiske Oscillator er en momentumindikator som sammenligner en bestemt sluttkurs på et verdipapir med en rekke av prisene over en viss tidsperiode. Hastigheten og endringen av prisbevegelser brukes deretter til å forutsi fremtidige prisbevegelser.

3.34. Stokastisk RSI: Følsomhet for markedsbevegelser

De stokastiske RSI bruker Stokastisk Oscillator-formelen på Relative Strength Index (RSI) for å lage en indikator som reagerer følsomt på endringer i markedspris. Denne kombinasjonen hjelper til med å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold i markedet.

3.35. Supertrend: Følger markedstrenden

De Super trend er en trendfølgende indikator som brukes til å identifisere opp og ned trender i pris. Indikatorlinjen endrer farge basert på trendretningen, og gir en visuell representasjon av trenden.

3.36. Tekniske vurderinger: Et omfattende analyseverktøy

Tekniske vurderinger er et omfattende analyseverktøy som vurderer en eiendel basert på tekniske analyseindikatorer. Ved å kombinere ulike indikatorer til en enkelt vurdering, traders kan få en rask og omfattende oversikt over eiendelens tekniske status.

3.37. Tidsvektet gjennomsnittspris: Volumbasert gjennomsnitt

De Tidsvektet gjennomsnittspris (TWAP) er et volumbasert gjennomsnitt brukt av institusjoner traders for å utføre større ordre uten å forstyrre markedet. TWAP beregnes ved å dele verdien av hver transaksjon med det totale volumet over en viss periode.

3.38. Trippel EMA: Reduserer lag og støy

Triple Exponential Moving Average (TEMA) er et glidende gjennomsnitt som kombinerer et enkelt, dobbel og trippel eksponentielt glidende gjennomsnitt for å redusere etterslep og filtrere ut markedsstøy. Ved å gjøre dette gir det en jevnere linje som reagerer raskere på prisendringer.

3.39. TRIX: Overvåking av markedstrender

De TRIX er en momentumoscillator som viser den prosentvise endringshastigheten til et trippel eksponentielt jevnet glidende gjennomsnitt av en eiendels sluttkurs. Det brukes ofte til å identifisere potensielle prisreverseringer og kan være et nyttig verktøy for å filtrere ut markedsstøy.

3.40. True Strength Index: Identifisering av overkjøpte og oversolgte forhold

De Sann styrkeindeks (TSI) er en momentumoscillator som hjelper traders identifiserer overkjøpte og oversolgte forhold, som viser styrken til en trend. Ved å sammenligne det kortsiktige og langsiktige markedet

3.41. Ultimate Oscillator: Kombinerer kort-, mellom- og langtidsperioder

De Ultimate Oscillator er en momentumoscillator designet for å fange momentum over tre forskjellige tidsrammer. Ved å inkludere korte, mellomliggende og langsiktige perioder, har denne oscillatoren som mål å unngå problemer forbundet med å bruke en enkelt tidsramme.

3.42. Volum opp/ned: Skille kjøps- og salgstrykk

Volum opp/ned er en volumbasert indikator som skiller opp-volum og ned-volum, slik at traders for å se forskjellen mellom volum som strømmer inn i en eiendel og volum som strømmer ut. Denne forskjellen kan bidra til å identifisere styrken til en trend eller potensielle reverseringer.

3.43. Synlig gjennomsnittspris: Sporing av gjennomsnittsprisen

Den synlige gjennomsnittsprisen er en enkel, men nyttig indikator som beregner gjennomsnittsprisen på den synlige delen av et diagram. Dette hjelper traders identifiserer raskt gjennomsnittsprisen på deres nåværende skjerm uten påvirkning av eldre data som for øyeblikket ikke vises.

3.44. Volatilitetsstopp: Håndtering av risiko

De Volatilitet Stopp er en stop-loss-metode som bruker volatilitet for å bestemme utgangspunkter. Dette kan hjelpe traders håndterer risiko ved å tilby et dynamisk stoppnivå som tilpasser seg volatiliteten til eiendelen.

3.45. Volumvektet glidende gjennomsnitt: Legger til volum i blandingen

De Volumvektet glidende gjennomsnitt (VWMA) er en variant av det enkle glidende gjennomsnittet som inkluderer volumdata. Ved å gjøre dette, prioriterer den prisbevegelser som skjer på høye volumer, og gir et mer nøyaktig gjennomsnitt i aktive markeder.

3.46. Volumoscillator: Avdekke pristrender

De Volumoscillator er en volumbasert indikator som fremhever trendene i volum ved å sammenligne to forskjellige lengde glidende gjennomsnitt. Dette hjelper traders se om volumet øker eller synker, noe som kan bidra til å bekrefte pristrender eller advare om potensielle reverseringer.

3.47. Vortex-indikator: Identifiserer trendretning

De Vortex-indikator er en oscillator som brukes til å bestemme starten på en ny trend og for å bekrefte pågående trender. Den bruker høye, lave og nære priser for å lage to oscillerende linjer som kan gi verdifull innsikt i trendretning.

3.48. VWAP Auto Anchored: En referanse for gjennomsnittlig pris

De VWAP Automatisk forankret indikator gir en volumvektet gjennomsnittspris, og fungerer som en referanse for gjennomsnittsprisen en eiendel har traded kl hele dagen, justert for volum. Det kan hjelpe traders identifiserer likviditetspunkter og forstår den generelle markedstrenden.

3.49. Williams Alligator: Spotting Trend Changes

De Williams Alligator er en trendindikator som bruker glattede glidende gjennomsnitt, plottet rundt pris for å danne en struktur som ligner på en kjeve, tenner og lepper til en alligator. Dette hjelper traders identifiserer starten på en trend og dens retning.

3.50. Williams Fractals: Fremhever prisreverseringer

Williams fraktaler er en indikator brukt i teknisk analyse som viser den høyeste høye eller laveste laveste av en prisbevegelse. Fraktaler er indikatorer på lysestakediagrammer som identifiserer reverseringspunkter i markedet.

3.51. Williams prosentområde: Momentumoscillator

De Williams prosent rekkevidde, også kjent som %R, er en momentumoscillator som måler overkjøpt og oversolgt nivå. I likhet med den stokastiske oscillatoren hjelper den traders identifiserer potensielle reverseringspunkter når markedet er overutvidet.

3.52. Woodies CCI: Et komplett handelssystem

Woodies CCI er en kompleks, men grundig tilnærming til teknisk analyse. Det involverer flere beregninger og plotter flere indikatorer på diagrammet, inkludert CCI, et glidende gjennomsnitt av CCI og mer. Dette systemet kan gi et fullstendig bilde av markedet og hjelpe traders identifisere potensielle handelsmuligheter.

3.53. Zig Zag: Filtrerer ut markedsstøy

De Zig Zag Indikator er en trendfølgende og trendreverserende indikator som filtrerer ut endringer i en eiendelspris som er under et visst nivå. Det er ikke prediktivt, men kan bidra til å visualisere markedstrender og sykluser.

4. konklusjon

I den hektiske handelsverdenen kan det å ha et godt avrundet verktøysett med indikatorer utgjøre forskjellen mellom vellykket trades og tapte muligheter. Ved å forstå og bruke disse indikatorene, traders kan ta mer informerte beslutninger, administrere risikoene deres effektivt og potensielt forbedre deres generelle handelsytelse.

❔ Vanlige spørsmål

trekant sm høyre
Hva er en handelsindikator?

En handelsindikator er en matematisk beregning som kan brukes på et verdipapirs pris eller volumdata, som gir verdifull innsikt i markedstrender og potensielle handelsmuligheter.

trekant sm høyre
Hvordan bruker jeg handelsindikatorer?

Handelsindikatorer kan brukes på ulike måter, avhengig av type indikator og formål. For eksempel, trendindikatorer kan bidra til å identifisere retningen til markedet, mens volumindikatorer kan indikere styrken til en trend.

trekant sm høyre
Kan jeg bruke flere handelsindikatorer samtidig?

Ja, mange traders bruker flere indikatorer samtidig for å bekrefte signaler og forbedre nøyaktigheten til sine spådommer. Det er imidlertid viktig å ikke stole utelukkende på indikatorer og vurdere andre markedsanalysemetoder også.

trekant sm høyre
Hva er den beste handelsindikatoren?

Det er ikke én "beste" handelsindikator da effektiviteten til en indikator kan variere basert på markedsforholdene og trader sin strategi. Det er tilrådelig å forstå og teste ulike indikatorer for å finne de som fungerer best for deg trading stil og mål.

trekant sm høyre
Er handelsindikatorer en garanti for suksess?

Mens handelsindikatorer kan gi verdifull innsikt og forbedre handelsstrategien din, er de ingen garanti for suksess. Markedsatferd kan påvirkes av en rekke faktorer, og det er viktig å vurdere disse sammen med indikatorene dine. Bruk alltid risikostyringsstrategier og lag informerte handelsbeslutninger.

Forfatter: Florian Fendt
En ambisiøs investor og trader, Florian grunnla BrokerCheck etter å ha studert økonomi på universitetet. Siden 2017 deler han sin kunnskap og lidenskap for finansmarkedene BrokerCheck.
Les mer av Florian Fendt
Florian-Fendt-forfatter

Legg igjen en kommentar

Top 3 Brokers

Sist oppdatert: 15. mai. 2024

markets.com-logo-ny

Markets.com

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Vantage

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (10 stemmer)
80 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Exness

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (18 stemmer)

Du vil kanskje også like

⭐ Hva synes du om denne artikkelen?

Fant du dette innlegget nyttig? Kommenter eller vurder hvis du har noe å si om denne artikkelen.

Filter

Vi sorterer etter høyeste rangering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten velger du dem i rullegardinmenyen eller begrenser søket med flere filtre.
- glidebryter
0 - 100
Hva ser du etter?
Brokers
Regulering
Plattform
Innskudd / tilbaketrekking
Kontotype
Kontorsted
Broker Egenskaper