AcademyFinn min Broker

Beste Stokastiske Momentum Index (SMI) guide

Rangerte 4.3 av 5
4.3 av 5 stjerner (3 stemmer)

Stokastisk momentumindeks (SMI) er et kraftig teknisk analyseverktøy som forbedrer den tradisjonelle stokastiske oscillatoren ved å fokusere på sluttkursens relative posisjon til midtpunktet av høy/lav-området. SMI tilbyr et raffinert perspektiv på markedsmomentum, med sikte på å gi traders og investorer med mer nøyaktige signaler for å gå inn og ut trades. Denne artikkelen har fordypet seg i SMI-beregningen, optimale oppsettverdier på tvers av ulike tidsrammer, tolkningen av den, kombinasjon med andre indikatorer og strategier for effektiv risikostyring.

SMI-indikator

💡 Viktige takeaways

 1. Allsidighet på tvers av tidsrammer: SMIs parametere kan justeres for å passe kortsiktige, mellomlangsiktige og langsiktige handelsstrategier, noe som gjør det til et allsidig verktøy for forskjellige handelsstiler.
 2. Forbedret signalnøyaktighet: Gjennom sin beregningsmetode gir SMI en jevnere og mer nøyaktig representasjon av markedsmomentum sammenlignet med tradisjonelle stokastiske oscillatorer, og gir klarere signaler for trade inn- og utganger.
 3. Divergens som en kritisk indikator: Divergens mellom SMI og prishandling fungerer som et avgjørende signal for potensielle markedsreverseringer, og hjelper traders i å foregripe endringer i markedsretning.
 4. Effektiv risikostyring: Å bruke SMI for å sette stop-loss-ordrer, justere posisjonsstørrelser og kombinere den med andre tekniske indikatorer kan forbedre risikostyringsstrategiene betydelig, og beskytte mot unødvendige tap.
 5. Kombinasjon med andre indikatorer: For en omfattende analyse bør SMI brukes sammen med andre indikatorer for å bekrefte signaler og bygge en robust handelsstrategi.

Magien ligger imidlertid i detaljene! Løs opp de viktige nyansene i de følgende delene... Eller gå rett til vår Vanlige spørsmål med innsikt!

1. Oversikt over Stokastisk Momentum Index (SMI) Indikator

Stochastic Momentum Index (SMI) er en avansert versjon av den tradisjonelle stokastiske oscillatoren, en momentum indikator som måler posisjonen til et verdipapirs pris i forhold til dets høye/lave rekkevidde over en bestemt periode. Utviklet av William Blau på begynnelsen av 1990-tallet, har SMI som mål å gi en mer raffinert innsikt i momentumet til et finansielt instrument ved å vurdere hvor nærkursen er i forhold til midtpunktet i samme høye/lave område. Dette resulterer i en indikator som er jevnere, mer responsiv og bedre egnet til å identifisere den gjeldende trendens styrke eller svakhet.

Stokastisk momentumindeks

1.1. Definisjon og beregning

SMI tar konseptet med den stokastiske oscillatoren videre ved å fokusere på avstanden mellom sluttkursen og midtpunktet av høy/lav-området, i stedet for sluttkursens posisjon innenfor selve høy/lav-området. Formelen for å beregne SMI involverer flere trinn, som inkluderer utjevning av forskjellen mellom nær- og midtpunktet, samt utjevning av det mulige området. Disse verdiene brukes deretter til å beregne SMI-verdien, som plottes mot en signallinje for å generere handelssignaler.

1.2. Formål og bruk

Det primære formålet med SMI er å identifisere retningen for prismomentum og potensielle reverseringspunkter i et marked. Det er spesielt nyttig for å skille mellom bullish og bearish prisbevegelser og kan hjelpe traders bestemmer optimale inn- og utgangspunkter. På grunn av sin følsomhet og nøyaktighet, er SMI et verdifullt verktøy for både kortsiktig traders og langsiktige investorer som ønsker å kapitalisere på markedstrender.

1.3. Grunnleggende prinsipper

SMI opererer under noen få grunnleggende prinsipper:

 • Null linjekryss: SMI-verdien som krysser over eller under nulllinjen indikerer henholdsvis bullish eller bearish momentum.
 • Divergens: En divergens oppstår når prisen på et verdipapir gjør en ny høy eller lav som ikke er bekreftet av SMI, noe som potensielt indikerer en reversering.
 • Overkjøpt/oversolgt nivåer: I motsetning til tradisjonell stokastisk oscillatorer, SMI har ikke faste overkjøpte og oversolgte nivåer, noe som gir den fleksibilitet under ulike markedsforhold.
Trekk Beskrivelse
typen Momentum Indikator
Utviklet av William Blau
Formål Å måle momentum ved å sammenligne sluttkursen med midtpunktet av høy/lav-området
Beregningskompleksitet Moderat, innebærer utjevning og sammenligning
Primær bruk Identifisere trendstyrke, retning og potensielle reverseringer
Best for Traders og investorer som søker å avgrense inn-/utgangspunkter basert på momentum

2. Beregningsprosess for Stokastisk Momentum Index (SMI) Indikator

Beregningen av Stokastisk Momentum Index (SMI) er en flertrinnsprosess som avgrenser prisdataene for å produsere en indikator som er i stand til å fremheve momentum med større presisjon enn tradisjonelle stokastiske oscillatorer. Denne delen bryter ned beregningsprosessen i de grunnleggende komponentene, og forklarer hvert trinn i detalj for å gi en klar forståelse av hvordan SMI er utledet.

2.1. Formelsammenbrudd

SMI-beregningen involverer flere nøkkelformler:

 1. Beregning av D-linjen:
  • D = (Lukk – (Høy + Lav) / 2) / Høy – Lav
  • Denne formelen beregner differansen mellom sluttkursen og midtpunktet av høy/lav-området, og deler den deretter med området (høy - lav) til prisen i perioden. Denne verdien jevnes deretter ut ved hjelp av en enkel eller eksponentiell glidende gjennomsnitt.
 2. Utjevning av D-linjen:
  • Første utjevning: Påfør en 3-periode eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) til D-linjen.
  • Andre utjevning: Påfør en ny utjevning, typisk en 3-perioders EMA, på resultatet fra første utjevning.
 3. Beregning av SMI:
  • SMI = ((Dglattet - Djevnet gjennomsnitt) / (0.5 x Drekkevidde utjevnet)) x 100
  • SMI beregnes ved å ta den utjevnede D-verdien, trekke fra det utjevnede gjennomsnittet av D, og ​​deretter dele med halvparten av det utjevnede området til D, og ​​til slutt multiplisere med 100 for å uttrykke det som en prosentandel.
 4. Signallinje:
  • En signallinje, som typisk er en Enkelt glidende gjennomsnitt av SMI, er også beregnet til å generere handelssignaler gjennom crossovers.

2.2. Trinn-for-trinn-beregning

For å beregne SMI:

 1. Bestem høy, lav og nær: Identifiser høy-, lav- og sluttkurs for perioden som analyseres.
 2. Beregn D-linjen: Bruk formelen for å beregne D-linjeverdien.
 3. Glatt ut D-linjen: Bruk de spesifiserte eksponentielle glidende gjennomsnittene for å jevne ut D-linjen, og gjør det to ganger.
 4. Beregn SMI: Følg formelen for å utlede SMI-verdien.
 5. Utled signallinjen: Beregn det glidende gjennomsnittet av SMI for den angitte perioden (ofte 9 perioder).

2.3. Parametre og justeringer

Standardparametrene for SMI-beregningen er:

 • Lengde for D-linjeutjevningen: 3 perioder.
 • Lengde for SMI-utjevningen: 3 perioder for den første utjevningen av D-linjen og ytterligere 3 for den andre utjevningen.
 • Signallinjeperiode: Vanligvis satt til 9 perioder.

Disse parameterne kan imidlertid justeres for å passe til ulike handelsstiler og tidsrammer. Å øke utjevningsperiodene vil gjøre SMI mindre følsom og jevnere, noe som kan være å foretrekke for langsiktig trendanalyse. Å redusere periodene vil gjøre SMI mer responsiv, egnet for kortsiktig handel.

Trinn Prosess Beskrivelse
1 Høy, lav, nær Bestem høye, lave og lukkede priser for perioden.
2 D Linjeberegning Beregn D-linjeverdien.
3 D Linjeutjevning Påfør EMA for å jevne ut D-linjen.
4 SMI-beregning Utled SMI-verdien ved å bruke den glattede D-linjen.
5 Signallinje Beregn det bevegelige gjennomsnittet av SMI som signallinje.

3. Optimale verdier for oppsett i ulike tidsrammer

Den Stokastiske Momentum Index (SMI) er allsidig, og tillater justeringer av parametrene for å passe ulike trading strategier og tidsrammer. Denne tilpasningsevnen er avgjørende for traders som tar sikte på å maksimere indikatorens effektivitet på tvers av ulike markedsforhold. Denne delen utforsker optimale SMI-oppsettverdier for kortsiktige, mellomlange og langsiktige handelstidsrammer, og gir innsikt i hvordan justeringer av disse parameterne kan forbedre handelsbeslutninger.

3.1. Kortsiktig handel

Kortsiktig traders, for eksempel dag traders eller scalpers, krever raske og responsive indikatorer for å holde tritt med de raske bevegelsene i markedet. For disse traders, SMI-innstillingene må justeres for høyere følsomhet.

 • Lengde: Å redusere lengdeparameteren (antall perioder som brukes for beregningen) kan gjøre SMI mer responsiv. En vanlig innstilling for kortsiktig handel er 5 perioder.
 • Signallinjeutjevning: En lavere utjevningsperiode for signallinjen, for eksempel 3, kan bidra til å generere raskere signaler for inn- og utstigning.
 • Optimale verdier: Lengde = 5, D = 3, Utjevning = 3

Disse innstillingene kan hjelpe på kort sikt traders identifisere momentum endringer raskere, om enn ved risiko å øke frekvensen av falske signaler på grunn av markedsstøy.

3.2. Middels langsiktig handel

Middels sikt traders, inkludert swing traders, trenger en balanse mellom respons og evnen til å filtrere ut markedsstøy. Justering av SMI til moderate innstillinger kan gi et godt kompromiss.

 • Lengde: En moderat lengdeinnstilling, for eksempel 9 til 12 perioder, gir en balanse mellom følsomhet og evnen til å jevne ut kortsiktig volatilitet.
 • Signallinjeutjevning: En utjevningsperiode på 5 til 8 hjelper til med å filtrere ut støy mens den fortsatt reagerer på betydelige markedsbevegelser.
 • Optimale verdier: Lengde = 9 til 12, D = 5, Utjevning = 5 til 8

Disse innstillingene er utformet for å gi mellomlang sikt traders med pålitelige signaler som reflekterer underliggende trender uten å reagere på mindre prissvingninger.

3.3. Langsiktig handel

Langsiktig traders, for eksempel posisjon traders, dra nytte av indikatorer som fremhever langsiktige trender og minimerer virkningen av kortsiktig volatilitet. For SMI betyr dette utvidelse av beregningsperiodene.

 • Lengde: Å øke lengdeparameteren til 14 til 20 perioder hjelper til med å identifisere langsiktige momentumskifter.
 • Signallinjeutjevning: En høyere utjevningsperiode, for eksempel 9 til 14, reduserer følsomheten for kortsiktige svingninger.
 • Optimale verdier: Lengde = 14 til 20, D = 9, Utjevning = 9 til 14

Disse innstillingene tar sikte på å gi langsiktig traders med et klart syn på markedets overordnede momentumtrender, noe som reduserer støyen knyttet til kortsiktige markedsbevegelser.

Oppsett av Stokastisk Momentum Index

Handelsstil Lengde D utjevning Formål
Kortsiktig 5 3 3 Høy følsomhet for å fange opp raske markedsbevegelser
Middels sikt 9 til 12 5 5 til 8 Balanse mellom følsomhet og støyreduksjon
Langsiktig 14 til 20 9 9 til 14 Fokuser på langsiktige trender, minimer kortsiktig volatilitet

4. Tolkning av Stokastisk Momentum Index (SMI)

Å tolke Stokastisk Momentum Index (SMI) riktig er nøkkelen til å utnytte dets fulle potensial i handelsstrategier. Denne delen fordyper nyansene ved å lese og bruke SMI-signaler for å identifisere handelsmuligheter, forstå markedssentiment og forutse potensielle prisbevegelser.

4.1. Identifisere trendretning

SMI gir klar innsikt i trendretningen basert på posisjonen i forhold til nulllinjen:

 • Over null linje: Når SMI-verdien er over nulllinjen, indikerer det oppadgående momentum, noe som tyder på at markedet er i en bullish fase.
 • Under null linje: Motsatt betyr en SMI-verdi under nulllinjen nedadgående momentum, noe som indikerer et bearish markedsmiljø.

Stokastisk momentum tolkning

4.2. Momentum divergens

Divergens mellom SMI og prishandling er et kraftig signal som kan gå foran reverseringer:

 • Bullish divergens: Oppstår når prisen registrerer et lavere lavpunkt, men SMI danner et høyere lavpunkt. Dette indikerer svekket nedadgående momentum og en potensiell reversering oppover.
 • Bearish divergens: Former når prisen oppnår en høyere høy, men SMI skaper en lavere høy, signaliserer svekkelse oppadgående momentum og en mulig reversering nedover.

Stokastisk momentumindeksdivergens

4.3. Overkjøpte og oversolgte betingelser

Selv om SMI ikke har faste overkjøpte og oversolgte nivåer, traders kan sette sine terskler for å identifisere ekstreme markedsforhold:

 • Overkjøpt terskel: Traders kan vurdere nivåer betydelig over nulllinjen (f.eks. +40) som indikerer overkjøpte forhold, noe som tyder på at en tilbaketrekking eller reversering kan være nært forestående.
 • Oversolgt terskel: På samme måte kan nivåer godt under nulllinjen (f.eks. -40) brukes til å signalisere oversolgte forhold, noe som potensielt kan varsle en oppoverkorreksjon eller reversering.

4.4. Crossovers som handelssignaler

Samspillet mellom SMI og dets signallinje kan generere handelssignaler:

 • Bullish-signal: En crossover av SMI over signallinjen kan sees på som et bullish signal, spesielt hvis det skjer under nulllinjen og beveger seg oppover.
 • Bearish signal: En crossover av SMI under signallinjen anses som bearish, spesielt hvis den finner sted over nulllinjen og går nedover.
Signal Tolkning Implikasjon
SMI over null Bullish momentum Potensial for fortsettelse av en opptrend
SMI under null Bearish momentum Mulighet for at en nedadgående trend vedvarer
Bullish divergens Svekkende nedadgående momentum Mulig reversering oppover
Bearish divergens Svekkende oppadgående momentum Potensiell reversering nedover
Betingelser for overkjøp/oversolgt Ekstreme markedsforhold Reversering sannsynlig hvis ledsaget av divergens/crossover
Crossovers SMI og signallinjeinteraksjon Umiddelbare handelssignaler for bullish/bearish trekk

5. Kombinere Stokastisk Momentum Index (SMI) med andre indikatorer

For å forbedre handelsstrategier og forbedre beslutningstaking, traders kombinerer ofte Stokastisk Momentum Index (SMI) med andre tekniske indikatorer. Denne synergien kan bidra til å bekrefte signaler, redusere falske positiver og gi et mer omfattende bilde av markedsforholdene. Denne delen utforsker effektive kombinasjoner av SMI med andre indikatorer for å forbedre handelsresultatene.

5.1. SMI og glidende gjennomsnitt

Å kombinere SMI med glidende gjennomsnitt (MAs) kan bidra til å identifisere trendretning og momentumskift innenfor konteksten av trenden:

 • Strategi: Bruk en langsiktig MA (f.eks. 50 eller 200 perioder) for å bestemme den generelle trendretningen. Kjøpssignaler er mer pålitelige når SMI blir positivt over MA (indikerer et bullish momentum i en opptrend), og salgssignaler er mer troverdige når SMI blir negativt under MA (indikerer bearish momentum i en nedtrend).

5.2. SMI og relativ styrkeindeks (RSI)

De RSI, en annen momentumoscillator, måler hastigheten og endringen av prisbevegelser. Når den brukes med SMI, kan den hjelpe med å bekrefte overkjøpte eller oversolgte forhold:

 • Strategi: Se etter konvergens eller divergens mellom SMI og RSI for sterkere signaler. For eksempel, hvis begge indikatorene viser overkjøpte forhold, men deretter divergerer, mens SMI krysser under signallinjen mens RSI begynner å falle, kan det indikere en potensiell reversering fra en overkjøpt tilstand.

Stokastisk momentumindeks kombinert med RSI

5.3. SMI og Bollinger Bands

Bollinger Bands® gir innsikt i volatilitet på markedet og prisnivåer i forhold til glidende gjennomsnitt. SMI kan brukes til å bekrefte utbruddssignaler levert av Bollinger Bands®:

 • Strategi: Når prisen går over eller under Bollinger Bands®, kan bekreftelse fra SMI (som kryssing over eller under nulllinjen eller signallinjen) gi ytterligere bekreftelse på en potensiell trendfortsettelse eller reversering.

5.4. SMI og MACD

De Glidende gjennomsnitt Konvergens Divergens (MACD) er en trendfølgende momentumindikator. Å kombinere MACD med SMI gir innsikt i både trend og momentum:

 • Strategi: Se etter situasjoner der MACD og SMI gir samtidige signaler. For eksempel forsterkes et bullish signal hvis MACD krysser over signallinjen samtidig som SMI krysser over signallinjen eller nulllinjen.
Indikatorkombinasjon Strategi Formål
SMI og glidende gjennomsnitt Bekreft SMI-signaler med MA-trendretning Filtrer signaler for å tilpasse seg den generelle trenden
SMI og RSI Se etter overkjøpte/oversolgte forhold og divergens Bekreft momentumskift og potensielle reverseringer
SMI og Bollinger Bands® Bruk SMI for å bekrefte Bollinger Bands®-utbrudd Validere trendfortsettelser eller reverseringer
SMI og MACD Bekreft samtidige signaler fra begge indikatorene Styrk påliteligheten til trend- og momentumsignaler

6. Risikostyring med Stokastisk Momentum Index (SMI)

Effektiv risikostyring er avgjørende når du handler med Stokastisk Momentum Index (SMI), som med enhver handelsindikator. Denne delen skisserer strategier for å bruke SMI til å håndtere handelsrisiko, og sikre det traders kan maksimere potensialet for profitt mens de minimerer tap.

6.1. Sette Stop-Loss-ordrer

En av de mest grunnleggende risikostyringsteknikkene innebærer innstilling stop-loss bestillinger. SMI kan hjelpe med å bestemme passende nivåer for disse bestillingene:

 • Over/under signallinjekryss: Traders kan sette stop-loss-ordrer like over eller under punktet der SMI krysser signallinjen, avhengig av om de er lange eller korte.
 • Utover siste høyder/laver: En annen tilnærming innebærer å sette stop-loss-ordrer utover den siste høye eller laveste som gikk før trade signal ved å bruke SMI for å bekrefte trendens retning.

6.2. Bruke SMI for posisjonsstørrelse

Posisjonsstørrelsen kan justeres basert på styrken til SMI-signalet:

 • Sterke signaler: For signaler som oppstår med betydelig divergens eller i oversolgte/overkjøpte regioner, traders kan velge større posisjonsstørrelser på grunn av høyere sannsynlighet for et sterkt trekk.
 • Svakere signaler: Når signalene er mindre uttalte eller oppstår uten ytterligere bekreftelse, kan det å redusere posisjonsstørrelsen bidra til å håndtere risiko.

6.3. Inkorporerer divergens for risikovurdering

Divergens mellom SMI og prishandling kan tjene som et tidlig varslingssystem for endrede markedsforhold:

 • Risikoreduksjon: Hvis et divergenssignal oppstår kort tid etter inntasting av a trade, kan det være forsvarlig å stramme inn stop-loss-ordrer eller redusere posisjonsstørrelsen for å håndtere risiko.
 • Slutt strategi: Vedvarende divergens etter en trade Entry kan være et signal om å forlate posisjonen, selv om stop-loss ikke har blitt utløst, for å unngå potensielle tap fra en reverserende trend.

6.4. Kombinere SMI med andre indikatorer

Ingen indikator skal brukes isolert for risikostyring. Å kombinere SMI med andre indikatorer kan gi en mer robust risikostyringsstrategi:

 • Trendindikatorer: Bruk av trendindikatorer som glidende gjennomsnitt kan bidra til å bekrefte trendretningen foreslått av SMI, og gi et sterkere grunnlag for trade beslutninger.
 • Volumindikatorer: Volumindikatorer kan bekrefte styrken til SMI-signalet, med høyere volum ved signalbekreftelse som indikerer et mer pålitelig trekk.
Strategi Beskrivelse Formål
Stop-Loss-ordrer Innstilt basert på SMI-signaler eller nylige opp-/nedturer For å begrense potensielle tap på en trade
Posisjonstørrelse Juster størrelse basert på styrken til SMI-signaler For å håndtere risikoen knyttet til usikkerheten ved trade utfall
Divergens for risikovurdering Overvåk divergens for tidlige risikosignaler For å justere eller avslutte trades forebyggende for å håndtere potensielle tap
Kombinere indikatorer Bruk SMI med andre tekniske indikatorer For en mer omfattende tilnærming til risikostyring

📚 Flere ressurser

Vennligst merk: De oppgitte ressursene er kanskje ikke skreddersydd for nybegynnere og er kanskje ikke egnet for traders uten yrkeserfaring.

For mer informasjon om SMI-indikatoren, vennligst besøk TradingView. I tillegg, for en sammenligning med Stokastisk Oscillator, vennligst besøk Investopedia.

❔ Vanlige spørsmål

trekant sm høyre
Hva skiller SMI fra den tradisjonelle stokastiske oscillatoren?

SMI fokuserer på avstanden til sluttkursen fra midtpunktet av høy/lav-området, og tilbyr et mer raffinert syn på momentum.

trekant sm høyre
Hvordan kan jeg justere SMI for kortsiktig handel?

For kortsiktig handel, reduser lengden og utjevningsparametrene for å gjøre SMI mer lydhør overfor prisbevegelser.

trekant sm høyre
Hva indikerer et bullish signal på SMI?

Et bullish signal indikeres ved at SMI krysser over signallinjen eller beveger seg over nulllinjen.

trekant sm høyre
Kan SMI forutsi markedsvendinger?

Ja, gjennom divergenssignaler og dens bevegelse i forhold til nulllinjen, kan SMI indikere potensielle markedsreverseringer.

trekant sm høyre
Hvordan hjelper SMI med risikostyring?

SMI hjelper til med risikostyring ved å gi signaler for å sette stop-loss-ordrer, justering trade størrelser, og identifisere tidlige tegn på markedsvendinger.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kjent for sine innsiktsfulle finansmarkedsoppdateringer. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsferdigheter for å utvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre strategiene sine.
Les mer av Arsam Javed
Arsam-Javed

Legg igjen en kommentar

Top 3 Brokers

Sist oppdatert: 16. april 2024

Exness

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-ny

Markets.com

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Vantage

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (10 stemmer)
80 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Du vil kanskje også like

⭐ Hva synes du om denne artikkelen?

Fant du dette innlegget nyttig? Kommenter eller vurder hvis du har noe å si om denne artikkelen.

Filter

Vi sorterer etter høyeste rangering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten velger du dem i rullegardinmenyen eller begrenser søket med flere filtre.
- glidebryter
0 - 100
Hva ser du etter?
Brokers
Regulering
Plattform
Innskudd / tilbaketrekking
Kontotype
Kontorsted
Broker Egenskaper