AcademyFinn min Broker

Likviditetsrisiko: Betydning, eksempler, ledelse

Rangerte 4.4 av 5
4.4 av 5 stjerner (5 stemmer)

Navigere i det flyktige vannet i forex og kryptohandel kan være spennende, men likevel full av skjulte farer. Et slikt skjult rev som traders ofte overser er likviditetsrisiko – en unnvikende, men likevel potent trussel som kan kantre selv de mest erfarne traders' strategier.

Likviditetsrisiko: Betydning, eksempler, ledelse

💡 Viktige takeaways

 1. Definisjon av likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko refererer til muligheten for at en investor kanskje ikke kan kjøpe eller selge eiendeler raskt nok i markedet uten å påvirke eiendelens pris. I sammenheng med forex, krypto eller CFD handel, kan det bety manglende evne til å utføre transaksjoner til ønskede priser på grunn av mangel på markedsdybde.
 2. Eksempler på likviditetsrisiko: Noen eksempler inkluderer finanskrisen i 2008 hvor likviditeten tørket ut i ulike markeder, og forårsaket betydelige tap for mange investorer. I kryptohandel kan likviditetsrisiko manifestere seg når en stor salgsordre reduserer prisen på en kryptovaluta betydelig på grunn av utilstrekkelige kjøpere.
 3. Håndtering av likviditetsrisiko: Traders kan håndtere likviditetsrisiko gjennom diversifisering, nøye markedsanalyse og implementering av risikostyringsverktøy som stop-loss-ordrer. I tillegg velger å trade i svært likvide markeder eller eiendeler kan også redusere denne risikoen.

Magien ligger imidlertid i detaljene! Løs opp de viktige nyansene i de følgende delene... Eller gå rett til vår Vanlige spørsmål med innsikt!

1. Forstå likviditetsrisiko

I den spennende verden av forex, kryptoog CFD handel, Likviditet Risiko er et begrep som gir respekt og forståelse. Det refererer til det potensielle scenariet der en investor ikke er i stand til å utføre handelsoperasjoner umiddelbart på grunn av mangel på markedsdeltakere som er villige til å kjøpe eller selge eiendelen. Dette kan føre til betydelige tap, spesielt i volatile markeder der prisene kan bevege seg betydelig i løpet av kort tid.

For å illustrere, la oss vurdere en trader som ønsker å selge et stort volum av en bestemt kryptovaluta. Hvis det ikke er nok interesserte kjøpere i markedet på det tidspunktet, kan trader kan bli tvunget til å selge til en lavere pris enn ønsket, eller enda verre, ikke være i stand til å selge i det hele tatt. Dette er et klassisk eksempel på likviditetsrisiko i aksjon.

Nå er styring av likviditetsrisiko en kunst og vitenskap i seg selv. Det er en fin balansegang som krever både strategisk tenkning og taktisk gjennomføring. Her er noen vanlige strategier som traders ansetter:

 • diversifisering: Ved å spre investeringer på en rekke eiendeler, traders kan redusere risikoen forbundet med at en enkelt eiendel blir illikvid.
 • Likviditetsanalyse: Traders gransker ofte volum- og ordrebokdata for å måle likviditeten til en eiendel. Høyere handelsvolum tyder generelt på bedre likviditet.
 • Begrens bestillinger: Ved å bruke grenseordrer, traders kan spesifisere prisen de er villige til å kjøpe eller selge en eiendel til, og dermed redusere risikoen for å måtte handle til ugunstige priser.

Det er imidlertid viktig å huske at selv om disse strategiene kan bidra til å håndtere likviditetsrisiko, kan de ikke eliminere den fullstendig. I den fartsfylte, uforutsigbare handelsverdenen vil likviditetsrisiko alltid være en lurende variabel. Men med riktig forståelse og strategier, traders kan sikkert temme dette beistet i stor grad.

1.1. Definisjon av likviditetsrisiko

I finansmarkedenes intrikate billedvev, Likviditetsrisiko står som en avgjørende tråd. Det er et begrep som kanskje ikke er så prangende som "kryptoboom" eller "forex surge', men dens betydning er ubestridelig. I sin enkleste form refererer likviditetsrisiko til de potensielle vanskelighetene en investor kan møte når de prøver å kjøpe eller selge en eiendel uten å forårsake en betydelig endring i prisen.

Denne risikoen er en sentral faktor i rikene av forex, krypto og CFD handel. I disse markedene er likviditet som livsnerven, og sikrer jevne transaksjoner og rettferdig prising. Men når likviditeten synker, kan markedene bli volatile, og traders kan finne seg selv ute av stand til å utføre trades til ønsket pris.

Tenk på et scenario der du eier en betydelig mengde av en bestemt kryptovaluta. Hvis markedet for den kryptoen plutselig tørker opp, sitter du igjen med en eiendel som du ikke kan selge uten å forårsake et drastisk fall i prisen. Dette er et klassisk eksempel på likviditetsrisiko.

Å forstå likviditetsrisiko er en viktig del av vellykket handel. Det handler ikke bare om å oppdage den neste store trenden eller gjøre den riktige samtalen på et valutapar. Det handler også om å forstå den underliggende mekanikken i markedet og være forberedt på utfordringene de byr på.

Likviditetsrisiko for Traders

1.2. Typer likviditetsrisiko

I den enorme, komplekse verden av forex, krypto og CFD handel, er det avgjørende å forstå nyansene i likviditetsrisiko. To hovedtyper av likviditetsrisiko kan påvirke handelsstrategien din: Markedslikviditetsrisiko og Finansieringslikviditetsrisiko.

Markedslikviditetsrisiko refererer til muligheten for at en investor kanskje ikke kan kjøpe eller selge et finansielt instrument når det er ønskelig, eller i tilstrekkelig mengde, på grunn av utilstrekkelig handelsaktivitet i markedet. Denne risikoen kan manifestere seg i to forskjellige former: Eiendelsspesifikk risiko og Systemisk risiko.

Eiendelsspesifikk risiko gjelder et scenario hvor likviditeten til en spesifikk eiendel påvirkes på grunn av endringer i eiendelens iboende egenskaper. For eksempel, hvis et selskap utgir skuffende resultatrapporter, kan det påvirke likviditeten til aksjene.

Systemisk risiko, på den annen side dreier det seg om en situasjon hvor likviditeten tørker opp i hele markedet eller et betydelig segment av det, ofte på grunn av makroøkonomiske hendelser. Finanskrisen i 2008 er et klassisk eksempel på systemrisiko.

Finansieringslikviditetsrisiko, i mellomtiden, omhandler muligheten for at en investor kanskje ikke er i stand til å oppfylle sine kortsiktige finansieringsforpliktelser. Traders står overfor denne risikoen når de ikke kan sikre nok kontanter eller selge eiendeler raskt nok til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Denne risikoen er spesielt relevant i leveraged trading, hvor traders bruker lånte midler til å forsterke sine handelsposisjoner.

Begge disse risikoene fremhever viktigheten av å ha en omfattende forståelse av likviditetsrisiko i handel. Ved å forstå disse konseptene, traders kan bedre navigere i de dynamiske finansmarkedene og potensielt redusere noen av risikoene forbundet med deres handelsaktiviteter.

1.3. Viktigheten av likviditetsrisiko i Forex, Krypto og CFD trading

I high-stakes verden av Forex, Krypto og CFD handel, forståelse og styring av likviditetsrisiko er av største betydning. Likviditetsrisiko er den økonomiske risikoen for at et gitt finansielt instrument, verdipapir eller handelsvare Kan ikke være traded raskt nok i markedet uten å påvirke markedsprisen.

I riket til Forex handel, kan likviditetsrisiko manifestere seg på to måter: aktiva likviditet og finansieringslikviditet. Eiendelslikviditet refererer til evnen til å selge valutaparet uten å forårsake en betydelig endring i prisen. I mellomtiden representerer finansieringslikviditet den lettheten som traders kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser, som f.eks margin krav, uten å påføre betydelige tap.

 • Forex traders må alltid holde et øye med likviditeten til valutaparene de handler, da lav likviditet kan føre til økte spreads og potensielt betydelige tap.
 • Traders må også sørge for at de har tilstrekkelig finansiering for å møte marginkravene deres, da unnlatelse av å gjøre det kan resultere i tvungen avvikling av posisjonene deres.

I verden av Crypto og CFD handel, er viktigheten av likviditetsrisiko like viktig. Kryptovalutaer og CFDs er vanligvis mer flyktige enn tradisjonelle Forex valutapar, noe som kan føre til større prissvingninger og økt likviditetsrisiko.

 • Crypto traders må være oppmerksomme på likviditeten til den spesifikke kryptovalutaen de handler, da lav likviditet kan føre til økt prisvolatilitet og potensielle tap.
 • CFD traders må overvåke likviditeten til den underliggende eiendelen, da lav likviditet kan føre til betydelig pris hull og potensialet for utglidning.

I alle disse markedene innebærer effektiv styring av likviditetsrisiko grundig overvåking av markedsforhold, nøye posisjonsdimensjonering og bruk av stop-loss-ordrer for å begrense potensielle tap. Ved å forstå og effektivt håndtere likviditetsrisiko, traders kan øke sjansene for suksess i den fartsfylte og ofte uforutsigbare verdenen Forex, Krypto og CFD trading.

2. Eksempler på likviditetsrisiko

Det første eksempelet på likviditetsrisiko som traders ofte møter er i Forex marked. De Forex markedet, med sin enorme størrelse og drift døgnet rundt, anses ofte som svært likvide. Likviditeten kan imidlertid endre seg drastisk avhengig av valutaparet og tidspunktet på dagen. For eksempel liker store valutapar EUR / USD or USD / JPY vil ha høy likviditet, mens mindre populære par, som eksotiske par som involverer fremvoksende markeder, kan være mindre likvide. Dette kan føre til bredere bud-spreader, noe som gjør det mer kostbart for traders for å gå inn eller ut av posisjoner.

 • Handelstid: Likviditet i Forex markedet varierer også med åpningstidene. Under overlappingen av London- og New York-handelsøktene er likviditeten på topp. Men under den asiatiske sesjonen, når disse store markedene er stengt, kan likviditeten falle betydelig.

Det andre eksemplet finner du i Cryptocurrency markedet. Selv om kryptomarkedet opererer 24/7, er det fortsatt underlagt likviditetsrisiko. I motsetning til tradisjonelle markeder, er kryptomarkedet svært volatilt og fragmentert.

 • Markedsvolatilitet: Høy volatilitet kan føre til plutselige prisendringer, noe som gjør det vanskelig for traders å kjøpe eller selge en stor mengde krypto uten å påvirke prisen nevneverdig.
 • Markedsfragmentering: Krypto eiendeler er traded på en rekke børser, hver med sin egen likviditet. Hvis en traders kryptoaktiva er på en børs med lav likviditet, kan de finne det vanskelig å selge sine eiendeler til en gunstig pris.

Det tredje eksemplet er CFD marked. CFDs er avledede produkter som tillater traders å spekulere på prisbevegelsen til en eiendel uten å eie eiendelen. Imidlertid siden CFDs avhenger av en underliggende eiendel, er de iboende underlagt likviditetsrisiko.

 • Underliggende aktiva likviditet: Hvis den underliggende eiendelen har lav likviditet, kan det føre til betydelig prisglidning i CFD. Dette kan resultere i traders inn eller ut trades til priser som er mye annerledes enn de hadde tenkt.

I hvert av disse eksemplene kan likviditetsrisiko påvirke en traders evne til å utføre trades effektivt og kan påvirke deres handelsresultater. Derfor er forståelse og håndtering av likviditetsrisiko avgjørende for vellykket handel.

2.1. Forex Handels- og likviditetsrisiko

I riket til Forex handel, begrepet likviditetsrisiko får en unik og vital betydning. Traders, både nybegynnere og erfarne, må forstå at denne risikoen er en iboende del av handelsprosessen. Likviditet, på de enkleste vilkårene, refererer til muligheten til å kjøpe eller selge et valutapar uten å forårsake en betydelig endring i prisen og uten å påvirke markedsstabiliteten.

Forex, som er det største og mest likvide markedet globalt, tilbyr generelt høy likviditet. Dette betyr imidlertid ikke at den er immun mot likviditetsrisiko. Visse situasjoner kan føre til en likviditetskrise på markedet. For eksempel kan store økonomiske kunngjøringer forårsake traders å avstå fra å gå inn i markedet, noe som fører til et midlertidig fall i likviditeten. Tilsvarende kan likviditeten også reduseres i off-market timer, eller når store finanssentre er stengt.

Virkningen av likviditetsrisiko i Forex handel kan være betydelig. Det kan føre til:

 • glidning: Dette er når a trade utføres til en annen pris enn forventet. I et svært likvid marked fylles bestillinger til ønsket pris. Men i en situasjon med lav likviditet kan det hende at ordrer ikke fylles til ønsket pris, noe som fører til glidning.
 • Økte spredninger: Lav likviditet gir ofte høyere spreadkostnader. Dette er fordi brokers utvide spreads for å redusere risikoen deres i forhold med lav likviditet.
 • Markedsgaping: Dette skjer når prisene hopper fra ett nivå til et annet uten noen tradeskjer i mellom. Det er mer vanlig i forhold med lav likviditet og kan ha betydelig innvirkning på a trader sin posisjon.

For å håndtere likviditetsrisiko, traders kan ta i bruk flere strategier. Disse inkluderer å opprettholde en diversifisert portefølje ved å bruke stoppe tap, og handel i høye markedstimer når likviditeten vanligvis er høy. Dessuten, traders bør også holde seg à jour med store økonomiske hendelser og justere deres trading strategier følgelig for å minimere potensiell likviditetsrisiko.

2.2. Kryptohandel og likviditetsrisiko

I den spennende verdenen av kryptohandel, konseptet med likviditetsrisiko får en helt ny dimensjon. I motsetning til tradisjonelle finansmarkeder, opererer kryptovalutamarkedet 24/7, noe som fører til potensielle svingninger i likviditeten til enhver tid. Dette betyr at enkeltheten du kan kjøpe eller selge dine digitale eiendeler med uten å påvirke markedsprisen, et fenomen kjent som markedets likviditet, kan variere betydelig.

 • Markedsvolatilitet: Kryptovalutamarkedet er notorisk volatilt, med priser som kan svinge betydelige i løpet av korte perioder. Denne volatiliteten kan føre til likviditetsrisiko, ettersom et plutselig fall i en kryptovalutas pris kan forårsake traders til salg, reduserer likviditeten til den aktuelle eiendelen.
 • Aktiva popularitet: Likviditeten til en kryptovaluta avhenger også i stor grad av dens popularitet. Mer etablerte kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum har en tendens til å ha høyere likviditet enn nyere, mindre kjente digitale valutaer. Derfor kan handel i mindre populære kryptovalutaer avsløre traders til høyere likviditetsrisiko.
 • Reguleringsendringer: Det regulatoriske landskapet for kryptovalutaer er fortsatt i utvikling. Eventuelle plutselige endringer i regelverket kan utløse en endring i markedssentimentet, og føre til redusert likviditet. For eksempel, hvis en stor økonomi bestemmer seg for å forby kryptovalutaer, kan det føre til et betydelig salg og en tilsvarende reduksjon i markedslikviditet.

Å håndtere likviditetsrisiko i kryptohandel krever en god forståelse av markedsdynamikken og en robust risikostyringsstrategi. Å diversifisere kryptoporteføljen din, holde deg oppdatert på markedstrender og regulatoriske endringer, og bruke risikostyringsverktøy som stop-loss-ordrer, kan bidra til å redusere likviditetsrisikoen. Det er imidlertid viktig å huske at selv om disse strategiene kan hjelpe, kan de ikke helt eliminere likviditetsrisiko. Som sådan, traders bør alltid være forberedt på potensialet for likviditetsrisiko i deres kryptohandelssatsinger.

2.3. CFD Handels- og likviditetsrisiko

Når det kommer til verden av CFD handel, begrepet likviditetsrisiko får en unik dimensjon. Dette skyldes i stor grad at CFDs, eller Kontrakter for Difference, er derivathandelsinstrumenter som tillater traders å spekulere på stigende eller fallende priser på raskt bevegelige globale finansmarkeder.

Likviditetsrisiko in CFD handel refererer til den potensielle vanskeligheten a trader kan møte når de prøver å gå inn eller ut av en posisjon til en ønsket pris på grunn av mangel på markedsdeltakere som er villige til å trade til den prisen. Risikoen øker i volatile markeder hvor raske prisbevegelser kan oppstå, og forlater tradeer ikke i stand til å utføre trades til deres foretrukne prispunkter.

 • Markedsvolatilitet: Høy volatilitet fører ofte til betydelige prisgap, noe som kan resultere i trades blir utført til en dårligere pris enn beregnet, og øker dermed likviditetsrisikoen.
 • Lavt handelsvolum: CFDs med lave handelsvolum har en tendens til å ha høyere bud-spread-spreader, noe som kan gjøre det vanskeligere for traders å kjøpe eller selge uten å påvirke prisen.
 • Åpningstider: Handel utenom primærmarkedets åpningstider kan også øke likviditetsrisikoen, ettersom det kan være færre deltakere til å ta den andre siden av trade.

For å håndtere likviditetsrisiko i CFD handel, traders kan vurdere strategier som å sette stop-loss-ordrer for å begrense potensielle tap, diversifisere porteføljen deres for å spre risikoen over flere eiendeler eller markeder, og unngå handel i illikvide markeder eller i tider med høy volatilitet. De bør også holde seg informert om markedsnyheter og hendelser som kan påvirke likviditeten til deres valgte handelsinstrumenter.

Det er verdt å merke seg at mens likviditetsrisiko er et betydelig aspekt av CFD handel, er det også en iboende del av ethvert finansmarked. Derfor er forståelse og håndtering av denne risikoen en avgjørende ferdighet for enhver trader, uavhengig av aktivaklassen de har å gjøre med.

3. Håndtering av likviditetsrisiko

Å navigere i det skumle vannet av likviditetsrisiko kan være en skremmende oppgave, men med de riktige verktøyene og strategiene blir det et håndterbart aspekt av handelsreisen din. Det første trinnet i å håndtere likviditetsrisiko er å forstå eksponeringen din. Dette innebærer å identifisere eiendelene i porteføljen din som er utsatt for likviditetsrisiko. Dette kan være eiendeler som er vanskelige å selge raskt, eller de som vil pådra seg et betydelig tap hvis de selges under press.

Deretter er det avgjørende å diversifisere porteføljen din. Å holde en rekke eiendeler kan bidra til å dempe virkningen av likviditetsrisiko. Dette er fordi hvis en eiendel blir illikvid, har du fortsatt andre eiendeler som raskt kan konverteres til kontanter. Diversifisering på tvers av ulike aktivaklasser, sektorer og geografiske regioner kan bidra til å spre risikoen.

Etablere en beredskapsplan er et annet viktig skritt i å håndtere likviditetsrisiko. Denne planen bør skissere trinnene du vil ta i tilfelle en likviditetskrise. Det kan inkludere strategier som å selge ut visse eiendeler, skaffe tilleggsfinansiering eller midlertidig stanse handelsaktiviteter.

Til slutt, overvåke markedsforholdene regelmessig kan hjelpe deg med å være i forkant av potensielle likviditetsproblemer. Dette inkluderer å holde øye med markedstrender, økonomiske indikatorer og nyhetshendelser som kan påvirke aktivalikviditeten. Implementering av disse strategiene kan hjelpe deg med å håndtere likviditetsrisiko effektivt. Det er imidlertid viktig å huske at håndtering av risiko ikke er en engangsoppgave, men en pågående prosess som krever årvåkenhet og tilpasningsevne. I den dynamiske verden av forex, krypto og CFD handel, holde seg informert og forberedt er nøkkelen til å navigere i likviditetsrisiko og optimalisere handelsytelsen.

3.1. Verktøy for å håndtere likviditetsrisiko

I den dynamiske verden av forex, krypto og CFD handel, er styring av likviditetsrisiko avgjørende. Men hvordan gjør du det effektivt? Svaret ligger i å utnytte de riktige verktøyene.

Kontantstrømprognose er et av de mest potente våpnene i arsenalet ditt. Den lar deg forutsi selskapets kontantinnstrømning og -utgang, og hjelper deg med å forutse potensielle likviditetsproblemer. Dette verktøyet kan være så komplekst eller så enkelt som du trenger det, med mer sofistikerte versjoner som inkluderer variabler som fremtidige markedsforhold og renter.

Et annet kraftig verktøy er Analyse av likviditetsgapet. Denne teknikken innebærer å sammenligne dine eiendeler og forpliktelser over ulike tidshorisonter for å identifisere potensielle likviditetsgap. Det er litt som økonomisk værvarsling, og gir deg en ide om potensielle "stormer" i horisonten slik at du kan forberede deg deretter.

Stresstesting er også utrolig nyttig. Dette innebærer å simulere verste scenarioer for å se hvordan likviditeten din vil holde seg. Det er litt som en brannøvelse for økonomien din, som hjelper deg med å identifisere svake punkter og gjøre nødvendige justeringer.

Til slutt er det Likviditetsdekningsforhold (LCR). Dette er et regulatorisk verktøy som sikrer at du har et tilstrekkelig lager av ubeheftede likvide eiendeler av høy kvalitet (HQLA) som kan konverteres til kontanter for å dekke likviditetsbehovet ditt i et 30-kalenderdagers likviditetsstressscenario.

Disse verktøyene er ikke bare for store selskaper. Selv individuelle traders kan dra nytte av å forstå og anvende disse konseptene. Så om du er en erfaren trader eller nettopp startet opp, kan disse verktøyene hjelpe deg med å navigere i det hakkete vannet av likviditetsrisiko forex, krypto og CFD trading.

3.2. Viktigheten av likviditetsrisikostyring i handel

I den flyktige verden av forex, krypto og CFD handel, forståelse og styring av likviditetsrisiko er avgjørende. Likviditetsrisiko refererer til manglende evne til å utføre transaksjoner til ønskede priser på grunn av mangelen på markedsaktører som er villige til det trade til de prisene. Dette kan føre til betydelige tap, spesielt i raskt bevegelige markeder hvor prisene kan endre seg raskt.

En av de viktigste aspektene ved å håndtere likviditetsrisiko er diversifisering. Ved å spre investeringene dine på ulike eiendeler, kan du redusere den potensielle effekten av at en enkelt eiendels likviditet tørker ut. For eksempel, hvis du er tungt investert i en bestemt kryptovaluta og dens likviditet plutselig synker, kan porteføljen din lide betydelige tap. Men hvis du er diversifisert på tvers av flere kryptovalutaer, blir virkningen av ens likviditetsfall mindre.

Et annet viktig aspekt ved likviditetsrisikostyring er forstå markedsforholdene. Enkelte tider på døgnet eller året kan se lavere likviditetsnivåer, for eksempel i off-market timer eller ferieperioder. Å være klar over disse periodene og planlegge din trades kan følgelig bidra til å redusere likviditetsrisiko.

 • Bruk av grenseordrer: Grenseordrer lar deg spesifisere prisen du er villig til å kjøpe eller selge en eiendel til. Dette kan bidra til å beskytte mot plutselige prissvingninger forårsaket av lav likviditet.
 • Vanlig portefølje anmeldelser: Regelmessig gjennomgang av porteføljen din kan bidra til å identifisere eiendeler som blir mindre likvide. Dette kan tillate deg å justere posisjonene dine før en potensiell likviditetskrise.
 • Overvåking av markedsnyheter: Å holde et øye med markedsnyheter kan hjelpe deg med å forutse hendelser som kan påvirke likviditeten. For eksempel kan regulatoriske endringer eller store økonomiske meldinger forårsake plutselige endringer i likviditeten.

Til syvende og sist handler håndtering av likviditetsrisiko om å være proaktiv og forberedt. Ved å forstå arten av likviditetsrisiko og implementere strategier for å redusere den, traders kan beskytte sine investeringer og potensielt øke avkastningen. Husk at i handelsverdenen er kunnskap makt, og å forstå likviditetsrisiko er en viktig del av denne kunnskapen.

❔ Vanlige spørsmål

trekant sm høyre
Hva er egentlig likviditetsrisiko?

Likviditetsrisiko refererer til potensialet for en investor eller trader å ikke kunne kjøpe eller selge en eiendel raskt nok, til en rimelig pris, på grunn av mangel på markedsdeltakere. I forex, krypto eller CFD handel, kan dette føre til betydelige tap.

trekant sm høyre
Kan du gi noen eksempler på likviditetsrisiko?

Jada, et klassisk eksempel på likviditetsrisiko kan sees i finanskrisen i 2008. Mange investorer syntes det var vanskelig å selge sine pantesikrede verdipapirer da markedet for disse eiendelene tørket ut. I kryptoområdet kan et plutselig fall i etterspørselen etter en bestemt kryptovaluta føre til likviditetsrisiko, da innehaverne kanskje ikke kan selge eiendelene sine til en gunstig pris.

trekant sm høyre
Hvordan kan likviditetsrisiko påvirke handelen min?

Likviditetsrisiko kan påvirke handelen din betydelig. Hvis et marked ikke er likvidt nok, kan det hende du ikke kan gå inn eller gå ut av posisjonene dine til prisene du ønsker, noe som kan føre til lavere fortjeneste eller til og med tap. I tillegg har markeder med høy likviditetsrisiko ofte høyere transaksjonskostnader, noe som også kan tære på fortjenesten din.

trekant sm høyre
Hvordan kan jeg administrere likviditetsrisiko?

Det er flere strategier for å håndtere likviditetsrisiko. Den ene er diversifisering, spre investeringene dine på ulike eiendeler for å redusere risikoen forbundet med en av dem. En annen er å beholde en del av porteføljen din i likvide eiendeler, som kontanter eller statsobligasjoner, som enkelt kan selges om nødvendig. Til slutt, bruk av grenseordrer i stedet for markedsordrer kan hjelpe deg med å få prisen du ønsker når du handler.

trekant sm høyre
Hvilken rolle spiller en market maker i å håndtere likviditetsrisiko?

Markedsskapere spiller en viktig rolle i å håndtere likviditetsrisiko. De forplikter seg til å kjøpe og selge eiendeler når som helst, noe som sikrer at det alltid er kjøpere og selgere i markedet. Dette reduserer likviditetsrisikoen ved å gjøre det enklere for traders og investorer å kjøpe eller selge når de vil.

Forfatter: Florian Fendt
En ambisiøs investor og trader, Florian grunnla BrokerCheck etter å ha studert økonomi på universitetet. Siden 2017 deler han sin kunnskap og lidenskap for finansmarkedene BrokerCheck.
Les mer av Florian Fendt
Florian-Fendt-forfatter

Legg igjen en kommentar

Top 3 Brokers

Sist oppdatert: 03. mars 2024

Exness

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-ny

Markets.com

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Vantage

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (10 stemmer)
80 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Du vil kanskje også like

⭐ Hva synes du om denne artikkelen?

Fant du dette innlegget nyttig? Kommenter eller vurder hvis du har noe å si om denne artikkelen.

Filter

Vi sorterer etter høyeste rangering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten velger du dem i rullegardinmenyen eller begrenser søket med flere filtre.
- glidebryter
0 - 100
Hva ser du etter?
Brokers
Regulering
Plattform
Innskudd / tilbaketrekking
Kontotype
Kontorsted
Broker Egenskaper