AcademyFinn min Broker

US Dollar Future: Dybdeanalyse og handelsstrategi

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (5 stemmer)

Det kan være en overveldende jobb å navigere i forviklingene ved futures på amerikanske dollar, preget av flyktige markeder og komplekse handelsstrategier. Dette går ofte traders sliter med å redusere tap, forstå økonomiske datamønstre og den skremmende oppgaven med å forutsi dollarens fremtidige bane.

US Dollar Future: Dybdeanalyse og handelsstrategi

💡 Viktige takeaways

 1. Forstå US Dollar Futures: Som en finansiell kontrakt som tillater investorer å kjøpe eller selge amerikanske dollar til en forhåndsbestemt pris på en leveringsdato som er fastsatt i fremtiden, representerer US Dollar Futures en kritisk faset av den finansielle handelssfæren.
 2. Dybde markedsanalyse: Å gjennomføre markedsanalyse er avgjørende før handel i US Dollar Futures. Faktorer som renter, BNP-data, sysselsettingsdata og politisk stabilitet påvirker verdien av den amerikanske dollaren betydelig. Å spore disse elementene vil hjelpe til med å forutsi fremtidig dollarytelse.
 3. Strategier Trade: Vellykket handel krever en grundig strategi, som kan inkludere sikring mot potensielle tap eller spekulasjoner for fortjeneste. Bestemme det optimale tidspunktet for å gå inn eller ut av en trade er integrert i å minimere risiko og maksimere potensielle gevinster.

Magien ligger imidlertid i detaljene! Løs opp de viktige nyansene i de følgende delene... Eller gå rett til vår Vanlige spørsmål med innsikt!

1. Forstå US Dollar Futures

Handel i en verden av utenlandsk valuta kommer alltid med betydelig risiko og belønning, noe som er spesielt sant når det gjelder Futures i amerikanske dollar. Disse futures er en finansiell kontrakt som lar kjøperen kjøpe dollar til en bestemt pris, og låser valutakursen for en fremtidig dato.

For å øke forståelsen, den desentraliserte naturen til forex markedet, der amerikanske dollar er en del, bør vurderes. Som en global enhet opererer dette markedet døgnet rundt, og tillater handelsmuligheter når som helst. Imidlertid prising av futures i amerikanske dollar er sterkt påvirket av renter, geopolitiske hendelser og makroøkonomiske data. Handel krever derfor en omfattende forståelse av disse faktorene.

Fet spekulasjon er også en del av spillet, som fremtidige priser kan endres basert på traders' forventninger til hvor amerikanske dollar vil stå ved kontraktens forfall. Denne spekulasjonen ser tradekjøper futureskontrakter når de tror dollaren vil stige, eller selger hvis de spår et fall.

Når det gjelder strategi, er en effektiv tilnærming utnyttelsen av teknisk analyse. Traders kan bruke en rekke indikatorer, mønstre og salgs-/kjøpssignaler for å ta informerte handelsbeslutninger. Høysannsynlige handelsmuligheter oppstår ofte fra sammenløpet av flere positive tekniske signaler.

Et annet viktig aspekt ved strategien ligger i å utføre en fundamental analyse, som inkluderer sporing av økonomiske indikatorer som inflasjon, trade balanse og sysselsettingsdata. Følger også nøye med på uttalelser fra Federal Reserve, da deres beslutninger om pengepolitikk direkte påvirker den amerikanske dollaren.

Navigerer gjennom det flyktige landskapet til Futures i amerikanske dollar kan være en vanskelig oppgave. Med en balansert blanding av grundig forståelse, teknisk analyse, fundamental analyse og markedsspekulasjon, traders kan strebe etter å ta informerte beslutninger, effektivt håndtere risiko og potensielt høste betydelige gevinster.

US Dollar Future Trading Guide

1.1. Konseptet om fremtiden

Futures representerer juridiske avtaler om å kjøpe eller selge en bestemt handelsvare eller finansielt instrument til en forhåndsbestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. De er standardisert for å lette handel på en futures-børs. Noen futureskontrakter kan kreve fysisk levering av eiendelen, mens andre gjøres opp i kontanter. Traders utnytter futures i forsøk på å forstørre avkastning og sikre risiko.

Futures i amerikanske dollar, som tilbys av organisasjoner som Chicago Mercantile Exchange (CME), aktivere traders for å sikre seg mot valutarisiko. Ved å bruke disse kontraktene traders kan sikre en viss valutakurs for en bestemt dato i fremtiden, og beskytter deres finansielle posisjoner mot ugunstige valutabevegelser. Traders kan til og med bruke futures for spekulative formål, og satser på retningen til valutaen.

De handelsstrategi for futures i amerikanske dollar avhenger i stor grad av traders oppfatning av hvor dollaren er på vei. Bullish traders, som tror at dollaren vil styrke seg, kan kjøpe futures, mens bearish traders, som forventer at dollaren faller, kan selge. Likevel er det avgjørende å evaluere økonomiske indikatorer, rentetrender, politisk klima og andre markedsbevegende faktorer når man formulerer en handelsstrategi.

Et annet nøkkelelement i en vinnende futures trading-strategi er planlegging. Før du går inn i en trade, kan sette profittmål og stop-loss-nivåer øke sjansene for suksess ved å forhåndsdefinere når du skal avslutte en trade, enten det er for å tjene penger eller for å begrense tap. Følgelig er risikostyring en annen hjørnestein i futures-handel. Utnytting bringer med seg potensialet for høyere fortjeneste, men også risikoen for større tap. Traders må måle sin risikotoleranse og justere posisjonene sine deretter.

På arenaen for futureshandel i amerikanske dollar kan det å ha en overordnet strategi, klare mål og en effektiv risikostyringsplan kombinert med å holde seg informert om viktige markedsutviklinger være forskjellen mellom suksess og fiasko.

1.2. Evolusjon av US Dollar Futures

Futures i amerikanske dollar spore deres opprinnelse tilbake til 1970-tallet, en periode preget av globale økonomiske omveltninger og slutten på Bretton Woods-systemet med faste valutakurser. Da verdensøkonomien gikk over til fleksible valutakurser, ble det en økning i volatilitet på markedet og et økt behov for avanserte finansielle instrumenter. I denne sammenhengen lanserte Chicago Mercantile Exchange et banebrytende finansprodukt: International Monetary Market (IMM).

Futures i amerikanske dollar, slik vi kjenner dem i dag, ble introdusert som et av de første produktene på IMM. Målet var enkelt, men revolusjonerende: å tilby en effektiv måte å sikre seg mot svingninger i verdien av US Dollar, verdens primære reservevaluta. Over tid ble dette nye markedet svært populært blant traders og institusjoner over hele verden, og tilbyr en strukturert metode for å håndtere valutarisiko og samtidig åpne for lukrative spekulative muligheter.

Løftet om Futures i amerikanske dollar markedet er forankret i designen, som tillot kontrakter å bli kjøpt og solgt i et standardisert format – noe som gir et nivå av forutsigbarhet til et volatilt valutakursmiljø. I løpet av flere tiår har dette markedet utviklet seg ytterligere, med forbedrede handelsteknologier, utvidede åpningstider og mer subtile kontraktsspesifikasjoner.

En av de viktigste milepælene i historien til Futures i amerikanske dollar var innføringen av elektronisk traded futures på slutten av 1990-tallet. Dette ikke bare økt markedstilgjengelighet for traders globalt, men resulterte også i økte handelsvolumer, noe som førte til større markedsdybde og strammere bud/spreader. Denne overgangen til elektronisk handel forvandlet US Dollar Futures-markedet til en 24-timers markedsplass og utvidet den globale rekkevidden til dette viktige finansielle instrumentet.

Unikt preget av åpenhet, likviditet, og spenst, den Futures i amerikanske dollar markedet fortsetter å utvikle seg som svar på endrede globale økonomiske forhold. Enten den brukes til å sikre valutarisiko, spekulere i fremtidige valutakursbevegelser eller ta investeringsbeslutninger basert på forventede endringer i makroøkonomisk politikk, forblir US Dollar Futures et uunnværlig verktøy i finanssektoren. traders arsenal.

1.3. Betydningen av US Dollar Futures

US Dollar Futures-markedet har en integrert posisjon i det globale finansielle økosystemet. Futures markeder er basert på prinsippene for spekulasjon og sikring, og tilbyr funksjonalitet for å sikre fremtidige valutakurser. Betydningen av US Dollar Futures utvider seg lenger enn bare amerikanske grenser. Med den amerikanske dollaren som de facto globale reservevalutaen, får dollarfutures en bredere internasjonal betydning.

Det store volumet og likviditeten til US Dollar Futures-markedene gjør dem attraktive for traders. Med et konstant fluktuerende marked drevet av geopolitiske, økonomiske og til og med sosiale faktorer, traders har mange muligheter å tjene på disse prisbevegelsene. Muligheten til å short selge futures tillater det også traders for å kapitalisere på fallende markeder, og legge til en annen dimensjon til deres handelsstrategi.

Institusjonen til margin handel innenfor futuresmarkeder presenterer sin egen unike lokke. Ved å aktivere traders å kontrollere store kontrakter med en relativt liten kapital, høy avkastning i mindre tidsrammer gjør US Dollar Futures til en fristende satsning. Men prospektiv traders bør være forsiktige: mens denne gearede handelen forsterker potensiell fortjeneste, forstørrer den samtidig potensielle tap.

Med tilgang til markedet døgnet rundt, traders kan reagere raskt på endringer i internasjonale økonomiske indikatorer og siste nyhetshendelser. Denne totale tilgangen, kombinert med US Dollars status som en "trygg havn"-valuta i tider med økonomisk turbulens, underbygger den enorme betydningen av US Dollar-futures innen global finans og handel.

2. Handel med futures på amerikanske dollar

Fremtidig handel i amerikanske dollar

Futures trading gir en unik mulighet til å sikre seg mot risiko mens du utnytter markedsvolatiliteten. Ett instrument som vinner frem blant fremtidsrettede traders er Futures i amerikanske dollar. Disse kontraktene muliggjør handel basert på fremtidige verdivurderinger av amerikanske dollar mot andre valutaer. Tenk på det som et strategisk forhandlingskort, tillater det traders for å både beskytte og utvide investeringsporteføljen deres.

Handelsmiljøet for futures på amerikanske dollar er forankret i omfattende markedsanalyse. Traders trenger en grundig forståelse av det globale økonomiske klimaet, renter og geopolitiske hendelser – som alle kan ha en dramatisk innvirkning på verdsettelsen av den amerikanske dollaren. Teknisk analyse er metoden som vanligvis brukes til å forutsi fremtidige trender basert på tidligere data, og innebærer å identifisere mønstre i prisendringer og volum traded. Å bruke denne analysen kan føre til informerte spådommer om potensielle prissvingninger.

Uttrykt i form av trading-strategi, er målet å kjøpe futureskontrakter når den amerikanske dollaren er spådd å styrke seg, og selge når den forventes å svekke seg. Effektiv bruk av stopp-tap bestillinger kan håndtere potensielle tap ved automatisk å stenge en posisjon hvis markedsprisen faller under nivået som er forhåndsinnstilt av trader. Risiko og belønning er kjerneverdier som krever konstant overvåking. Sikringsstrategier, inkludert opsjoner eller spreadhandel, kan også brukes for ytterligere beskyttelse mot ugunstige trade utfall.

Det er imidlertid viktig at trader opprettholder momentum selv under uforutsigbare markedsforhold. Fortjenestemuligheter kan dukke opp i perioder med volatilitet, men disse har også en større risiko. Nøkkelen er for trader å være på vakt, vurdere prisendringer fra minutt til minutt mens du alltid er klar til å utnytte et lønnsomt trekk. Å satse på den fremtidige verdien av amerikanske dollar krever en heftig blanding av ferdigheter, intuisjon og motstandskraft, men for de som mestrer trade, kan belønningene være betydelige.

Husk, mens handle futures i amerikanske dollar kan gi generøse fortjenester, er den også full av potensielle risikoer. Tilstrekkelig utdanning og nøye strategidannelse er nøkkelen til å bli en vellykket fremtid trader. Søk alltid ekspertråd og vurder alle aspekter ved handel før du dykker inn i det ofte turbulente vannet i amerikanske dollarfutures.

2.1. Grunnleggende analyse

Å undersøke relasjonsmekanikken til de grunnleggende elementene som direkte påvirker den amerikanske dollaren er avgjørende. Når du utfører en fundamental analyse, traders gransker en sammenstilling av viktige økonomiske indikatorer som inflasjonsrater, arbeidsledighet, BNP-vekstrater og renter etablert av sentralbanker – nærmere bestemt USA Federal Reserve i dette tilfellet. Det må tas hensyn til politiske klima ettersom geopolitiske situasjoner kan sette i gang drastiske svingninger i valutaverdier.

forståelse makroøkonomiske indikatorer kan informere handelsbeslutninger på amerikanske dollar. For eksempel kan betydelige endringer i sysselsettingsrater tyde på økonomisk stabilitet eller ustabilitet, og spille en sentral rolle i verdivurderingen av valuta, mens turbulens i internasjonale diplomatiske forbindelser kan gi uventet markedsvolatilitet.

Oppfattende traders intrikat korrelerer disse aspektene av fundamental analyse, vurdere mulige utfall og skjelne den mulige innvirkningen på amerikanske dollar i forex marked. Det er den skarpe forståelsen av disse ulike komponentene, og skjæringspunktet mellom dem, der investorer finner nøklene til å minimere eksponeringen for markedsrisiko mens de utnytter potensielle markedsmuligheter.

Dessuten holder en årvåken observatør seg oppdatert med globale hendelser og internasjonale politikkendringer, da uventede svingninger ofte kan spores tilbake til disse konkrete hendelsene i den virkelige verden. Å utnytte disse forstyrrelsene med god timing er en avansert strategi brukt av erfarne traders. Likevel er det viktig å huske at fundamental analyse gir perspektiver på langsiktige trender i stedet for umiddelbare, kortsiktige reaksjoner.

2.2. Teknisk analyse

USD fremtidig strategi

Teknisk analyse spiller en viktig rolle for å lykkes forex handel, og når det er fokusert på amerikanske dollar, er det like viktig. Det innebærer å inspisere og tolke historiske priser og volumer av denne fiat-valutaen for å forutsi fremtidige markedstrender. Det handler ikke bare om prognoser, det omfatter også å oppdage høy sannsynlighet trade oppsett og effektiv håndtering av markedsrisiko.

Applikasjonen starter med å identifisere og spore mønstre. Trendlinjer, støtte- og motstandsnivåer, og Fibonacci retracements er vanlige verktøy som brukes. Spesielt hjelper disse verktøyene med å bestemme retningsbestemt dominans, viktige handelsnivåer og potensielle reverseringssoner.

Når det kommer til amerikanske dollar, er et nøkkelelement å se etter korrelasjonen med andre valutaer. US Dollar Index (DXY) gir en oversikt over gjennomsnittsverdien mot en kurv av betydelige utenlandske valutaer. En økning i DXY representerer en sterk amerikansk dollar, mens et fall signaliserer svakhet. Mange traders bruker denne indeksen som en proxy for den generelle helsen til den amerikanske dollaren.

Bruken av diagrammer og indikatorer er et annet viktig aspekt ved teknisk analyse. Ulike typer diagrammer som linje-, stolpe- og lysestakediagram gir visuell innsikt i markedsbevegelser. Indikatorer som glidende gjennomsnitt, stokastisk oscillatorerog relativ styrkeindeks (RSI), blant annet hjelpe til med å gi en grundig forståelse av mulige markedstrender.

Dessuten påvirker økonomiske hendelser betydelig valutabevegelser. Dette inkluderer viktige nyhetsmeldinger, pengepolitikk og endringer i det økonomiske miljøet. Det er viktig å holde øye med en økonomisk kalender og holde seg oppdatert med viktige nyheter rundt om i verden.

For effektiv trading strategier, er det nødvendig å utvide teknisk analyse med en god forståelse av markedssentiment og fundamental analyse. Markedssentiment refererer til den generelle holdningen til investorer til et bestemt verdipapir- eller finansmarked og kan påvirke trendene i markedet. På den annen side går fundamental analyse dypt inn i faktorer som påvirker landets økonomiske stabilitet og vekstperspektiver, og påvirker dermed styrken til den amerikanske dollaren.

Å foreta den flittige tolkningen av disse tekniske verktøyene, mønstrene, indeksene, diagrammene og indikatorene, i forbindelse med en skarp bevissthet om globale økonomiske hendelser, leder veien mot å lage en effektiv handelsstrategi for amerikanske dollar. Det er en reise med kontinuerlig læring, erfaring og tilpasningsevne, for å holde tritt med den dynamiske naturen til forex markeder.

2.3. Risikostyring ved handel med futures i amerikanske dollar

Risikostyring spiller en viktig rolle når det gjelder handel med amerikanske dollarfutures. Identifisere potensielle risikoer og å finne metoder for å dempe dem er kjernen i denne praksisen. Det er flere komponenter som er verdt å forstå for å opprettholde en balanse mellom risiko og belønning i futuresmarkedet. Posisjoner i dette markedet kan føre til betydelige økonomiske tap hvis de ikke kontrolleres, så nødvendigheten av å innlemme risikostyringsverktøy bør aldri undervurderes.

En av de mest grunnleggende formene for risikostyring i futures trading er bruken av en stopp-tap-ordre. Dette verktøyet aktiverer traders for å begrense tapene sine ved å sette et forhåndsbestemt punkt for å gå ut av en tapende posisjon. Derfor kan betydelige tap unngås ved å forhåndsbestemme et nivå der trade vil bli stengt dersom markedet tar en ugunstig vending.

Bond traders ofte stole på US Dollar futures til sikre seg mot potensielle valutasvingninger. Disse futureskontraktene tillater trader å låse inn en pris for amerikanske dollar mot andre valutaer, noe som kan være nyttig når forventningene er at valutaen skal falle.

Dessuten, diversifisering av porteføljen kan også være en effektiv risikostyringsstrategi. Ved å spre investeringer på ulike finansielle instrumenter og markeder, traders kan minimere effekten av individuelle markedssvingninger på deres samlede portefølje.

Å oppsummere, traders har ikke råd til å neglisjere domenet for risikostyring. Anvendelsen av stop-loss-ordrer, sikringsstrategier og porteføljediversifisering er avgjørende for å plotte en forsiktig kurs gjennom det forræderske vannet i futureshandel i amerikanske dollar.

2.4. Trinnvis veiledning for handel med futures i amerikanske dollar

 1. Forstå futureshandel i amerikanske dollar krever å dykke ned i kjernen av prosessen som involverer kjøp og salg av kontrakter på en bestemt dato i fremtiden til en forhåndsbestemt pris. Siden disse handlingene korrelerer med den forventede verdien av amerikanske dollar, er en grundig markedsanalyse avgjørende.
 2. Begynn med markedsanalyse. Bruk tekniske indikatorer, økonomiske data og nyhetshendelser for å forutsi hvordan den amerikanske dollaren kan bevege seg. Følg det grunnleggende prinsippet for handel, kjøp futures når du forventer at den amerikanske dollaren vil få styrke og selge når du forutser en svekkelse.
 3. Utvikle din handelsplan. En godt gjennomtenkt plan bør skissere dine mål, risikotoleranse og metodikk. Bestem type og antall futureskontrakter til trade basert på din analyse og kapitalen du er villig til å risikere.
 4. Velge en futures broker er avgjørende. Sørg for at de gir tilgang til futuresbørser der futures i amerikanske dollar er traded – som Chicago Mercantile Exchange. Forskning brokers' provisjonssatser, finansiell stabilitet og kundeservicekvalitet.
 5. Navigere handelsplattformen effektivt er avgjørende. Gjør deg kjent med ordretyper, hvordan du leser diagrammer og bruk tekniske analyseverktøy. Papirhandel, en måte å øve på trades uten å bruke ekte penger, kan være nyttig.
 6. Etter å ha blitt komfortabel med plattformen, utføre din første trade. Husk at nøkkelen ligger i å kjøpe futureskontrakter når du forventer at den amerikanske dollaren vil stige og selge når du forventer et fall.
 7. Overvåking og justering av posisjonene dine er et løpende krav. Gjennomgå endringer i futuresprisen og marginkravene. Vurder kontinuerlig markedsanalysen din med eventuelle viktige nyhetshendelser eller økonomiske utgivelser.
 8. Grundig dokumentasjon holder styr på handelsbeslutninger og følelsesmessige faktorer som påvirker disse beslutningene. Dette læreverktøyet hjelper til med å avgrense handelsstrategien din og identifisere eventuelle mønstre som kan føre til tap.
 9. God risikostyring er integrert, og å sette stop-loss-ordrer kan forhindre betydelige tap utover ditt risikotoleransenivå.

Futureshandel i amerikanske dollar gir muligheter til å tjene på prissvingninger, men det krever en omfattende strategi, grundig analyse og forsiktig risikostyring.

📚 Flere ressurser

Vennligst merk: De oppgitte ressursene er kanskje ikke skreddersydd for nybegynnere og er kanskje ikke egnet for traders uten yrkeserfaring.

 1. Råvarepriser og amerikanske dollar
  • Beskrivelse: Denne forskningen diskuterer forholdet mellom råvarepriser og amerikanske dollar, og undersøker hvordan endringer i råvarepriser kan påvirke verdien av amerikanske dollar.
 2. Fed - Den internasjonale rollen til amerikanske dollar
  • Beskrivelse: Denne studien fremhever dollarens dominans internasjonalt, med fokus på valutasammensetningen til global trade.
 3. Geopolitikk og den amerikanske dollarens fremtid som reservevaluta
  • Beskrivelse: Denne forskningen går nærmere inn på hvordan en global overgang bort fra å knytte valutakurser til amerikanske dollar vil påvirke dollarens bruk i trade fakturering.
 4. Har introduksjonen av futures på valutaer i fremvoksende markeder ...
  • Beskrivelse: Denne empiriske forskningen undersøker effekten av introduksjonen av derivatkontrakter, spesielt med fokus på virkningen av futures på valutaer i fremvoksende markeder.
 5. Prisoppdagelse i utenlandsk valutafutures og spotmarked
  • Beskrivelse: Denne artikkelen undersøker betydningen av futuresmarkedet i valutakursbestemmelse, og legger vekt på informasjonsinnholdet i futures-ordreflyten.

❔ Vanlige spørsmål

trekant sm høyre
Hva er egentlig amerikanske dollarfutures?

Futures i amerikanske dollar er finansielle kontrakter som forplikter kjøperen til å kjøpe et bestemt beløp på amerikanske dollar til en forhåndsdefinert pris og dato. De gir et verktøy for å håndtere risiko forbundet med svingninger i valutakurser.

trekant sm høyre
Hvordan kan traders profitt på å handle futures i amerikanske dollar?

Traders kan tjene på endringer i verdien av amerikanske dollar sammenlignet med andre valutaer. Disse fortjenestene kan være betydelige hvis en trader kan forutsi fremtidige bevegelser av valutakurser nøyaktig.

trekant sm høyre
Hva påvirker prisen på amerikanske dollarfutures?

Flere faktorer kan påvirke prisen på amerikanske dollarfutures, inkludert økonomiske indikatorer som BNP, renter og politisk ustabilitet, blant andre. I tillegg kan verdenshendelser som påvirker USAs økonomi også føre til endringer i prisen på amerikanske dollarfutures.

trekant sm høyre
Kan man tape penger på å handle futures i amerikanske dollar?

Ja, det er et risikonivå forbundet med handel med enhver futureskontrakt, inkludert futures i amerikanske dollar. Hvis markedet beveger seg i motsatt retning av hva en trader forventer, kan det resultere i tap, spesielt i et volatilt eller fallende marked.

trekant sm høyre
Hva er den viktigste strategien som skal følges når du handler futures i amerikanske dollar?

Det er ingen strategi for handel med amerikanske dollarfutures. Imidlertid innebærer vellykket handel generelt grundig markedsanalyse, risikostyring, etablering av klare handelsmål i henhold til ens risikoappetitt, utnyttelse av tekniske analyseverktøy og å holde seg à jour med store økonomiske hendelser.

Forfatter: Florian Fendt
En ambisiøs investor og trader, Florian grunnla BrokerCheck etter å ha studert økonomi på universitetet. Siden 2017 deler han sin kunnskap og lidenskap for finansmarkedene BrokerCheck.
Les mer av Florian Fendt
Florian-Fendt-forfatter

Legg igjen en kommentar

Top 3 Brokers

Sist oppdatert: 16. april 2024

markets.com-logo-ny

Markets.com

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Vantage

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (10 stemmer)
80 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Exness

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (18 stemmer)

Du vil kanskje også like

⭐ Hva synes du om denne artikkelen?

Fant du dette innlegget nyttig? Kommenter eller vurder hvis du har noe å si om denne artikkelen.

Filter

Vi sorterer etter høyeste rangering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten velger du dem i rullegardinmenyen eller begrenser søket med flere filtre.
- glidebryter
0 - 100
Hva ser du etter?
Brokers
Regulering
Plattform
Innskudd / tilbaketrekking
Kontotype
Kontorsted
Broker Egenskaper