AcademyFinn min Broker

Best Know Sure Thing (KST) innstillinger og strategi

Rangerte 4.2 av 5
4.2 av 5 stjerner (9 stemmer)

Know Sure Thing (KST) Indicator er en kraftig momentumoscillator i en verden av teknisk analyse. Utviklet av Martin J. Pring, gir KST et omfattende bilde av markedstrender ved å kombinere ulike tidsrammer. Denne detaljerte veiledningen fordyper seg i KST-indikatoren, og utforsker beregningen, optimale oppsettverdier, tolkningen og dens anvendelse i forbindelse med andre indikatorer og risikostyringsstrategier.

Vet sikker ting

💡 Viktige takeaways

 1. KST-indikatoren er et mangefasettert verktøy som kombinerer flere tidsrammer for en omfattende momentumanalyse, egnet for både kortsiktige og langsiktige handelsstrategier.
 2. Forstå regnestykket av KST-indikatoren er avgjørende for å tilpasse parameterne for å passe til forskjellige handelsstiler og markedsforhold.
 3. Optimale oppsettverdier for KST-indikatoren varierer på tvers av ulike tidsrammer, og tilbyr fleksibilitet og tilpasningsevne for ulike handelstilnærminger.
 4. Tolking av KST-indikatoren innebærer å analysere crossovers, divergenser og overkjøpte/oversolgte forhold, noe som gjør det til et allsidig verktøy for markedsanalyse.
 5. Kombinere KST-indikatoren med andre tekniske verktøy som glidende gjennomsnitt, RSI og Bollinger Bands kan forbedre signalpålitelighet og handelsbeslutninger.

Magien ligger imidlertid i detaljene! Løs opp de viktige nyansene i de følgende delene... Eller gå rett til vår Vanlige spørsmål med innsikt!

1. Oversikt over Know Sure Thing-indikatoren

De Know Sure Thing (KST) Indikator, konseptualisert av Martin J. Pring, står som en fremtredende momentum oscillator inn teknisk analyse. Dens primære funksjon er å vurdere den generelle trenden i finansmarkedene. Det unike med KST ligger i dens flerlags tilnærming, som kombinerer ulike tidsrammer for å gi en omfattende momentumanalyse. Denne allsidigheten gjør det til et foretrukket verktøy blant både kortsiktig traders og langsiktige investorer.

I kjernen er KST-indikatoren medvirkende til å oppdage bullish og bearish divergenser, tolke signallinjeoverganger og identifisere overkjøpte eller oversolgte markedsforhold. Ved å snitte prisdata over flere tidsrammer, gir det et bredt perspektiv på markedstrender, og hjelper til med å identifisere langsiktige markedsbevegelser.

Know Sure Thing Indicator (KST)

1.1 Kjennetegn ved KST-indikatoren

 • Diverse tidsrammeintegrasjon: Slår sammen data fra flere tidsrammer, og gir et detaljert momentumperspektiv.
 • Divergensdeteksjon: Utmerket i å avsløre divergenser, kan KST antyde potensielle markedsvendinger.
 • Signallinjeoverganger: Identifiserer handelsmuligheter gjennom crossover av KST og dens signallinje.
 • Markedets ekstremer identifisering: Nyttig for å oppdage overkjøpte eller oversolgte forhold, som indikerer potensielle markedskorrigeringer.

KSTs verdi strekker seg utover dens primære funksjoner, da den utfyller andre tekniske analyseverktøy. Den integrerte tilnærmingen med å kombinere forskjellige tidsrammedata til én indikator gjør den til en uvurderlig komponent for å bekrefte bredere markedstrender.

Advantages: Flertidsrammemetodikken til KST gir en analysedybde som er sjelden i en enkelt periode oscillatorer. Denne dybden gjør den til et uunnværlig verktøy for en rekke trading strategier, fra kortsiktig til langsiktig.

Begrensninger: Det er imidlertid viktig å merke seg at KST, som alle tekniske indikatorer, er underlagt visse begrensninger. Det kan gi misvisende signaler i volatile markeder og kan være noe hengende i perioder med raske markedsbevegelser. Derfor brukes det ofte sammen med andre indikatorer for en mer avrundet analyse.

Aspect Detalj
Primær funksjon Momentum Oscillator for trendanalyse
Creator Martin J. Pring
Søknad Divergensdeteksjon, signallinjekryssninger, markedsekstremeanalyse
Tidsrammerelevans Kombinerer kortsiktige til langsiktige tidsrammer
Kjernesignaler Bullish/Bearish divergenser, crossover-signaler, overkjøpt/oversolgt forhold
Sterke Omfattende tidsrammeanalyse, allsidig i trendidentifikasjon
Svakheter Potensial for falske signaler i volatile markeder, iboende etterslep i raske bevegelser

2. Beregning av KST-indikatoren

Beregningen av Know Sure Thing (KST)-indikator er en flertrinnsprosess som involverer utjevning og kombinasjon av ulike rate-of-change (ROC) verdier fra forskjellige tidsrammer. Denne prosessen sikrer at KST fanger både kortsiktig og langsiktig markedsmomentum. Å forstå beregningen er avgjørende for traders som ønsker å tilpasse eller fullt ut forstå indikatorens implikasjoner.

2.1 Trinn for å beregne KST-indikatoren

KST-indikatorberegningen innebærer følgende trinn:

 1. Beregning av endringshastighet (ROC): ROC beregnes for fire forskjellige tidsrammer. Vanligvis er dette 10-perioders, 15-perioders, 20-perioders og 30-perioders ROC-er. ROC beregnes som [(Gjeldende pris / Pris for 'n' perioder siden) – 1] * 100.
 2. Bruke a Enkelt glidende gjennomsnitt (SMA): Hver ROC blir deretter jevnet ut ved hjelp av en spesifikk periode SMA. Vanligvis brukes en 10-perioders SMA for 10-perioders ROC, en 10-periods SMA for 15-perioders ROC, en 10-periods SMA for 20-perioders ROC, og en 15-periods SMA for 30-perioder. periode ROC.
 3. Kombinere SMA-ene: De utjevnede ROC-verdiene kombineres deretter til en enkelt KST-formel: KST = (ROC1 x 1) + (ROC2 x 2) + (ROC3 x 3) + (ROC4 x 4). Multiplikatorene (1, 2, 3, 4) gir større vekt til de lengre tidsrammene.
 4. Generering av signallinjen: En 9-perioders SMA av KST-verdien brukes vanligvis som signallinje, og gir potensielle kjøps- eller salgssignaler når den krysses av KST.

2.2 Eksempel på KST-beregning

For å illustrere, vurder følgende forenklede eksempel:

 • 10-perioders ROC: 5 %
 • 15-perioders ROC: 6 %
 • 20-perioders ROC: 7 %
 • 30-perioders ROC: 8 %

Forutsatt at hver ROC har blitt jevnet med sine respektive SMA-er, vil KST-verdien bli beregnet som følger: KST = (5 x 1) + (6 x 2) + (7 x 3) + (8 x 4) = 71.

Advantages: Denne intrikate beregningen gjør at KST kan reflektere markedsmomentumet på en omfattende måte, med tanke på både kortsiktige og langsiktige trender.

Begrensninger: Kompleksiteten i beregningen betyr imidlertid at den kanskje ikke reagerer raskt på plutselige markedsbevegelser, og valg av tidsrammer og SMA-perioder kan påvirke signalene betydelig.

Trinn Detalj
ROC-beregning Beregn ROC for 10, 15, 20 og 30-perioder
SMA-applikasjon Påfør SMA for å jevne ut hver ROC-verdi
KST Formel Kombiner glattede ROC-er med vektede summer
Signallinje Bruk 9-perioders SMA som signallinje

3. Optimale verdier for oppsett i ulike tidsrammer

Sette opp Know Sure Thing (KST)-indikator krever effektivt å velge optimale verdier for ulike tidsrammer. Disse verdiene kan variere avhengig av handelsstilen, det finansielle instrumentet og markedsforholdene. Målet er å balansere respons med nøyaktighet, og sikre at indikatoren gir meningsfull innsikt uten overdreven støy.

3.1 Tidsrammespesifikke oppsettverdier

Her er anbefalte oppsett for ulike handelstidsrammer:

 • Kortsiktig handel: For dagen traders eller de som ser på kortere tidsrammer, kan et raskere ROC-oppsett som 5, 10, 10 og 15 perioder med kortere SMA-er være mer lydhør overfor markedsendringer.
 • mellomlang sikt handel: Svinge traders kan foretrekke en mer balansert tilnærming, ved å bruke ROC-er på 10, 15, 20 og 30 perioder med tilsvarende SMA-er for en blanding av følsomhet og stabilitet.
 • Langsiktig investering: For langsiktig trendanalyse kan utvidelse av ROC-periodene til 15, 20, 30 og 40 med lengre SMA-er gi en klarere oversikt over de langsiktige markedstrendene, og redusere effekten av kortsiktige svingninger.

3.2 Eksempelscenarier

La oss vurdere et eksempel for hver handelsstil:

 • Kortsiktig handel: Et KST-oppsett med ROC-er på 5, 10, 10, 15 og SMA-er på 10, 10, 10, 20 kan gi rask innsikt i markedsmomentum, gunstig for raske handelsbeslutninger.
 • mellomlang sikt handel: Bruk av ROC-er på 10, 15, 20, 30 med SMA-er på 10, 10, 10, 15 gir en balanse, og tilbyr en omfattende oversikt som passer for swing trading-strategier.
 • Langsiktig investering: For et langsiktig perspektiv vil ROC-er på 15, 20, 30, 40 med SMA-er på 20, 20, 20, 30 jevne ut kortsiktig volatilitet, med fokus på de overordnede markedstrendene.

Advantages: Å skreddersy KST-indikatorens parametere for å tilpasse seg spesifikke handelstidsrammer forbedrer effektiviteten i trendanalyse og beslutningstaking.

Begrensninger: Det er imidlertid viktig å huske at intet enkelt oppsett er universelt optimalt. Markedsforhold og individuelle handelsmål kan påvirke effektiviteten til disse parameterne betydelig.

Know Sure Thing Indicator (KST) oppsett

Handelsstil ROC-perioder SMA-perioder
Kortsiktig handel 5, 10, 10, 15 10, 10, 10, 20
Handel på mellomlang sikt 10, 15, 20, 30 10, 10, 10, 15
Langsiktig investering 15, 20, 30, 40 20, 20, 20, 30

4. Tolking av KST-indikatoren

Forstå hvordan man tolker Know Sure Thing (KST)-indikator er avgjørende for å effektivt bruke det i handelsbeslutninger. KST-indikatoren tilbyr ulike signaler som hjelper til med å identifisere trendstyrke, retning og potensielle reverseringer. Denne delen gir innsikt i å tolke disse signalene for informerte handelsstrategier.

4.1 Nøkkelsignaler til KST-indikatoren

KST-indikatoren gir først og fremst følgende signaler:

 • Crossovers: Krysset av KST-linjen over eller under signallinjen er et primærsignal. En crossover over signallinjen antyder bullish momentum, mens en crossover under indikerer bearish momentum.

Know Sure Thing Indicator (KST) Signal

 • Avvik: Avvik mellom KST og prishandlingen kan være betydelige. En bullish divergens oppstår når prisen registrerer et lavere lavpunkt, men KST registrerer et høyere lavpunkt. Motsatt skjer en bearish divergens når prisen treffer et høyere høydepunkt, men KST viser et lavere høydepunkt.

Know Sure Thing Indicator (KST) Divergens

 • Betingelser for overkjøp/oversolgt: Ekstremt høye eller lave verdier for KST kan indikere overkjøpte eller oversolgte forhold, noe som potensielt kan signalisere en reversering.

4.2 Praktiske eksempler på KST-tolkning

La oss vurdere praktiske eksempler for bedre forståelse:

 • Bullish Scenario: Hvis KST krysser over signallinjen mens prisen går oppover, bekrefter det den bullish trenden. Dette kan betraktes som en kjøpsmulighet.
 • Bearish-scenario: En crossover av KST under signallinjen under en nedadgående pristrend antyder styrking av bearish momentum, som potensielt signaliserer en salgsmulighet.
 • Eksempel på divergens: Hvis prisen på en eiendel gjør nye nedturer, men KST danner høyere nedturer, indikerer det en bullish divergens, noe som tyder på en mulig trendvending til oppsiden.

Advantages: Evnen til KST til å kombinere signaler fra forskjellige tidsrammer gjør den til et kraftig verktøy for å bekrefte trender og potensielle reverseringer.

Begrensninger: Imidlertid traders bør være forsiktige da KST, som alle indikatorer, ikke er idiotsikker og kan gi falske signaler, spesielt i sidelengs eller svært volatile markeder. Det brukes ofte sammen med andre indikatorer for validering.

Signaltype Tolkning
Crossovers Bullish eller bearish momentumindikasjon basert på KST-krysset over eller under signallinjen
Avvik Indikerer potensielle reverseringer når KST avviker fra pristrenden
Betingelser for overkjøp/oversolgt Ekstreme KST-verdier kan signalisere forestående markedsvendinger

5. Kombinere KST-indikatoren med andre verktøy

Integrering av Know Sure Thing (KST)-indikator med andre tekniske analyseverktøy kan forbedre effektiviteten og gi mer robuste handelssignaler. Å kombinere indikatorer bidrar til å bekrefte signaler og redusere sannsynligheten for falske positiver, noe som fører til mer informerte handelsbeslutninger. Denne delen utforsker effektive kombinasjoner av KST-indikatoren med andre tekniske verktøy.

5.1 Effektive kombinasjoner med KST

Noen av de effektive kombinasjonene inkluderer:

 • KST og Glidende gjennomsnitt: Sammenkobling av KST med enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt (SMA/EMA) kan bidra til å bekrefte trendretningen. For eksempel kan et bullish signal fra KST kombinert med pris over en langsiktig SMA forsterke en sterk oppadgående trend.

Know Sure Thing Indicator (KST) kombinert med EMA

 • KST og Relative Strength Index (RSI): RSI kan hjelpe med å identifisere overkjøpte eller oversolgte forhold. Når KST viser en bullish crossover og RSI er over 50 (men ikke overkjøpt), kan det bekrefte momentum oppover.
 • KST og Bollinger bånd~~POS=HEADCOMP: Bollinger Bands kan brukes til å vurdere volatilitet på markedet. Et KST-signal i forbindelse med en pris nær det nedre Bollinger-båndet kan antyde en potensiell reversering oppover (og omvendt).

5.2 Eksempler på indikatorkombinasjoner

La oss se på noen praktiske eksempler:

 • Kombinasjon med glidende gjennomsnitt: Hvis KST krysser over signallinjen mens prisen er over en 50-perioders SMA, kan det sees på som en sterk bullish bekreftelse.
 • Kombinere med RSI: En bullish KST-crossover med en RSI-lesning over 50, men under 70, kan antyde en solid bullish-trend uten å bli overkjøpt.
 • Integrasjon med Bollinger Bands: En bearish KST crossover når prisen er på øvre Bollinger Band kan indikere en potensiell nedadgående trend reversering.

Advantages: Å kombinere KST med andre indikatorer hjelper til med kryssverifisering av signaler, noe som potensielt kan føre til handelsoppsett med høyere sannsynlighet.

Begrensninger: Det er viktig å huske at bruk av flere indikatorer noen ganger kan føre til motstridende signaler, og overdreven avhengighet av teknisk analyse uten å ta hensyn til markedsgrunnlaget kan føre til skjeve tolkninger.

Kombinasjon Utility
KST og glidende gjennomsnitt Bekrefter trendretning og styrke
KST og RSI Identifisere momentum og overkjøpte/oversolgte forhold
KST og Bollinger Bands Vurdere potensielle reverseringer og markedsvolatilitet

6. Risikostyring med KST-indikatoren

Effektiv risiko ledelse er avgjørende i handel, og Know Sure Thing (KST)-indikator kan spille en betydelig rolle i dette aspektet. Mens KST gir verdifull innsikt i markedsmomentum og potensielle trendvendinger, bør den brukes som en del av en bredere risikostyringsstrategi. Denne delen skisserer hvordan du kan inkorporere KST-indikatoren i risikostyringspraksis.

6.1 Integrering av KST i risikostyringsstrategier

Viktige hensyn for å inkludere KST-indikatoren i risikostyring inkluderer:

 • Stille inn stopptap: Bruk KST-signaler for å bestemme passende stop-loss-nivåer. For eksempel, hvis en trade legges inn basert på et bullish KST-signal, og plasserer en stop loss under en nylig lav kan være en forsvarlig strategi.
 • Posisjonsstørrelse: Juster posisjonsstørrelser basert på styrken til KST-signalet. Sterkere signaler (som tydelige divergenser eller betydelige overganger) kan berettige større posisjoner, mens svakere signaler tyder på mer forsiktighet.
 • diversifisering: Selv med sterke KST-signaler, diversifisering trades på tvers av ulike instrumenter eller sektorer kan bidra til å redusere risiko.

6.2 Eksempel på risikostyring ved bruk av KST

Et eksempel for å illustrere risikostyring med KST:

 • Trade Inngang: A trader kan gå inn i en lang posisjon når KST krysser over sin signallinje i et opptrendende marked.
 • Stop Loss: Stopptapet kan settes like under et nylig lavt sving eller et teknisk støttenivå.
 • Posisjonsstørrelse: Hvis krysset er ledsaget av en bullish divergens, kan dette bli sett på som et sterkere signal, som potensielt rettferdiggjør en større posisjonsstørrelse.

Advantages: Å bruke KST-indikatoren i risikostyring kan hjelpe til med å ta mer disiplinerte handelsbeslutninger og beskytte mot plutselige markedsbevegelser.

Begrensninger: Det er viktig å huske at KST, som alle tekniske verktøy, ikke er perfekt og bør ikke brukes isolert. Markedsforhold, nyhetshendelser og andre indikatorer bør også vurderes i enhver risikostyringsstrategi.

Risikostyringsaspekt Søknad med KST
Stop Loss-innstilling Basert på KST-signaler og markedsstruktur
Posisjonstørrelse Justert i henhold til styrken til KST-signaler
Trade diversifisering Spre risiko på ulike instrumenter, til tross for KST-signaler

Metabeskrivelse:

📚 Flere ressurser

Vennligst merk: De oppgitte ressursene er kanskje ikke skreddersydd for nybegynnere og er kanskje ikke egnet for traders uten yrkeserfaring.

Hvis du er interessert i å lære mer om Know Sure Thing-indikatoren, kan du besøke Investopedia.isit Investopedia.

❔ Vanlige spørsmål

trekant sm høyre
Hva er Know Sure Thing-indikatoren?

KST-indikatoren er en momentumoscillator som kombinerer endringshastigheter på tvers av ulike tidsrammer for å gi en omfattende oversikt over markedsmomentum.

trekant sm høyre
Hvordan beregnes KST-indikatoren?

Den beregnes ved å kombinere utjevnede endringshastighetsverdier fra flere tidsrammer, ved å bruke en spesifikk formel som veier lengre tidsrammer tyngre.

trekant sm høyre
Kan KST-indikatoren brukes til alle typer handel?

Ja, KST-indikatoren kan tilpasses for kortsiktig, mellomlang og langsiktig handel ved å justere beregningsparametrene.

trekant sm høyre
Hvordan hjelper KST-indikatoren i risikostyring?

KST kan hjelpe til med å sette stopptap, justere posisjonsstørrelser og gi ytterligere markedsinnsikt for informerte handelsbeslutninger.

trekant sm høyre
Bør KST-indikatoren brukes alene?

Mens KST er kraftig, anbefales det å bruke det sammen med andre tekniske analyseverktøy for mer pålitelige handelssignaler.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kjent for sine innsiktsfulle finansmarkedsoppdateringer. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsferdigheter for å utvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre strategiene sine.
Les mer av Arsam Javed
Arsam-Javed

Legg igjen en kommentar

Top 3 Brokers

Sist oppdatert: 16. april 2024

Exness

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-ny

Markets.com

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Vantage

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (10 stemmer)
80 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Du vil kanskje også like

⭐ Hva synes du om denne artikkelen?

Fant du dette innlegget nyttig? Kommenter eller vurder hvis du har noe å si om denne artikkelen.

Filter

Vi sorterer etter høyeste rangering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten velger du dem i rullegardinmenyen eller begrenser søket med flere filtre.
- glidebryter
0 - 100
Hva ser du etter?
Brokers
Regulering
Plattform
Innskudd / tilbaketrekking
Kontotype
Kontorsted
Broker Egenskaper