AcademyFinn min Broker

Innstillinger og strategi for VWMA (volumvektet glidende gjennomsnitt).

Rangerte 3.8 av 5
3.8 av 5 stjerner (4 stemmer)

Å navigere i det turbulente vannet i handel krever mer enn intuisjon; det krever presise verktøy som Volumvektet glidende gjennomsnitt (VWMA) for å forankre strategien din. Dykk inn i mekanikken til VWMA og oppdag hvordan den kan avgrense markedsanalysen din, gjøre volumhvisking til høye signaler for din trades.

VWMA

💡 Viktige takeaways

 1. Volumvektet glidende gjennomsnitt (VWMA) legger vekt på volum ved å inkludere det i beregningen av glidende gjennomsnitt, og gir en mer nøyaktig refleksjon av pristrender påvirket av handelsvolum.
 2. VWMA kan brukes til identifisere trender og reverseringer mer effektivt enn et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) fordi det står for volumet, noe som kan angi styrken til en prisbevegelse.
 3. Traders ser ofte etter crossovers mellom VWMA og SMA; et VWMA-kryss over en SMA antyder en bullish trend, mens en crossover under kan indikere en bearish trend, spesielt når den er ledsaget av høyt handelsvolum.

Magien ligger imidlertid i detaljene! Løs opp de viktige nyansene i de følgende delene... Eller gå rett til vår Vanlige spørsmål med innsikt!

1. Forstå volumvektet glidende gjennomsnitt (VWMA)

Når du analyserer VWMA, traders ser ofte etter crossovers med andre glidende gjennomsnitt, for eksempel SMA. En crossover oppstår når to glidende gjennomsnitt krysser hverandre, og det kan signalisere potensielle endringer i markedsdynamikken. For eksempel:

 • VWMA-kryss over en SMA kan indikere at en nylig prisøkning støttes av høyt volum, noe som tyder på en sterk oppadgående trend.
 • VWMA kryssing under en SMA kan tyde på at en nylig prisnedgang er volumstøttet, noe som potensielt kan signalisere en sterk nedadgående trend.

Disse crossoverne kan være sentrale for traders ta beslutninger om inn- og utgangspunkter. Det er imidlertid viktig å merke seg at VWMA bare er ett verktøy blant mange, og signalene er mest effektive når de kombineres med andre former for teknisk analyse.

Traders kan også observere avstand mellom VWMA og prisen. Et større gap kan noen ganger indikere en trend som tar fart, ettersom gjennomsnittsprisen, vektet etter volum, beveger seg i samme retning som dagens pris, men i en langsommere hastighet på grunn av de historiske dataene som er inkludert i beregningen.

Nøkkelinnsikt som kan trekkes fra VWMA inkluderer:

 • Bekreftelse av trendstyrke: En VWMA som beveger seg i samme retning som pristrenden og øker gapet kan bekrefte styrken til trenden.
 • Potensielle reverseringspunkter: Hvis VWMA begynner å flate ut eller avvike fra pristrenden, kan det være et tidlig tegn på en potensiell trendvending.
 • Støtte og motstandsnivåer: Noen ganger kan VWMA fungere som et dynamisk støtte- eller motstandsnivå. En pris som hopper av VWMA kan finne støtte i en opptrend, mens en pris som ikke klarer å bryte over VWMA i en nedtrend kan møte motstand.

For å effektivt bruke VWMA, traders bør vurdere følgende beste praksis:

 1. Kombiner med andre indikatorer: Bruk VWMA sammen med andre tekniske indikatorer for å validere signaler og redusere risiko av falske signaler.
 2. Juster perioden: Avhengig av handelsstilen, juster VWMA-perioden for å passe bedre til kortsiktig eller langsiktig analyse.
 3. Monitorvolum: Vær nøye med volumfeltene for å bekrefte signalene fra VWMA.
 4. Vurder markedskontekst: Ta alltid hensyn til den bredere markedskonteksten, da eksterne faktorer kan påvirke volum- og prisbevegelser.

Ved å integrere VWMA i deres handelsstrategi, traders kan forbedre sin analyse av markedstrender og ta mer informerte beslutninger basert på samspillet mellom pris og volum.

Volumvektet glidende gjennomsnitt

2. Bruk av VWMA i handelsstrategier

Når du bruker VWMA, traders sammenligner ofte sine bevegelser med en Enkelt glidende gjennomsnitt (SMA). Hovedforskjellen mellom VWMA og SMA er volumfaktoren; VWMA legger vekt på perioder med høyere volum.

Dette skillet blir spesielt betydelig under volum pigger knyttet til markedshendelser eller nyhetsmeldinger. En VWMA som avviker betydelig fra SMA signaliserer at volumet spiller en viktig rolle i prisbevegelser, og traders bør være oppmerksom.

Crossover-strategier er populære blant traders som inkluderer VWMA. Et bullish signal genereres når VWMA krysser over en SMA, noe som indikerer økt kjøpspress. Motsatt ses et bearish signal når VWMA krysser under en SMA, noe som tyder på økt salgspress. Disse kryssene kan brukes til å utløse trades eller for å bekrefte signaler fra andre indikatorer.

Volumanalyse er et annet aspekt der VWMA viser seg gunstig. For eksempel, i løpet av en konsolideringsperiode, kan en økning i volum indikert av VWMA varsle et utbrudd. Traders kan posisjonere seg deretter, og forutse retningen til utbruddet basert på den rådende trenden og volumsignalene.

For å effektivt implementere VWMA i trading strategier, vurder følgende trinn:

 1. Identifiser trenden ved å bruke VWMA – se etter en konsistent retning over eller under indikatoren.
 2. Monitor for crossovers med en SMA for å finne potensiale trade signaler.
 3. Observer volummønstre og VWMAs reaksjon på pigger eller uvanlig aktivitet.
 4. Bruk VWMA som en dynamisk støtte eller motstand å validere trade oppføringer under retracements i en trend.
 5. Vurder trendstyrke ved å sammenligne gapet mellom VWMA og SMA.
VWMA-strategi Beskrivelse
Trendidentifikasjon Bruk VWMA for å bestemme retningen for markedstrenden.
Crossover-signaler Enter trades på VWMA/SMA crossovers.
Volumanalyse Se etter volumtopper og VWMA-respons for utbrudds-/sammenbruddssignaler.
Støtte/motstand Trade preller av VWMA i trendende markeder.
Trendstyrke Sammenlign VWMA og SMA gap for å måle trendmomentum.

Det er viktig for traders å huske at ingen indikator er idiotsikker. VWMA bør brukes sammen med andre tekniske analyseverktøy og fundamental analyse for å validere handelssignaler. I tillegg må risikostyringsteknikker brukes for å beskytte mot volatilitet på markedet og uventede hendelser.

Ved å integrere VWMA i deres handelsarsenal, traders kan få en mer nyansert forståelse av markedsdynamikk. Denne indikatoren handler ikke bare om å følge prisen, men også om å forstå underliggende volum som driver markedsbevegelser, og gir en strategisk kant i et konkurranseutsatt handelsmiljø.

Innlemme VWMA inn i en handelsstrategi krever en inngående forståelse av dens oppførsel under forskjellige markedsforhold. Her er noen praktiske bruksområder:

 • Crossovers: Når VWMA krysser over en enkel glidende gjennomsnitt (SMA) eller en eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA), kan det signalisere en trendendring. En VWMA som beveger seg over en SMA eller EMA kan indikere begynnelsen på en bullish trend, mens en crossover under kan tyde på et bearish skifte.
 • Støtte og motstand: VWMA kan fungere som et dynamisk nivå av støtte eller motstand. Under opptrender gir VWMA ofte støtte, med priser som hopper av VWMA-linjen. I nedadgående trender kan det tjene som motstand, med priser som sliter med å bryte over VWMA.
 • Kviser: Et utbrudd over eller under VWMA kan være en tidlig indikasjon på en trendakselerasjon. Traders kan se etter utbrudd med høyt volum for bekreftelse, da de kan være mer pålitelige signaler om trendfortsettelse.

Sammenligning av VWMA vs. tradisjonelle glidende gjennomsnitt:

Aspect VWMA Tradisjonelle bevegelige gjennomsnitt (SMA/EMA)
Volumfølsomhet Høy (volumvektet) Ingen (kun pris)
Trendbekreftelse Sterk (med volumbekreftelse) Moderat (kun pristiltak)
Signalgenerering Senere (på grunn av volumvekting) Tidligere (kun prisendringer)
Støtte/motstandsnivåer Dynamisk (volumendringer påvirker nivåene) Statisk (fast til prishistorikk)

Ved å integrere disse tilnærmingene, traders kan forbedre deres analyse og potensielt forbedre deres handelsresultater. VWMAs vekt på volum gir mulighet for en nyansert tolkning av markedsdynamikk, og understreker viktigheten av handelsaktivitet for å bekrefte eller tilbakevise prisbevegelser.

Å inkludere VWMA i kartanalyse innebærer å lete etter disse nøkkelsignalene og forstå deres implikasjoner i sammenheng med generelle markedsforhold. Volumanalyse, sammen med VWMA, kan være spesielt avslørende, ettersom perioder med høyt volum som sammenfaller med VWMA-trendsignaler forsterker den oppfattede styrken til disse trendene.

Praktiske tips for bruk av VWMA:

 • Vurder alltid konteksten for det totale markedet; VWMA-signaler er mest pålitelige når de stemmer overens med det bredere markedssentimentet.
 • Bruk VWMA sammen med andre indikatorer for å validere signaler; ingen enkelt indikator skal brukes isolert.
 • Følg med på volum pigger; disse kan påvirke VWMA betydelig og potensielt signalisere viktige markedshendelser.
 • Juster VWMA-perioden for å passe din handelsstil; kortere perioder for day trading, lengre for swing trading or investere.

Ved å bruke VWMA med omtanke, traders kan forbedre sin forståelse av markedstrender og ta mer informerte beslutninger. Det er et verktøy som blander enkelheten til glidende gjennomsnitt med dybden av volumanalyse, og tilbyr et kraftig tillegg til traders verktøysett.

2.2. VWMA Crossovers as Trade Signaler

I området for teknisk analyse, VWMA crossovers tjene som en hjørnestein for mange handelsstrategier. Volumet Vektet glidende gjennomsnitt (VWMA) legger til en ny dimensjon til de tradisjonelle glidende gjennomsnittene ved å inkorporere volum, som kan være en game-changer i å vurdere markedstrender. Her er en nærmere titt på hvordan VWMA crossovers kan integreres i en traders arsenal:

VWMA vs. SMA/EMA:

 • VWMA: Prioriterer prispunkter med høyere volum, noe som potensielt indikerer hvor de "smarte pengene" beveger seg.
 • SMA: Tilbyr et enkelt, uvektet gjennomsnitt av priser over en spesifisert periode.
 • EMA: Legger mer vekt på nylige priser, reagerer raskere på prisendringer enn SMA.
Signaltype VWMA posisjon Markedsimplikasjon
Bullish VWMA > SMA/EMA Mulig initiering av opptrend
bearish VWMA < SMA/EMA Mulig initiering av nedtrend

 

Volumvektet glidende gjennomsnittssignalTrade Inn- og utreiseregler:

 • Lang inngang: Start når VWMA krysser over SMA/EMA.
 • Kort oppføring: Vurder når VWMA krysser under SMA/EMA.
 • Slutt strategi: Lukk eller snu posisjonen når VWMA krysser i motsatt retning.

Volumbekreftelse:

 • En crossover med økende volum gir troverdighet til signalet.
 • En crossover med lavt volum kan tyde på manglende overbevisning i prisbevegelsen.

Kombinere VWMA med andre indikatorer:

 • Oscillatorer: RSI eller Stochastics kan hjelpe med å bekrefte overkjøpte eller oversolgte forhold.
 • Støtte/motstand: Juster inn- og utganger med nøkkelnivåer for ekstra bekreftelse.
 • lysestake Patterns: Se etter mønstre som bullish engulfing eller bearish harami på tidspunktet for crossover for ytterligere validering.

Risikostyringshensyn:

 • Stop-Loss Mine ordre: Plasser stopp-tap for å minimere potensielle tap fra falske signaler.
 • Posisjonstørrelse: Juster størrelsen på trade basert på volatiliteten og generelle markedsforhold.

Ved å integrere VWMA crossovers med en disiplinert tilnærming til risikostyring og en synergistisk bruk av andre tekniske verktøy, traders kan navigere i markedene med en økt følelse av presisjon. Det handler ikke bare om å gjenkjenne signalet; det handler også om å forstå konteksten det oppstår i og svare med kalkulerte mål.

2.3. Kombinere VWMA med andre indikatorer

Når du utnytter Volumvektet glidende gjennomsnitt (VWMA) i forbindelse med andre tekniske verktøy, traders kan lage en omfattende handelsstrategi. For eksempel ved å bruke VWMA ved siden av Relative Strength Index (RSI) muliggjør traders for å måle hastigheten og omfanget av prisbevegelser med volum som bakteppe. Dette kan være spesielt nyttig for å identifisere divergenser der pris og volum ikke bekrefter hverandre, ofte en forløper til en potensiell reversering.

Glidende gjennomsnitt Konvergens Divergens (MACD) er en annen momentum indikator som, når den brukes med VWMA, kan hjelpe traders identifiserer trendvendinger og momentumskifter. MACDs fokus på konvergens og divergens av kortsiktige og langsiktige glidende gjennomsnitt, kombinert med det volumvektede perspektivet til VWMA, kan tilby et mer nyansert syn på markedsdynamikken.

Indikatortype Indikator eksempler Fordeler når de kombineres med VWMA
Momentum RSI, MACD Forbedrer trendbekreftelse og identifiserer potensielle reverseringer.
Volatilitet Bollinger Bands, ATR Gir kontekst på volumet i perioder med markedsekspansjon eller sammentrekning.
Støtte/motstand Horisontale linjer, trendlinjer Gir innsikt i styrken til prisnivåer med volumvalidering.
Kartmønstre Trekanter, hode og skuldre Bekrefter gyldigheten av mønsterutbrudd med volumdata.

Volatilitetsindikatorer slik som Bollinger Bands kan gi innsikt i markedets volatilitet. Når VWMA er innenfor båndene, kan det indikere en stabil trend med volumstøtte. Omvendt kan et VWMA-utbrudd fra båndene signalisere en økning i volatilitet og potensielt en ny handelsmulighet.

Gjennomsnittlig True Range (ATR) hjelper traders forstå graden av prisvolatilitet. Ved å sammenligne ATR med VWMA, traders kan skjelne om volumet støtter den nåværende volatiliteten i prishandling, noe som kan være avgjørende for å sette stop-loss og take-profits.

I sammenheng med støtte og motstand nivåer, kan VWMA selv fungere som et dynamisk nivå. Når prisen er over VWMA, kan den tjene som støtte, og når den er under, som motstand. Traders kan bruke dette i forbindelse med tradisjonell støtte og motstand for å validere disse nivåene.

Til slutt, å inkludere VWMA med diagrammønstre og prishandling kan øke troverdigheten til disse mønstrene. For eksempel kan et utbrudd fra et konsolideringsmønster med høyt volum som indikert av VWMA være et sterkt inngangssignal.

Ved å integrere VWMA med disse tekniske indikatorene, traders kan lage en lagdelt analyse som ikke bare ser på pris, men også vurderer det underliggende volumet, som kan være en kraftig prediktor for fremtidige markedsbevegelser. Denne multi-indikator tilnærmingen kan hjelpe traders i å ta mer informerte beslutninger, støttet av konvergensen av signaler fra ulike fasetter av markedsadferd.

2.4. VWMA i forskjellige tidsrammer

Forstå VWMA på forskjellige tidsrammer

Time Frame Trader Type VWMA-følsomhet Bruk sak
5 minutter dag Trader Høy Identifiserer umiddelbare momentum og volumendringer
15 minutter dag Trader Høy Nyttig for kortsiktig trendanalyse og rask trade gjennomføring
Daglig Svinge Trader Moderat Gir en oversikt over markedets generelle trendretning
Ukentlig Langsiktig investor Lav Jevner kortsiktig volatilitet for bedre trendvurdering
Månedlig Langsiktig investor Veldig Lav Fungerer som et dynamisk støtte- eller motstandsnivå

VWMA-innstillinger

Skreddersy VWMA for optimal bruk

 • Kortsiktig traders bør velge en kortere VWMA-periode for å øke responsen på prisbevegelser.
 • Langsiktig traders kan foretrekke en lengre VWMA-periode å filtrere ut ubetydelige svingninger og synliggjøre vedvarende trender.
 • Eksperimentering med VWMA-innstillinger oppfordres til å finne den optimale balansen mellom respons og utjevning.
 • Konsistens i søknaden sikrer at VWMA gir pålitelige signaler som er i harmoni med en traders strategi.

Viktige hensyn for VWMA-applikasjon

 • Markedsforhold kan påvirke VWMA-effektiviteten; det er viktig å vurdere konteksten til det nåværende handelsmiljøet.
 • Volumdatakvalitet er avgjørende for VWMA-nøyaktighet; sikre at datakilden din er pålitelig.
 • Utfyllende indikatorer kan gi ytterligere bekreftelse; vurder å pare VWMA med andre tekniske verktøy for en robust analyse.
 • Risikostyring skal alltid følge VWMA-signaler; bruke stop-loss-ordrer for å beskytte mot ugunstige markedsbevegelser.

Ved å integrere disse hensynene i handelspraksisen din, blir VWMA et kraftig verktøy som kan tilpasses ulike markedsforhold og tidsrammer, og til slutt forbedrer handelsytelsen din.

📚 Flere ressurser

Vennligst merk: De oppgitte ressursene er kanskje ikke skreddersydd for nybegynnere og er kanskje ikke egnet for traders uten yrkeserfaring.

Hvis du ønsker å lære mer om VWMA-strategien, vennligst besøk TradingView.

 

❔ Vanlige spørsmål

trekant sm høyre
Hva er et volumvektet glidende gjennomsnitt (VWMA) og hvordan skiller det seg fra et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA)?

De Volumvektet glidende gjennomsnitt (VWMA) er en handelsindikator som tar hensyn til både prisen og volumet på et verdipapir over en bestemt periode. I motsetning til en Simple Moving Average (SMA) som tillegger lik vekt til alle priser innenfor den valgte perioden, gir VWMA større vekt til dager med høyere volum. Dette betyr at i VWMA har dager med høyere handelsvolum større innvirkning på gjennomsnittsprisen.

trekant sm høyre
Hvordan kan VWMA brukes til å identifisere trender i markedet?

Traders bruker VWMA for å identifisere trender ved å se på retningen til VWMA-linjen. Hvis VWMA-linjen beveger seg oppover, antyder det en uptrend, og når den beveger seg nedover, a downtrend er angitt. En stigende VWMA kan bekrefte styrken til en trend når den er over prisen, mens en VWMA under prisen kan signalisere en svekkelsestrend eller en potensiell reversering.

trekant sm høyre
Hva er betydningen av VWMA crossovers i handel?

VWMA crossovers er betydelige fordi de kan signalisere potensielle endringer i markedsmomentum. Når prisen krysser over VWMA, kan det tyde på det kjøpere får kontroll og kan være et kjøpssignal. Omvendt, hvis prisen faller under VWMA, kan det tyde på det selgere tar over, muligens fungerer som et salgssignal. Disse kryssene kan være kritiske punkter for traders for å vurdere inn- eller utgangsstrategier.

trekant sm høyre
Hvordan påvirker volumspiker VWMA, og hvordan skal de tolkes?

Volumspiker kan påvirke VWMA betydelig fordi de øker vekten på prisen den aktuelle dagen. Når en volumøkning oppstår, kan det føre til at VWMA skifte mer dramatisk enn vanlig. Hvis denne stigningen oppstår under en oppadgående prisbevegelse, kan den forsterke gyldigheten av opptrenden. Motsatt kan en volumøkning under en nedadgående prisbevegelse bekrefte styrken til den nedadgående trenden.

trekant sm høyre
Kan VWMA kombineres med andre indikatorer for mer effektive handelsstrategier?

Ja, å kombinere VWMA med andre indikatorer kan føre til mer effektive handelsstrategier. Traders parer ofte VWMA med momentumindikatorer som Relative Strength Index (RSI) eller med trendindikatorer slik som Moving Average Convergence Divergence (MACD). Ved å bruke flere indikatorer, traders kan få et mer omfattende syn på markedet og ta mer informerte beslutninger basert på konvergerende signaler.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kjent for sine innsiktsfulle finansmarkedsoppdateringer. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsferdigheter for å utvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre strategiene sine.
Les mer av Arsam Javed
Arsam-Javed

Legg igjen en kommentar

Top 3 Brokers

Sist oppdatert: 14. april 2024

markets.com-logo-ny

Markets.com

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Vantage

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (10 stemmer)
80 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Exness

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (18 stemmer)

Du vil kanskje også like

⭐ Hva synes du om denne artikkelen?

Fant du dette innlegget nyttig? Kommenter eller vurder hvis du har noe å si om denne artikkelen.

Filter

Vi sorterer etter høyeste rangering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten velger du dem i rullegardinmenyen eller begrenser søket med flere filtre.
- glidebryter
0 - 100
Hva ser du etter?
Brokers
Regulering
Plattform
Innskudd / tilbaketrekking
Kontotype
Kontorsted
Broker Egenskaper