AcademyFinn min Broker

Slik bruker du det gjennomsnittlige sanne området (ATR)

Rangerte 4.2 av 5
4.2 av 5 stjerner (5 stemmer)

Å navigere i handelsmarkedene kan være overveldende, spesielt når det gjelder å forstå og bruke tekniske analyseverktøy som Average True Range (ATR). Denne introduksjonen vil veilede deg ved å adressere potensielle hindringer og kompleksiteter, mens vi fordyper oss i den praktiske bruken av ATR for å forbedre din handelsstrategi og beslutningsprosess.

Gjennomsnittlig True Range

💡 Viktige takeaways

 1. Forstå ATR: Average True Range (ATR) er en teknisk analyseindikator som måler markedsvolatilitet ved å dekomponere hele spekteret av en eiendelspris for en bestemt periode. Det er et verktøy som kan hjelpe traders for å forutsi fremtidige prisbevegelser og håndtere risikoen deres effektivt.
 2. Bruk av ATR for Stop Loss: ATR kan brukes til å angi stop loss-nivåer. Ved å vurdere den gjennomsnittlige volatiliteten til et verdipapir, traders kan sette stopptap som er mindre sannsynlig å bli utløst av normale markedssvingninger, og dermed redusere risikoen for unødvendige exits.
 3. ATR og trendidentifikasjon: ATR kan også være et nyttig verktøy for å identifisere markedstrender. En stigende ATR indikerer økende volatilitet, som ofte følger starten på en ny trend i markedet, mens en fallende ATR antyder avtagende volatilitet og den potensielle slutten på en nåværende trend.

Magien ligger imidlertid i detaljene! Løs opp de viktige nyansene i de følgende delene... Eller gå rett til vår Vanlige spørsmål med innsikt!

1. Forstå det gjennomsnittlige sanne området (ATR)

1.1. Definisjon av ATR

ATReller Gjennomsnittlig True Range, Er en teknisk analyse verktøy som opprinnelig ble utviklet for handelsvare markeder av J. Welles Wilder, Jr. Det er en volatilitetsindikator som måler graden av prisvariasjon i et spesifikt finansielt instrument over en definert periode.

For å beregne ATR, må man vurdere tre potensielle scenarier for hver periode (vanligvis en dag):

 1. Forskjellen mellom gjeldende høy og gjeldende lav
 2. Forskjellen mellom forrige lukke og nåværende høye
 3. Forskjellen mellom forrige lukke og nåværende laveste

Hvert scenarios absolutte verdi beregnes, og den høyeste verdien tas som det sanne området (TR). ATR er da gjennomsnittet av disse sanne områdene over en spesifisert periode.

De ATR er ikke en retningsindikator, som MACD or RSI, men et mål på volatilitet på markedet. Høye ATR-verdier indikerer høy volatilitet og kan signalisere markedsusikkerhet. Omvendt antyder lave ATR-verdier lav volatilitet og kan indikere selvtilfredshet i markedet.

Kort sagt, jo ATR gir en dypere forståelse av markedsdynamikk og hjelper traders for å justere sine strategier i henhold til markedsvolatilitet. Det er et viktig verktøy som tillater traders å administrere sine risiko mer effektivt, angi passende stop-loss-nivåer og identifisere potensielle breakout-muligheter.

1.2. Viktigheten av ATR i handel

Som vi har diskutert traders bruk ATR for å få et bilde av markedsvolatiliteten. Men hvorfor er det så viktig?

For det første kan ATR hjelpe traders måle markedets volatilitet. Forstå markedsvolatilitet er avgjørende for traders som det kan ha betydelig innvirkning på deres trading strategier. Høy volatilitet tilsvarer ofte høyere risiko, men også høyere potensiell avkastning. På den annen side antyder lav volatilitet et mer stabilt marked, men med potensielt lavere avkastning. Ved å gi et mål på volatilitet, kan ATR hjelpe traders ta informerte beslutninger om deres risiko og belønning trade-av.

For det andre kan ATR brukes til å stille inn stop loss nivåer. Et stop loss er et forhåndsbestemt punkt hvor en trader vil selge en aksje for å begrense tapene deres. ATR kan hjelpe traders setter et stop loss-nivå som reflekterer markedets volatilitet. Ved å gjøre dette, traders kan sikre at de ikke stoppes for tidlig ut av en trade på grunn av normale markedssvingninger.

For det tredje kan ATR brukes til å identifisere utbrudd. Et utbrudd oppstår når prisen på en aksje beveger seg over et motstandsnivå eller under et støttenivå. ATR kan hjelpe traders identifiserer potensielle utbrudd ved å indikere når markedets volatilitet øker.

Gjennomsnittlig True Range (ATR)

2. Beregne det gjennomsnittlige sanne området (ATR)

Beregne det gjennomsnittlige sanne området (ATR) er en prosess som involverer noen få nøkkeltrinn. Først må du bestemme det sanne området (TR) for hver periode i den valgte tidsrammen. TR er den største av de følgende tre verdiene: den nåværende høye minus den nåværende laveste verdien, den absolutte verdien av den nåværende høye minus den forrige stengingen, eller den absolutte verdien av den nåværende laveste minus den forrige næringen.

Etter å ha bestemt TR, beregner du ATR ved å beregne gjennomsnittet av TR over en spesifisert periode, vanligvis 14 perioder. Dette gjøres ved å legge sammen TR-verdiene for de siste 14 periodene og deretter dele på 14. Det er imidlertid viktig å merke seg at ATR er en glidende gjennomsnitt, noe som betyr at den beregnes på nytt etter hvert som nye data blir tilgjengelige.

Hvorfor er dette viktig? ATR er et mål på markedsvolatilitet. Ved å forstå ATR, traders kan bedre måle når de skal gå inn eller ut av en trade, angi passende stop-loss-nivåer og administrer risiko. For eksempel indikerer en høyere ATR et mer volatilt marked, noe som kan tyde på en mer konservativ handelsstrategi.

Husk at ATR ikke gir noen retningsinformasjon; den måler bare volatilitet. Derfor er det best brukt i forbindelse med andre tekniske indikatorer for å ta informerte handelsbeslutninger.

Her er et raskt sammendrag:

 • Bestem det sanne området (TR) for hver periode
 • Beregn ATR ved å beregne gjennomsnittet av TR over en spesifisert periode (vanligvis 14 perioder)
 • Bruk ATR for å forstå markedsvolatilitet og informere dine handelsbeslutninger

Husk: ATR er et verktøy, ikke en strategi. Det er opp til den enkelte trader å tolke dataene og bestemme hvordan de best kan brukes på deres handelsstrategi.

2.1. Trinn-for-trinn-beregning av ATR

Å låse opp mysteriene til Average True Range (ATR) starter med en omfattende forståelse av trinn-for-steg-beregningen. Til å begynne med er det viktig å vite at ATR er basert på tre forskjellige beregninger, som hver representerer en annen type prisbevegelse.

Først beregner du det "sanne området" for hver periode i den valgte tidsrammen. Dette kan gjøres ved å sammenligne gjeldende høye med nåværende lave, gjeldende høye med forrige lukking, og gjeldende lave med forrige lukking. Den høyeste verdien utledet fra disse tre beregningene regnes som det sanne området.

Deretter beregner du gjennomsnittet av disse sanne områdene over en bestemt tidsperiode. Dette gjøres vanligvis over en 14-perioders tidsramme, men kan justeres basert på din handelsstrategi.

Til slutt, for å jevne ut dataene og gi en mer nøyaktig representasjon av markedsvolatiliteten, er det vanlig å bruke en 14-periode eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) i stedet for et enkelt gjennomsnitt.

Her er en trinnvis oversikt:

 1. Beregn det sanne området for hver periode: TR = maks[(høy – ​​lav), abs(høy – ​​forrige lukking), abs(lav – forrige lukking)]
 2. Gjennomsnitt av de sanne områdene over den valgte perioden: ATR = (1/n) Σ TR (hvor n er antall perioder, og Σ TR er summen av de sanne områdene over n perioder)
 3. For en jevnere ATR, bruk en 14-perioders EMA: ATR = [(forrige ATR x 13) + gjeldende TR] / 14

Husk at ATR er et verktøy som brukes til å måle markedsvolatilitet. Den forutsier ikke prisretning eller størrelse, men den kan hjelpe deg med å forstå markedets oppførsel og justere handelsstrategien din deretter.

2.2. Bruke ATR i teknisk analyse

Kraften til Average True Range (ATR) i teknisk analyse ligger i dens allsidighet og enkelhet. Det er et verktøy som, når det brukes riktig, kan gi traders med verdifull innsikt i markedsvolatilitet. Forstå ATR er beslektet med å ha et hemmelig våpen i handelsarsenalet ditt, som gjør at du kan navigere i det hakkete vannet i finansmarkedene med større selvtillit og presisjon.

Volatilitet er hjertets hjerteslag i markedet, og ATR er dens puls. Den måler markedsvolatilitet ved å beregne det gjennomsnittlige området mellom høye og lave priser over en spesifisert periode. Denne informasjonen kan være utrolig nyttig for å sette opp stopp-loss-ordrer og identifisere potensielle breakout-muligheter.

Bruk ATR i din tekniske analyse innebærer noen få nøkkeltrinn. Først må du legge til ATR-indikatoren til kartplattformen din. Deretter bør du velge perioden som ATR skal beregne gjennomsnittsområdet over. Standardperioden for ATR er 14, men denne kan justeres for å passe din handelsstil. Når ATR er satt opp, vil den automatisk beregne det gjennomsnittlige sanne området for den valgte perioden og vise det som en linje på diagrammet ditt.

Average True Range (ATR) oppsett

Tolking av ATR er grei. En høy ATR-verdi indikerer høy volatilitet, mens en lav ATR-verdi indikerer lav volatilitet. Når ATR-linjen stiger, betyr det at markedsvolatiliteten øker, noe som kan signalisere en potensiell handelsmulighet. Omvendt antyder en fallende ATR-linje at markedsvolatiliteten avtar, noe som kan indikere en konsolideringsperiode.

3. Bruk av gjennomsnittlig sann område (ATR) i handelsstrategier

Bruk av Average True Range (ATR) i handelsstrategier kan være en game-changer for traders som ønsker å maksimere fortjenesten og minimere risikoen. ATR er et allsidig verktøy som måler markedsvolatilitet ved å beregne det gjennomsnittlige området mellom høye og lave priser over en spesifisert periode.

En av de mest effektive måtene å bruke ATR på er å sette stop-loss-ordrer. Ved å sette stop-loss til et multiplum av ATR, kan du sikre at din trades avsluttes kun når det er en betydelig prisbevegelse, noe som reduserer risikoen for å bli stoppet for tidlig. For eksempel, hvis ATR er 0.5 og du bestemmer deg for å sette stop-loss til 2x ATR, vil stop-loss bli satt til 1.0 under inngangsprisen.

En annen kraftig anvendelse av ATR er å bestemme profittmålene dine. Ved å bruke ATR for å måle den gjennomsnittlige prisbevegelsen, kan du sette realistiske fortjenestemål som stemmer overens med gjeldende markedsvolatilitet. For eksempel, hvis ATR er 2.0, kan det å sette et fortjenestemål på 4.0 over inngangsprisen være en levedyktig strategi.

ATR kan også brukes til å dimensjonere posisjonene dine. Ved å ta hensyn til gjeldende ATR kan du justere størrelsen på posisjonene dine for å opprettholde et konsistent risikonivå på tvers av ulike markedsforhold. Dette betyr at i mer volatile markeder vil du redusere posisjonsstørrelsen din, og i mindre volatile markeder vil du øke posisjonsstørrelsen.

Huske, mens ATR er et kraftig verktøy, bør det ikke brukes isolert. Det er avgjørende å kombinere ATR med andre tekniske analyseverktøy og indikatorer for å lage en omfattende handelsstrategi. På denne måten kan du ta hele annonsenvantage av innsikten fra ATR og forbedrer handelsytelsen din.

3.1. ATR i trendfølgende strategier

På området trendfølgende strategier, er Gjennomsnittlig True Range (ATR) spiller en sentral rolle. Det er et kraftig verktøy som kan brukes til å måle markedsvolatilitet og sette stop-loss-ordrer, og dermed sikre din handelsposisjon. Nøkkelen ligger i å forstå ATRs potensial og bruke det til annonsen dinvantage.

Tenk på et bullish markedsscenario, der prisene er på en jevn oppadgående bane. Som en trader, du ønsker å ri denne trenden så lenge som mulig, og maksimere fortjenesten. Imidlertid nødvendiggjør markedets dynamiske natur bruk av et beskyttende stop-loss. Det er her ATR kommer inn i bildet. Ved å multiplisere ATR-verdien med en faktor (vanligvis mellom 2 og 3), kan du angi en dynamisk stop-loss som justeres med markedsvolatilitet.

For eksempel, hvis ATR er 0.5 og du velger en multiplikator på 2, vil stop-loss bli satt 1 poeng under gjeldende pris. Når ATR øker, noe som indikerer høyere volatilitet, beveger stop-loss seg lenger bort fra gjeldende pris, noe som gir trade med mer pusterom. Omvendt, når ATR synker, flytter stop-loss seg nærmere gjeldende pris, og sikrer at du går ut av trade før trenden snur.

På samme måte kan ATR brukes i et bearish marked for å sette et stop-loss over gjeldende pris. På denne måten kan du short selge eiendelen og avslutte trade når trenden snur, og dermed begrense tapene dine.

Average True Range (ATR)-signal

Ved å inkorporere ATR i trendfølgende strategier, kan du effektivt styre risikoen din mens du kjører på markedsbølgene. Det er et vitnesbyrd om at i handel, som i livet, handler det ikke bare om destinasjonen, men også om reisen. ATR sikrer at reisen din er så jevn og lønnsom som mulig.

3.2. ATR i mottrendstrategier

Mottrendstrategier kan være et høyrisikospill med høy belønning i handel, men når du har kraften til Gjennomsnittlig True Range (ATR) til din disposisjon, kan oddsen vippe betydelig i din favør. Dette er fordi ATR, i sin natur, måler markedsvolatilitet, slik at du kan ta mer informerte beslutninger.

Når du bruker ATR i mottrendstrategier, er det avgjørende å forstå at ATR-verdien kan bidra til å identifisere potensielle trendvendinger. For eksempel kan en plutselig økning i ATR-verdi tyde på en mulig trendendring, noe som gir en mulighet til å gå inn i en mottrend trade.

Tenk på dette scenariet: Du legger merke til at ATR-verdien for et bestemt aktivum har økt jevnt de siste dagene. Dette kan tyde på at den nåværende trenden kan være i ferd med å miste farten og en reversering kan være i horisonten. Ved å plassere en mottrend trade på dette tidspunktet kan du potensielt fange den nye trenden tidlig og kjøre den for betydelig fortjeneste.

Average True Range (ATR) trendretning

Bruk av ATR i mottrendstrategier handler om å forstå markedsvolatilitet og bruke den til annonsen dinvantage. Det handler om å oppdage potensielle trendvendinger tidlig og utnytte dem. Og selv om det ikke er en idiotsikker metode, når den brukes riktig og i kombinasjon med andre verktøy, kan den øke sjansene dine for å lykkes betydelig. trades.

4. Begrensninger og vurderinger av det gjennomsnittlige sanne området (ATR)

Man må alltid huske på at den gjennomsnittlige sanne rekkevidden (ATR) ikke er en retningsindikator. Det indikerer ikke retningen til prisendringer, snarere kvantifiserer det volatilitet. En stigende ATR betyr derfor ikke nødvendigvis en stigende pris eller et bullish marked. På samme måte betyr en fallende ATR ikke alltid en fallende pris eller et bearish marked.

En annen viktig faktor er ATRs følsomhet for plutselige prissjokk. Siden den er beregnet basert på absolutte prisendringer, kan en plutselig, betydelig prisendring drastisk påvirke ATR. Dette kan noen ganger resultere i en overdreven ATR-verdi, som kanskje ikke gjenspeiler den sanne markedsvolatiliteten nøyaktig.

I tillegg kan ATR noen ganger ligge bak faktiske markedsendringer. Dette skyldes den iboende forsinkelsen som er tilstede i beregningen av ATR. ATR er basert på historiske prisdata, og som sådan kan det hende at den ikke reagerer raskt på plutselige, kortsiktige markedsendringer.

ATRs effektivitet kan også variere på tvers av ulike markeder og tidsrammer. ATR er kanskje ikke like effektiv under alle markedsforhold eller for alle verdipapirer. Det har en tendens til å fungere best i markeder med konsekvente volatilitetsmønstre. Videre kan valget av periodeparameteren for ATR-beregningen i stor grad påvirke nøyaktigheten.

Selv om ATR er et kraftig verktøy for å vurdere markedsvolatilitet, bør det ikke brukes isolert. Som alle tekniske indikatorer, bør ATR brukes sammen med andre verktøy og teknikker for best resultat. For eksempel kan å kombinere ATR med en trendindikator gi mer pålitelige handelssignaler.

4.1. ATR og markedsgap

Utpakking av forholdet mellom ATR og Market Gaps er som å skrelle tilbake lagene av en løk. Hvert lag representerer et nytt nivå av forståelse, en dypere innsikt i den komplekse dynamikken i handelsverdenen.

Konseptet med Market Gaps er relativt enkelt. De representerer prisforskjellen mellom sluttkursen på et verdipapir på en dag og åpningskursen den neste. Disse gapene kan oppstå av en rekke årsaker, fra viktige nyhetshendelser til enkle tilbuds- og etterspørselsubalanser.

Men når du introduserer Gjennomsnittlig True Range (ATR) inn i ligningen blir ting litt mer interessant. ATR er en volatilitetsindikator som måler graden av prisvolatilitet. Det gir traders med en numerisk verdi som gjenspeiler det gjennomsnittlige området mellom høy og lav pris på et verdipapir over en bestemt periode.

Så hvordan krysser disse to konseptene hverandre?

Vel, en av måtene traders kan bruke ATR er å hjelpe til med å forutsi potensielle markedsgap. Hvis ATR er høy, tyder det på at verdipapiret opplever betydelig volatilitet, noe som potensielt kan føre til et markedsgap. Omvendt kan en lav ATR indikere en lavere sannsynlighet for at et markedsgap oppstår.

La oss for eksempel si en trader overvåker en bestemt sikkerhet som har en uvanlig høy ATR. Dette kan være et signal om at sikkerheten er klargjort for et markedsgap. De trader kan deretter bruke denne informasjonen til å justere sin handelsstrategi tilsvarende, kanskje ved å sette en stop loss-ordre for å beskytte mot potensielle tap.

Husk: Handel er like mye en kunst som det er en vitenskap. Å forstå forholdet mellom ATR og Market Gaps er bare en del av puslespillet. Men det er en viktig brikke som kan hjelpe deg med å ta mer informerte handelsbeslutninger.

4.2. ATR og volatilitetsskifter

Volatilitet skifter er en traders brød og smør, og å forstå dem er avgjørende for vellykket handel. Med Average True Range (ATR) kan du få en fordel i handelsstrategien din.

Forstå ATR og volatilitetsskifter kan gi deg innsikt i markedsdynamikk som ikke er umiddelbart synlig. For eksempel kan en plutselig økning i ATR etter en stor prisnedgang tyde på en mulig reversering. Dette er fordi høye ATR-verdier ofte oppstår på bunnen av markedet, etter et «panikk»-salg.

På den annen side finner man ofte lave ATR-verdier i lengre sidelengs perioder, slik som de man finner på topper og etter konsolideringsperioder. Et volatilitetsskifte oppstår når ATR-verdien endres betydelig over en kort periode, noe som indikerer en potensiell endring i markedsforholdene.

Hvordan identifisere volatilitetsskifter med ATR? En vanlig metode er å se etter en sekvens av ATR-verdier som er 1.5 ganger større enn den forrige verdien. Dette kan indikere et volatilitetsskifte. En annen tilnærming er å bruke et glidende gjennomsnitt av ATR og se etter tidspunkter når gjeldende ATR er over det glidende gjennomsnittet.

4.3. ATR og forskjellige tidsrammer

Forstå bruken av ATR på tvers av forskjellige tidsrammer er en game-changer i handelsverdenen. ATR er en allsidig indikator som tilpasser seg tidsrammen du handler i, og gir deg et dynamisk verktøy for å måle markedsvolatilitet. Traders, om de er dag traders, swing traders, eller langsiktige investorer, kan alle ha nytte av å forstå hvordan ATR fungerer i forskjellige tidsrammer.

Eksempelvis dag traders kan bruke en 15-minutters tidsramme å analysere ATR. Denne kortere tidsrammen gir et raskt øyeblikksbilde av intradag-volatilitet, noe som tillater traders å ta raske beslutninger basert på gjeldende markedsforhold.

På den annen side, svinge traders kan velge en daglig tidsramme. Dette gir et bredere syn på markedets volatilitet over flere dager, og gir verdifull innsikt for de som har posisjoner over natten eller for noen dager av gangen.

Til slutt, langsiktige investorer kan finne en ukentlig eller månedlig tidsramme mer nyttig. Denne lengre tidsrammen gir et makrobilde av markedets volatilitet, noe som er avgjørende for å ta strategiske investeringsbeslutninger.

I hovedsak er ATR et kraftig verktøy som kan skreddersys til din handelsstil og tidsramme. Det er ikke en indikator som passer for alle; i stedet tilbyr den en fleksibel måte å måle markedsvolatilitet. Ved å forstå hvordan du bruker ATR på tvers av ulike tidsrammer, traders kan få en dypere innsikt i markedsadferd og ta mer informerte handelsbeslutninger.

📚 Flere ressurser

Vennligst merk: De oppgitte ressursene er kanskje ikke skreddersydd for nybegynnere og er kanskje ikke egnet for traders uten yrkeserfaring.

For ytterligere informasjon om ATR, se Investopedia.

❔ Vanlige spørsmål

trekant sm høyre
Hva er det grunnleggende formålet med Average True Range (ATR) i handel?

Average True Range (ATR) er en teknisk analyseindikator som måler markedsvolatilitet ved å dekomponere hele spekteret av en eiendelspris for den perioden. Den brukes først og fremst til å identifisere volatilitetstrender og potensielle prisutbruddsscenarier.

trekant sm høyre
Hvordan beregnes det gjennomsnittlige sanne området (ATR)?

ATR beregnes ved å ta gjennomsnittet av de sanne områdene over en bestemt periode. Det sanne området er det største av følgende: gjeldende høy minus gjeldende lav, absolutt verdi av gjeldende høy minus forrige nærhet, og absolutt verdi av gjeldende lav minus forrige nærhet.

trekant sm høyre
Hvordan kan Average True Range (ATR) hjelpe til med å bestemme stop loss-nivåer?

ATR kan være et nyttig verktøy for å sette stopp-tap-nivåer, da det reflekterer volatilitet. En vanlig tilnærming er å sette stop loss til et multiplum av ATR-verdien bort fra inngangsprisen. Dette lar stop loss-nivået tilpasse seg volatiliteten i markedet.

trekant sm høyre
Kan Average True Range (ATR) brukes for et hvilket som helst handelsinstrument?

Ja, ATR er en allsidig indikator som kan brukes på alle markeder, inkludert aksjer, råvarer, forex, og andre. Det er nyttig i enhver tidsramme og alle markedsforhold, noe som gjør det til et fleksibelt verktøy for traders.

trekant sm høyre
Indikerer en høyere ATR-verdi (Average True Range) alltid en bullish trend?

Ikke nødvendigvis. En høyere ATR-verdi indikerer høyere volatilitet, ikke retningen på trenden. Det viser at prisområdet til eiendelen øker, men det kan bevege seg enten opp eller ned. Derfor bør ATR brukes sammen med andre indikatorer for å bestemme trendretningen.

Forfatter: Florian Fendt
En ambisiøs investor og trader, Florian grunnla BrokerCheck etter å ha studert økonomi på universitetet. Siden 2017 deler han sin kunnskap og lidenskap for finansmarkedene BrokerCheck.
Les mer av Florian Fendt
Florian-Fendt-forfatter

Legg igjen en kommentar

Top 3 Brokers

Sist oppdatert: 14. april 2024

markets.com-logo-ny

Markets.com

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Vantage

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (10 stemmer)
80 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Exness

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (18 stemmer)

Du vil kanskje også like

⭐ Hva synes du om denne artikkelen?

Fant du dette innlegget nyttig? Kommenter eller vurder hvis du har noe å si om denne artikkelen.

Filter

Vi sorterer etter høyeste rangering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten velger du dem i rullegardinmenyen eller begrenser søket med flere filtre.
- glidebryter
0 - 100
Hva ser du etter?
Brokers
Regulering
Plattform
Innskudd / tilbaketrekking
Kontotype
Kontorsted
Broker Egenskaper