AcademyFinn min Broker

DMI-formel og handelsstrategi

Rangerte 4.7 av 5
4.7 av 5 stjerner (3 stemmer)

Som en trader, å forstå terrenget i markedet er nøkkelen, og Directional Movement Index (DMI) fungerer som et fyrtårn, og veileder en gjennom kompleksiteten i markedstrender. Imidlertid kan dens korrekte anvendelse ofte være unnvikende, og utgjøre utfordringer med å beregne formelen eller utvikle en effektiv handelsstrategi.

DMI-formel og handelsstrategi

💡 Viktige takeaways

  • Forstå DMI: DMI, eller Directional Movement Index, er et viktig verktøy i teknisk analyse, brukt av traders for å bestemme styrken til prisbevegelse i enten oppadgående eller nedadgående retning. Den består av ADX, +DI og -DI, ​​som hjelper til med å forutsi markedstrender og reverseringer.
  • DMI-formel: Beregning av DMI involverer flere trinn, inkludert sann rekkevidde, retningsbevegelse, gjennomsnittlig retningsbevegelse og gjennomsnittlig retningsindeks. Traders må gjøre seg kjent med formelen for å effektivt måle prisbevegelse og retning.
  • DMI-strategi: DMI strategihjelpemidler traders i å utvikle et bedre handelssystem. En høy ADX-verdi betyr en sterk trend mens en lav indikerer at markedet går sidelengs. Traders anser vanligvis en DMI-strategi som verdifull når ADX er over 25, noe som indikerer en sterk retningsbevegelse.

Magien ligger imidlertid i detaljene! Løs opp de viktige nyansene i de følgende delene... Eller gå rett til vår Vanlige spørsmål med innsikt!

1. Forstå DMI-formelen

DMI-strategi

Hvis du trenger mer avanserte kartfunksjoner for å teste DMI, kan vi anbefale Tradingview.

De Retningsbevegelsesindeks (DMI) skinner som en eksepsjonell teknisk analyse verktøy brukt mye av traders for å forutsi pristrender og bevegelser. Intrikat designet av J. Welles Wilder i 1978, består DMI-formelen av tre hovedkomponenter: Pluss retningsindikator (+DI), Minus retningsindikator (-DI)og Gjennomsnittlig retningsindeks (ADX).

\(+DI = \frac{{\text{True Range}}}{{\text{Periode}}}\)

\(-DI = \frac{{\text{True Range}}}{{\text{Periode}}}\)

\(ADX = \frac{{\text{Summen av +DI og -DI over n perioder}}}{n}\)

\( \text{True Range} = \max(\text{Høy} – \tekst{Lav}, \text{Høy} – \text{Forrige Lukk}, \text{Forrige Lukk} – \tekst{Lav}) \)

Går dypere inn i DMI-komponentene + DI hjelper til med å identifisere styrken til oppadgående prisbevegelser, mens :-D måler kraften til nedadgående prisbevegelser. Til slutt, den ADX, en ikke-retningsbestemt indeks, fungerer som et mål på all retningsbestemt bevegelse, og gir verdifull innsikt i styrken til trenden, uavhengig av dens helling – opp eller ned.

Overraskende enkel å beregne, den DMI formel begynner med å beregne den sanne rekkevidden (TR), etterfulgt av retningsbevegelsen (DM). Deretter bestemmes det jevnede gjennomsnittet for begge beregningene over en definert periode. Til slutt er +DI, -DI og ADX utledet ved hjelp av matematiske ligninger som involverer disse figurene.

Til tross for dens tilsynelatende komplekse natur, gir DMI-formelen en klar skildring av markedstrender. Kryss av +DI over -DI kan indikere en lovende oppadgående trend, som fremkaller en oppfordring til en kjøpsstrategi. Omvendt, hvis -DI går over +DI, kan det antyde en potensiell nedadgående trend, og dermed vinne behovet for en salgsstrategi.HTML-kode for DMI-formel

Ved å dissekere hemmelighetene til DMI-formelen kan man avdekke implisitt markedsatferd, og fremme fornuftig, informert beslutningstaking. Å omfavne denne formelen kan potensielt bli bedre trading strategier, øke lønnsomheten og redusere betydelig risiko.

1.1. Grunnleggende om DMI

DMI, forkortelse for Retningsbevegelsesindeks, er et sentralt verktøy brukt av traders for å måle styrken til pristrender. Som en del av Gjennomsnittlig retningsindeks (ADX), DMI genererer data som hjelper til med å finne ut om markedet er i trend og fastslår styrken og retningen til den trenden.

Bakgrunnen for DMI er to hovedkomponenter: positiv retningsbevegelse (+DI) og negativ retningsbevegelse (-DI). Når man arbeider med en oppadgående trend, spiller +DI en betydelig rolle, noe som gjenspeiler styrken til den oppadgående momentum. Motsatt betyr -DI kraften bak en nedadgående trend.

Viktig å merke seg er DMI-skalaen, som varierer fra 0 til 100 – en høy lesing innebærer vanligvis en sterk trend, mens en lav lesing ofte antyder en svakere. Generelt peker målinger over 25 mot en sterk trend, mens alt under 20 indikerer et svakt eller ikke-trend marked.

Traders ser vanligvis etter kryssinger mellom +DI og -DI som indikatorer for potensielle handelsmuligheter. En krysset +DI over en -DI kan tolkes som en potensiell kjøpsmulighet, mens det omvendte kan signalisere en salgsmulighet. Disse cross-overs, kombinert med ekstra indikatorer som Relative Strength Index (RSI) or Glidende gjennomsnitt Konvergens Divergens (MACD), formuler robuste handelsstrategier som kan øke potensialet for suksess trades i et gitt marked.

Dessuten kunnskapsrike traders bruker DMI i konjugering med andre verktøy for å validere styrken til en trend, signalisere endringer og identifisere potensielle inngangs- eller utgangspunkter. Denne bruken av DMI, med andre indikatorer og strategier, avgrenser nøkkelnytten til DMI – å etablere forbedret markedstrendforståelse og tilrettelegge for velinformerte handelsbeslutninger.

1.2. Beregning av DMI

Beregning av Directional Movement Index (DMI) er en flertrinnsprosess som gir et allsidig verktøy som brukes til å evaluere markedstrender. Begynn denne beregningen ved å identifisere positiv og negativ retningsbevegelse. Positiv retningsbevegelse oppstår når den nåværende høye minus den forrige høye overstiger den forrige lave minus den nåværende laveste. Tvert imot, negativ bevegelse manifesterer seg når den forrige lave minus den nåværende lave erstatter den nåværende høye minus den forrige høye. Etter å ha bestemt positive og negative bevegelser, må sann rekkevidde etableres, som er den høyeste verdien blant gjeldende høye minus nåværende laveste, nåværende høye minus forrige lukke, og forrige lukke minus nåværende lave.

Det neste trinnet er å beregne 14-perioders jevne positive og negative retningsindekser samt 14-perioders sanne område. Et avgjørende poeng i denne beregningen er å unngå å multiplisere med 100, i motsetning til motparten, den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX). Den resulterende figuren, den positive retningsindikatoren og den negative retningsindikatoren, vil være et forhold som svinger mellom 0 og 1. I hovedsak, traders bruker det til å identifisere betydelige markedstrender.

Komponent Beskrivelse Formel Tolkning
+ DI Positiv retningsindikator Sant område / periode Høy verdi indikerer sterk oppadgående trend
:-D Negativ retningsindikator Sant område / periode Høy verdi indikerer sterk nedadgående trend
ADX Gjennomsnittlig retningsindeks Summen av +DI og -DI over n perioder / n Høy verdi indikerer sterk trend (enten retning)
Ekte rekkevidde Mål for prisklasse over en gitt tidsperiode max(Høy – Lav, Høy – Forrige Lukk, Forrige Lukk – Lav) Brukes til å beregne +DI og -DI

2. DMI-strategi for Traders

Forstå DMI-strategien og dens anvendelse i handel er avgjørende for traders har som mål å trives i dynamiske markeder. Utnytte kraften til Directional Movement Index (DMI), traders kan korrekt bedømme om et verdipapir er i trend og måle styrken til den trenden.

Kjernen til DMI strategi er sammensatt av tre fluktuerende linjer: pluss retningsbevegelsesindikatoren (+DMI), minus retningsbevegelsesindikatoren (-DMI) og den gjennomsnittlige retningsbevegelsesindeksen (ADX). +DMI oppdager oppadgående trendstyrke mens -DMI skiller nedadgående trendstyrke. Traders overvåker nøye kryssinger av disse linjene som potensielle kjøps- eller salgssignaler.

ADX, som representerer styrken til trenden, svinger mellom 0 og 100. Verdier over 20 antyder sterke trender og opprettholdelse av nåværende posisjoner, mens verdier under 20 er signaler om svakere trender, noe som fører til en mulig strategiendring.

Bruk av DMI strategi hviler ikke kun på tall. Observasjon av grafiske endringer på DMI-diagram legger til en ytterligere annonsevantagevårt lag. Stigende ADX viser økende trendstyrke, mens en fallende linje illustrerer en svekkelsestrend. Kryss over og under 20 på ADX-linjen fortjener traders' udelte oppmerksomhet, da de skildrer avgjørende øyeblikk i handelsstrategien.

I den flyktige handelsverdenen, forstå DMI strategi forenkler smarte handelsbeslutninger. Nøyaktig tolkning av stigninger, fall og kryss i DMI-diagrammet utstyrer traders med tidsriktig innsikt, som gir dem mulighet til å navigere i markedsstrømmene mer selvsikkert og lønnsomt.

2.1. Strategioversikt

De Directional Movement Index (DMI) representerer en overbevisende strategi som utnytter kraften til trendanalyse innen finansiell handel. Innenfor denne strategien er det to hovedkomponenter, nemlig Positiv retningsindikator (+DI) og Negativ retningsindikator (-DI), samhandle for å avsløre handelsmuligheter. Prinsippet er enkelt: når +DI krysser over -DI, ​​signaliserer det en bullish trend, og oppmuntrer dermed kjøpere til å gå inn i markedet. Omvendt, hvis -DI dominerer, tyder dette på en bearish trend, noe som indikerer et gunstig tidspunkt å selge.

De ADX linje, en annen kritisk del av DMI-ligningen, måler trendstyrke. Assistere tradeNår det gjelder å identifisere sterke eller svake markedstrender, antyder ADX-verdier høyere enn 25 at trenden er robust og verdig oppmerksomhet. Satt sammen tilbyr disse indikatorene traders en generell markedsretning og styrke, som muliggjør mer kunnskapsrike beslutninger innenfor det utfordrende terrenget for handel. Denne sammenslåingen av målinger, verktøy og signaler er kjernen for effektiv anvendelse av retningsbevegelsesindeksen. Rollen til kritisk tenkning og analyse kan imidlertid ikke undervurderes; DMI gir bare dataene, hvordan de tolkes avgrenser handelssuksess.

2.2. Handelsteknikker med DMI

DMI trading indikator tradingview

Hvis du trenger mer avanserte kartfunksjoner for å teste DMI, kan vi anbefale Tradingview.

Investorer og traders sele flere trading teknikker parret med Directional Movement Index (DMI) å utlede verdifulle handelssignaler, lage resultatorienterte strategier. Å bruke DMI for å måle retningsintensiteten til prisbevegelser kan gi en overhånd traders over hele verden.

Å identifisere en robust trend blir ofte behandlet med DMI, der verdier over 25 indikerer en sterk trend og under 20 antyder et svakt eller ikke-trend marked. På denne skalaen, traders tar vanligvis lange og korte posisjoner drevet av bullish og bearish markedssentiment.

A "crossover" er en populær DMI-handelsteknikk, som forekommer når +DMI-linjen krysser over eller under -DMI-linjen. En oppadgående crossover (der +DMI overgår -DMI) er et bullish signal som indikerer en potensiell oppadgående markedstrend, og det kan være et gunstig inngangspunkt for å ta lange posisjoner. I motsetning til dette, signaliserer en nedadgående crossover (der -DMI overstiger +DMI) bearish markedsadferd, og gir sjanser til å ta korte posisjoner.

Videre er det ADX linje, en komponent av DMI, hjelper til med å forstå om markedet er trending eller rekkevidde. Traders ser ofte på at ADX stiger over 20 eller 25, noe som typisk indikerer en sterk trend, fortrinnsvis for trendfølgende tilnærminger. Likevel, når ADX-linjen faller under disse nivåene, kan markedet være rekkeviddebundet eller miste momentum, og traders kan velge reverseringsstrategier.

Å oppdage divergens mellom prisbevegelsen og DMI-indikatorene er en annen effektiv handelsteknikk. Dette antyder en potensiell prisreversering, som bør bekreftes av andre tekniske analyseverktøy for høyere suksessrater.

Handel med DMI krever en grundig forståelse av verktøyet, dets indikatorer og deres implikasjoner. Det er et kraftig verktøy når det brukes passende, men det er avgjørende å komplementere det med andre analysemetoder for en omfattende markedsoversikt.

2.3. Retningslinjer for vellykket DMI-handel

Suksessen til DMI-handel koker ned til en håndfull avgjørende retningslinjer som fungerer som et stødig kompass som styrer deg mot lønnsomhet.

Prioriter tålmodighet: DMI-handel er ikke et hastverk til målstreken. Traders må ikke hoppe ved det første signalet, men vente på det ideelle oppsettet. Systemet skal indikere at markedet er i trend, et signal ratifisert av ADX er over 20.

Forstå markedstrenden: Traders bør være klar over markedsretningen før de plasserer en trade. Husk at -DI-linjen som peker oppover betyr en sterk nedadgående trend mens en stigende +DI viser en robust oppadgående trend.

Vurder tidsramme: Behendig justering av tidsrammen kan forme handelsresultatene dine. En kortere tidsramme kan gi flere handelssignaler, men kanskje med mindre overbevisning enn de fra en lengre tidsramme.

Avgrens stopptap: Traders bør håndheve en stop-loss-ordre på et passende nivå. Dette tiltaket bevarer kapitalen mot ugunstige markedsbevegelser. Ofte vil den siste høyeste eller laveste laveste fungere som en pålitelig stop loss punkt.

Beregn resultatmål: Rasjonell fastsettelse av potensielle fortjenestemål må følge med å sette stoppetap. Den siste swing high eller swing low fungerer ofte som et optimalt mål.

Hold deg til strategi: Å forplikte seg til en handelsstrategi er avgjørende, noe som gir konsistens og stabilitet midt i markedets volatilitet.

Kontinuerlig utdanning: DMI-handel krever kontinuerlig opplæring om finansmarkeder og teknisk analyse. Markeder utvikler seg og å holde seg oppdatert kunnskapsmessig gir et forsprang på andre.

Med disse retningslinjene, a trader øker sjansene deres for å blomstre i DMI-handelsstrategien, og navigerer i det stormfulle havet på aksjemarkedet med selvtillit og presisjon. Glem aldri at vellykket handel ikke er en garanti, men et sannsynlighetsspill – et spill du kan spille for å vinne med riktige verktøy og tankesett.

📚 Flere ressurser

Vennligst merk: De oppgitte ressursene er kanskje ikke skreddersydd for nybegynnere og er kanskje ikke egnet for traders uten yrkeserfaring.

"[PDF] Retningsbestemt bevegelsesindeksbasert maskinlæringsstrategi for å forutsi aksjehandelssignaler."
Forfattere: AS Saud, S Shakya
Tidsskrift: International Journal of Electrical & Computer Engineering
År: 2022
Beskrivelse: Artikkelen foreslår en maskinlæringsstrategi basert på Directional Movement Index (DMI) for å forutsi aksjehandelssignaler. Ytelsen til denne strategien blir evaluert for å måle dens effektivitet.
kilde: ResearchGate (PDF)


"[PDF] Nytten av en ny teknisk indikator, endringshastighet – alfa (ROC-α) på aksjemarkeder: En studie av malaysiske aksjer med hovedkapitalisering"
Forfattere: JCP M'ng, AHJ Jean
Plattform: CiteSeer
Beskrivelse: Studien introduserer en ny teknisk indikator kalt Rate of Change–Alpha (ROC-α) og utforsker dens anvendelse i det malaysiske aksjemarkedet. Artikkelen diskuterer også andre indikatorer, inkludert positiv DMI, negativ DMI og ADX DMI.
kilde: Citeseer (PDF)

❔ Vanlige spørsmål

trekant sm høyre
Hva er kjernebetydningen av DMI i handel?

Directional Movement Index (DMI) er en integrert del av teknisk analyse som ser styrken til den nåværende trenden og forutsier den fremtidige retningen til prisene. Det hjelper traders i å ta informerte beslutninger angående markedsinngang og utgang.

trekant sm høyre
Hvordan fungerer DMI-formelen for å hjelpe med handel?

DMI-formelen fungerer ved å beregne to verdier kjent som positiv retningsindikator (+DI) og negativ retningsindikator (-DI). Den representerer dem deretter på et diagram for å signalisere bearish eller bullish trender. Når +DI er over -DI, ​​indikerer det en bullish trend, og når -DI er over +DI, betyr det en bearish trend.

trekant sm høyre
Hva er de viktigste komponentene for å lage en DMI-strategi?

Å lage en DMI-strategi krever stor oppmerksomhet til oppførselen og interaksjonen til +DI- og -DI-linjer. Regelmessig overvåking av Average Directional Index (ADX), en del av DMI-beregningen som måler trendstyrke, er også avgjørende. En annen viktig faktor er å kryssverifisere DMI-indikasjonene med andre tekniske indikatorer for forbedret nøyaktighet.

trekant sm høyre
Hvor pålitelige er signalene generert av DMI-strategien?

DMI-strategi er en velrespektert teknisk tilnærming, men den bør ikke bare stole på. Siden DMI er en trendfølgende indikator, kan den i noen tilfeller forsinke eller gi falske målinger i markeder uten klare trender. Derfor, traders bruker vanligvis DMI i kombinasjon med andre analytiske verktøy for en mer robust handelsstrategi.

trekant sm høyre
Hvilke andre indikatorer fungerer godt sammen med DMI innenfor en handelsstrategi?

DMIs spådommer om markedstrender kan pares godt med andre indikatorer for trendbekreftelse. Disse inkluderer glidende gjennomsnitt, MACD (Moving Average Convergence Divergence), RSI (Relative Strength Index) og Bollinger Bands. De kan gi ytterligere innsikt i prisvolatilitet, momentum og trendvendinger, noe som gjør DMI enda mer effektiv.

Forfatter: Florian Fendt
En ambisiøs investor og trader, Florian grunnla BrokerCheck etter å ha studert økonomi på universitetet. Siden 2017 deler han sin kunnskap og lidenskap for finansmarkedene BrokerCheck.
Les mer av Florian Fendt
Florian-Fendt-forfatter

Legg igjen en kommentar

Top 3 Brokers

Sist oppdatert: 15. mai. 2024

Exness

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-ny

Markets.com

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Vantage

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (10 stemmer)
80 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Du vil kanskje også like

⭐ Hva synes du om denne artikkelen?

Fant du dette innlegget nyttig? Kommenter eller vurder hvis du har noe å si om denne artikkelen.

Filter

Vi sorterer etter høyeste rangering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten velger du dem i rullegardinmenyen eller begrenser søket med flere filtre.
- glidebryter
0 - 100
Hva ser du etter?
Brokers
Regulering
Plattform
Innskudd / tilbaketrekking
Kontotype
Kontorsted
Broker Egenskaper