AcademyFinn min Broker

Hvordan Trade USD/PLN vellykket

Rangerte 4.0 av 5
4.0 av 5 stjerner (4 stemmer)

Handel med USD/PLN kan være komplisert, og forlater ofte traders sliter med svingende valutakurser og uventet markedsvolatilitet. Denne hindringende stien fortjener en omfattende strategi designet for å lykkes med å navigere i særegenhetene og forviklingene til dette unike paret.

Hvordan Trade USD/PLN vellykket

💡 Viktige takeaways

  1. Forstå valutaparet USD/PLN: Dette paret angir hvor mange polske zloty (PLN) som kan veksles inn mot en amerikansk dollar (USD). Traders bør overvåke faktorer som kan påvirke denne valutakursen, inkludert økonomisk helse, politiske hendelser og globale markedstrender.
  2. Tolking Forex diagrammer: Til effektivt trade i USD/PLN, traders må bli dyktige til å lese Forex diagrammer. Disse grafiske displayene gir verdifull innsikt i valutaparets historiske bevegelser, nåværende situasjon og potensielle fremtidige trender.
  3. Implementering av handelsstrategier: Vellykket USD/PLN-handel krever en godt strukturert handelsstrategi. Teknikker som scalping, day trading og swing trading har betydelig verdi når de brukes riktig. Handelsindikatorer og verktøy kan tilby verdifull hjelp til å formulere effektive handelsstrategier.

Magien ligger imidlertid i detaljene! Løs opp de viktige nyansene i de følgende delene... Eller gå rett til vår Vanlige spørsmål med innsikt!

Live diagram av USD/PLN


1. Forstå USD/PLN

USD/PLN refererer til valutakursen mellom amerikanske dollar og polske zloty. Som en trader, det er viktig å forstå dets grunnleggende. USD fungerer som basisvaluta, mens PLN er motvaluta. Som sådan, når USD/PLN-kursene går opp, betyr det at USD styrkes mot PLN, og omvendt.

Å oppfatte markedssentiment er en annen avgjørende ferdighet for noen trader. Siden USD/PLN kan påvirkes av risiko-på/risiko-av-sentiment på den globale scenen, kan det å erkjenne disse markedsstemningene tilby verdifull handelsinnsikt. Ha et øye med globale økonomiske hendelser, spesielt de som involverer USA, eurosonen og Polen; de vil sannsynligvis påvirke USD/PLNs bevegelser.

Til slutt, teknisk analyse er en traders pålitelige verktøykasse, som bidrar til informert beslutningstaking. Viktige aspekter som historiske data, diagrammer og trendgjenkjenning kan i betydelig grad hjelpe til med å forutsi mulige fremtidige prisbevegelser, noe som utgjør en betydelig forskjell i din handelsstrategi for USD/PLN.

USD/PLN handelsveiledning

1.1. Rollen til amerikanske dollar (USD)

I riket av valutahandel, den US Dollar (USD) innehar en betydelig stilling. Ofte merket som en global reservevaluta, mottar USD det høyeste handelsvolumet over hele verden – en egenskap som hovedsakelig krediteres USAs økonomiske dominans og stabilitet. Med tanke på USD/PLN par, USD er basisvalutaen, noe som betyr at styrken eller svakheten direkte påvirker parets valutakurs.

Ved handel med USD/PLN er målet å spekulere i USDs ytelse mot den polske zlotyen (PLN). Det er viktig å forstå at USD påvirkes av en rekke faktorer. Bemerkelsesverdig blant dem er US Federal Reserve pengepolitikk, som inkluderer beslutninger om renter og finansielle initiativer som igjen påvirker verdien av USD. En annen viktig påvirkningsfaktor er tilstanden til den amerikanske økonomien. Positive økonomiske indikatorer som høy BNP-vekst, lav arbeidsledighet og solid bedriftsfortjeneste har en tendens til å styrke USD, noe som fører til en høyere USD/PLN-kurs.

På den annen side, utfordrende økonomiske forhold som høy inflasjon, økonomisk nedgang eller politisk ustabilitet kan svekke USD, noe som resulterer i en lavere USD/PLN-kurs. Dessuten kan USDs verdi også påvirkes av det globale økonomiske landskapet. For eksempel, under globale økonomiske kriser, styrkes USD typisk som traders ser på det som en trygg valuta. Derfor er det avgjørende å forstå rollen og dynamikken til USD traders ved handel med USD/PLN-paret.

1.2. Rollen til polske zloty (PLN)

I en verden av Forex handel, den Polske zloty (PLN) har en viktig rolle, spesielt i sammenkoblingen med US dollar (USD). På grunn av Polens spirende økonomi og dets sterke bånd med EU og USA, varierer verdien av PLN ofte som svar på betydelige endringer i disse økonomiene. Dermed har det blitt et favorittsted for traders som ønsker å kapitalisere på disse markedssvingningene.

Zlotyens verdi påvirkes av en rekke faktorer, inkludert utgivelser av økonomiske data, geopolitiske hendelser og politikken til Narodowy Bank Polski, Polens sentralbank. Slik variasjon i valutaen muliggjør traders for å tjene penger på den potensielle fortjenesten som oppstår fra endringer i verdien.

Handel med USD/PLN krever en omfattende forståelse av disse faktorene, så vel som de bredere markedstrendene som påvirker begge økonomiene. Disse inkluderer inflasjonsrater, BNP-vekst, arbeidsledighet osv. Ved å holde øye med disse, traders kan forutsi Zlotyens bevegelse med større nøyaktighet og utføre lyd trade beslutninger. Omvendt kan det å neglisjere disse faktorene føre til tapte muligheter eller potensielle økonomiske tap.

Traders må også holde et godt øye med stabiliteten i den polske økonomien. Selv om zlotyen er laget som en «risiko»-valuta, har den vist seg som en sikker innsats i tider med uro på grunn av Polens sterke økonomiske fotfeste. Imidlertid kan enhver økonomisk, politisk eller sosial ustabilitet i Polen utgjøre betydelig risiko ved handel med USD/PLN.

Til slutt er en vesentlig faktor Narodowy Bank Polski, Polens sentralbank. Dens pengepolitikk kan ha stor innvirkning på Zlotyens verdi. Hvis banken øker rentene, kan PLN øke i verdi mot USD og omvendt. Ved å nøye granske bankens bevegelser, traders kan få en strategisk annonsevantage mens du handler USD/PLN.

Til tross for sine unike utfordringer, kan handel med USD/PLN gi betydelige muligheter når du navigerer med kunnskap, de riktige verktøyene og strategiene. Som med alle handelsforsøk, er grundig forskning, nøye planlegging og konstant årvåkenhet nøkkelen til suksess.

1.3. Implikasjon av USD/PLN-par

Handel med USD/PLN paret gir unike muligheter først og fremst fordi det er påvirket av ulike økonomiske faktorer på hver side. Den amerikanske dollarens styrke er sterkt avhengig av USAs økonomiske ytelse, som dreier seg om data som sysselsettingsrater, BNP og inflasjon. På baksiden gjenspeiler den polske zloty tett europeiske trender, ettersom Polen er en betydelig aktør i EU.

Ved handel USD/PLN, bevissthet om implikasjonene av disse økonomiske faktorene er avgjørende. Skarpe endringer i disse indikatorene kan signalisere potensielle markedsbevegelser, som ofte gir traders med muligheter til å kapitalisere på prissvingninger. Å generere prediktive modeller ved å holde øye med store økonomiske trender kan også være en nøkkelstrategi for de som er involvert i handel med dette valutaparet.

USD/PLN er følsom for de geopolitiske og økonomiske hendelsene som skjer i og mellom USA og Polen. Derfor kan en omfattende forståelse av det globale økonomiske klimaet, i tillegg til å anerkjenne de unike egenskapene til hvert lands økonomi, bare vise seg å være fordelaktig når man forsøker å lykkes trade dette spesielle valutaparet.

2. Mestring av USD/PLN-handelsstrategier

USD/PLN handelsstrategi

Starter med det grunnleggende, det USD/PLN paret representerer valutakursen mellom amerikanske dollar (USD) og polske zloty (PLN). Det er viktig å forstå dette konseptet da det danner grunnlaget for enhver handelsstrategi. Nedenfor er faktorene du bør vurdere når du utvikler en strategi for handel USD / MXN.

2.1. Fundamental analysestrategi

Verden for handel med USD/PLN er en plass rikelig med muligheter kun for de som er bevæpnet med de riktige strategiene. Blant disse strategiene er Fundamental analyse Strategi skiller seg ut som et nøkkelverktøy for å navigere i valutamarkedet. I motsetning til teknisk analyse, er ikke denne metoden avhengig av tidligere prishandlinger. I stedet fokuserer den på generelle økonomiske, finansielle og andre kvalitative og kvantitative faktorer.

Strategien banker på fundamental perspektiv på at et lands valutaverdi gjenspeiler dets økonomiske helse. Derfor, traders som bruker denne strategien analyserer hovedsakelig et lands økonomiske indikatorer som BNP, inflasjonsrater, arbeidsledighetsrater og mer. For eksempel kan en robust økonomi med økende BNP og kontrollert inflasjon øke verdien av valutaen.

Når det gjelder handel med USD/PLN, er det avgjørende å forstå både USAs og Polens økonomiske grunnlag. Hvis den amerikanske økonomien viser styrke mens Polens økonomi svekkes, kan parets verdi potensielt stige. Motsatt, når den polske økonomien presterer bedre enn den amerikanske, kan parets verdi falle.

En annen fasett av denne strategien innebærer vurdering av geopolitiske hendelser og nyheter. Hvordan valg, politiske endringer eller internasjonale hendelser påvirker økonomier kan påvirke valutakursene betydelig. Et skifte i USAs politiske landskap eller en endring i Polens økonomiske politikk, for eksempel, kan skape betydelige volatilitet, som gir handelsmuligheter.

Med Fundamental analysestrategi , tolking av økonomiske indikatorer og aktuelle hendelser blir integrert for å forutsi retningen til USD/PLN. Det er en tilnærming som krever en blanding av økonomisk forståelse, bevissthet om globale hendelser og strategisk gjennomføring. Vær forberedt på å kontinuerlig utdanne deg selv om de to økonomiene, holde deg oppdatert med internasjonale nyheter og revurdere strategiene dine over tid.

2.2. Teknisk analysestrategi

Grunnlaget for Teknisk analysestrategi ligger i prinsippene om tilbud og etterspørsel. Ulike markedsfaktorer som politiske endringer, økonomiske rapporter eller sosiale trender kan utløse betydelige prisbevegelser i valutaparet USD/PLN. Ved å granske diagrammønstre, trendlinjer og andre grafiske representasjoner av markedsdata, søker denne strategien å forutsi fremtidige prisskift.

Grunnleggende indikatorer spille en nøkkelrolle i tolkningen av det dynamiske valutamarkedet. Flytte gjennomsnitt, støttelinjer, motstandslinjer, relative styrkeindekser (RSI), og overkjøpt eller oversolgt oscillatorer gi verdifull innsikt i trendende markedsforhold. Vellykket tolkning av disse økonomiske indikatorene kan ha stor innflytelse på trade beslutninger.

De bruk av Candlestick-diagrammer er vanlig på grunn av deres rike visuelle fremstilling av prishandling. Hver lysestake reflekterer fire kritiske prispunkter: åpnings-, lukkings-, høy- og lavpris i løpet av en bestemt periode. Å finne lysestakemønstre kan avsløre potensielle handelsmuligheter.

En utbredt teknikk er bruk av Fibonacci retracements, en matematisk tilnærming designet for å identifisere potensielle reverseringsnivåer. Traders bruker dette verktøyet for å forutse hvor prisen kan komme tilbake før de gjenopptar trenden. Vellykket bruk av Fibonacci retracements kan hjelpe traders for å optimalisere inngangs- og utgangspunkter.

Å handle med USD/PLN-valutaparet ved hjelp av teknisk analyse krever både kunnskap og praksis. Kontinuerlig kartanalyse og gjenkjennelse av mønstre kan bidra til å ta informerte handelsbeslutninger. Å forstå forviklingene i markedet og påvirkningen av globale hendelser er avgjørende for vellykket handel. Husk den gyldne regelen for å investere: Aldri risiko mer enn du har råd til å tape.

2.3. Risikostyring i USD/PLN-handel

Adekvat og godt anvendt risikostyring er fortsatt en overordnet strategi når det gjelder USD/PLN-handel. Selv om vellykket handel kan gi potensielt høy avkastning, kommer den også med et iboende risikonivå. Å erkjenne og forstå denne risikoen blir avgjørende for alle typer traders, nybegynnere og profesjonelle.

Risikostyring kan ha ulike former. En av de vanligste teknikkene er å implementere stop-loss bestillinger. Denne handelsstrategien tillater traders å spesifisere et visst prisnivå for deres åpne posisjoner, og begrense det maksimale tapet som kan lide hvis markedet beveger seg mot deres forventninger.

Posisjonsstørrelse er et annet viktig aspekt i risikostyring. Traders bør nøye bestemme kontantbeløpet som skal plasseres i en enkelt trade. Sette 1% til 2% av den totale kapitalen for hver trade oppmuntres ofte for å opprettholde stabilitet og lang levetid i markedet.

Dessuten, diversifisering hjelper traders for å spre risikoen på ulike markeder. Traders kunne sikre sine posisjoner i USD/PLN ved å diversifisere sin portefølje med ytterligere instrumenter. Diversifisering kan potensielt fortynne den negative effekten av en trade på den samlede porteføljens ytelse.

Til slutt, fundamental analyse tillater traders for å estimere de underliggende økonomiske forholdene i de respektive landene. Traders kan holde et øye med økonomiske kalendere, politiske kunngjøringer og finansielle nyheter for å måle potensielle markedsbevegelser.

Både forsiktighet og kunnskap er nødvendig for å navigere gjennom dalen og strømmen av USD/PLN-handel. Omhyggelig praksis med risikostyring garanterer kanskje ikke fortjeneste, men det vil sannsynligvis skjerme traders mot potensielt lammende tap.

3. Utnytte handelsverktøy og plattformer for USD/PLN

USD/PLN handelstips eksempler

Å gå inn i den robuste, raske strømmen av USD/PLN-handel krever bruk av banebrytende verktøy og plattformer designet for denne nyanserte Forex par. Bruker innovative teknologier, traders kan plotte smarte, effektive strategier skreddersydd til deres unike behov og mål. Nedenfor er noen faktorer å ta hensyn til for å utnytte kraften til handelsverktøy.

3.1. Velge passende handelsplattformer

Velge en passende handelsplattform forblir sentralt hvis man ønsker det trade effektivt i USD/PLN forex par. Midt i mylderet av tilgjengelige valg, blir det avgjørende å granske funksjonaliteten, funksjonene og fleksibiliteten til plattformer. Handelsplattformer som kan skryte av et brukervennlig grensesnitt, utvalg av analyseverktøy og dynamisk kartlegging kan ha stor innvirkning på vellykket handel i USD/PLN.

Intensiv markedsundersøkelse, inkludert valutaer som f.eks USD/PLN, krever robuste data. Plattformer som er i stand til å gi sanntidsdata, effektive verktøy og indikatorer for analyse effektiviserer handelsprosessen og beslutningstaking. En pålitelig plattform med pålitelig kundestøtte og sikkert handelsmiljø bidrar ytterligere til den positive handelsopplevelsen.

Sette bestillinger raskt og nøyaktig på høyt tempo forex markeder avgjør ofte handelssuksess. En avansert, tilpassbar plattform med ett klikk trade utførelse og automatisert trading strategier gir en kantannonsevantageå handle effektivt USD/PLN.

DBrukerbarhet former også traders' preferanser. En ren layout, vinduer som enkelt kan omorganiseres, en robust søkefunksjon og muligheten til håndtere flere par samtidig kan anses som vesentlig.

Erkjenner at ikke alt trades vil være lønnsomt, kan det å velge en plattform som gir negativ balansebeskyttelse være et fornuftig skritt mot risikostyring i USD/PLN forex trading.

Til slutt bør kostnadene forbundet med handel, som spread, provisjon og avgifter over natten vurderes nøye. En transparent prisstruktur kan hjelpe traders for å optimalisere strategier knyttet til USD/PLN, og dermed potensielt øke avkastningen på investeringen.

3.2. Bruk av automatiserte handelssystemer

Automatiserte handelssystemer tjene som kraftige verktøy som kan hjelpe til med å navigere i det komplekse vannet for handel med USD/PLN. Disse systemene bruker avanserte algoritmer for å overvåke markedsforhold, analysere trender og utføre trades på vegne av trader. Løftet om en hands-off tilnærming er virkelig forlokkende, nødvendigheten av å forstå deres virkemåte er alltid tilstede.

Kobler til Forex automatiserte systemer er vanligvis enkelt. Velg et pålitelig system basert på anmeldelser og suksessrater. Etter at du har konfigurert kontoen, bestemmer du nivået av kontroll systemet vil ha. Noen traders foretrekker å la systemet ha full kontroll trades, mens andre kan angi spesifikke parametere for individuelle trades.

Når du har å gjøre med USD/PLN valutapar, en rekke viktige aspekter må vurderes. For eksempel er det viktig å forstå de økonomiske indikatorene som påvirker verdien av dollar og zloty separat. Disse indikatorene påvirker Forex marked direkte og bør dermed være en obligatorisk funksjon i det valgte automatiserte handelssystemet.

Å høste profitt fra automatiserte systemer krever streng risikostyring. Innflytelse kan forsterke både fortjeneste og tap, noe som gjør det til et tveegget sverd. Implementering en riktig risikostyringsstrategi, som stop-loss og take-profits, bør være en integrert del av enhver handelsplan.

Selv om det tilsynelatende er komplekst, kan bruken av et automatisert handelssystem gi traders med et konkurransefortrinn. Men som med ethvert verktøy er det avgjørende for suksess å forstå funksjonaliteten, ta informerte beslutninger om bruken og ha en potent risikostyringsplan på plass.

3.3. Utnytte sosiale handelsnettverk

Innenfor den dynamiske skogen til forex handel, noen trær står høyt blant andre. USD/PLN-paret representerer eik av potensial, med svingninger og trender som lokker en rekke traders. Men handel med USD/PLN kan virke som å bevege seg gjennom et tett kratt, noe som gjør det viktig for traders for å forstå og implementere de undervurderte fenomenene til sosiale handelsnettverk.

Sosiale handelsnettverk fungere som forsterkere i den skravlefylte verdenen til forex handel. De gir en plattform for traders å dele innsikt, strategier og perspektiver, slik at brukerne kan ta mer informerte beslutninger om deres trades. I sammenheng med USD/PLN-handel, se handlingene til erfarne traders i disse nettverkene kan være opplysende. Strategier klonet fra kunnskapsrike USD/PLN traders kan bære fruktene av suksess for andre også. Den kollektive visdommen til deres trekk, deres suksesser og deres uunngåelige feiltrinn kan potensielt lyse veien for en enklere navigering av USD/PLN trade's komplekse terreng.

Å implementere visdommen til disse nettverkene krever bevissthet og årvåkenhet. Se etter relevante diskusjoner og anmeldelser om USD/PLN-handel. Å delta via spørsmål eller bidrag kan føre til bedre forståelse og lovende strategier. Holde et øye med trender trades og vanlige mønstre om USD/PLN. Disse mønstrene, som ofte går igjen, kan være et innblikk i dynamikken til paret, og tilby en fordel for trades.

I mellomtiden faller ansvaret for å nøye granske informasjon samlet inn fra disse nettverkene på deg. Mens de gir en mengde synspunkter, trader skjønn er fortsatt viktig. Utfør bare handlinger som stemmer overens med dine økonomiske mål og risikotoleranser. I en verden av USD/PLN-handel kan sosiale handelsnettverk tjene som verdifulle kompasser, men den siste avgjørelsen bør være din.

📚 Flere ressurser

Vennligst merk: De oppgitte ressursene er kanskje ikke skreddersydd for nybegynnere og er kanskje ikke egnet for traders uten yrkeserfaring.

"Kortsiktige determinanter for USD/PLN-kursen og politiske implikasjoner" (2015)
Forfatter: Y Hsing
publisert: Teoretisk og anvendt økonomi. Bind XXII
Plattform: ebsco.ectap.ro
Beskrivelse: Studien fokuserer på kortsiktige determinanter for USD/PLN-kursen, og understreker dens positive sammenheng med reelt BNP i USA, den reelle aksjeindeksen i Polen og andre forventede variabler. Artikkelen utforsker også politiske implikasjoner knyttet til USD/PLN-kursen.
kilde: ebsco.ectap.ro


"REAKSJON AV VALUTAKURSEN AV USD/PLN VALUTAPARET TIL DE PUBLISERT MAKROØKONOMISKE DATA" (2023)
Forfatter: J Pasionek
publisert: Financial Internet Quarterly'e-Finanse'
Plattform: search.ebscohost.com
Beskrivelse: Denne forskningsartikkelen undersøker virkningen av publiserte makroøkonomiske data på kortsiktig USD/PLN-valutakursvolatilitet. Funnene tyder på at volatiliteten til USD/PLN var høyere etter utgivelsen av slike data.
kilde: search.ebscohost.com


"Risikopremien i valutamarkedet. Anvendelsen av Arch-in-mean-modellen" (2020)
Forfatter: K tsjekkisk
publisert: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Plattform: ceeol.com
Beskrivelse: Studien bruker Arch-in-mean-modellen for å vurdere risikopremien i valutamarkedet, ved å bruke ukentlige AUD/JPY og USD/PLN 1-ukes terminkurser samt de ukentlige logaritmiske endringene i VIX-indeksen.
kilde: ceeol.com

❔ Vanlige spørsmål

trekant sm høyre
Hvilke faktorer påvirker USD/PLN-handel?

Tallrike faktorer påvirker USD/PLN-handel, som politisk stabilitet, økonomisk vekst, inflasjon og pengepolitikk i både USA og Polen. Globale hendelser, som endringer i oljepriser eller markedssentiment, kan også påvirke dette forex par.

trekant sm høyre
Hva er rollen til teknisk analyse i USD/PLN-handel?

Teknisk analyse spiller en avgjørende rolle i USD/PLN-handelsstrategier da den hjelper til med å forutsi fremtidige prisbevegelser basert på historiske data. Det innebærer å studere diagrammer og bruke ulike indikatorer som glidende gjennomsnitt, Fibonacci-nivåer og trendlinjer for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter.

trekant sm høyre
Kan fundamental analyse hjelpe med å handle dette valutaparet?

Absolutt. Å holde øye med grunnleggende økonomiske indikatorer som BNP-data, sysselsettingstall og renter i begge land kan gi verdifull innsikt i potensielle prisbevegelser i USD/PLN-markedet.

trekant sm høyre
Hvilke risikostyringsteknikker kan brukes på USD/PLN-handel?

Risikostyringsteknikker som å sette stop-loss-ordrer, forhindre tap utover et visst punkt, diversifisere ens portefølje og overholde et forhåndsbestemt risiko/belønningsforhold kan hjelpe til med å håndtere potensielle tap ved handel med USD/PLN. I tillegg, traders bør bare risikere en liten del av kapitalen på en enkelt trade.

trekant sm høyre
Hvor volatilt er USD/PLN-markedet, og hva betyr dette for traders?

USD/PLN-markedet kan oppleve betydelig volatilitet, spesielt rundt viktige økonomiske data og i perioder med politisk usikkerhet. Dette kan både skape muligheter for betydelig profitt, men også utgjøre betydelig risiko. Traders må nærme seg dette markedet med en sterk strategi og robust risikostyringspraksis.

Forfatter: Florian Fendt
En ambisiøs investor og trader, Florian grunnla BrokerCheck etter å ha studert økonomi på universitetet. Siden 2017 deler han sin kunnskap og lidenskap for finansmarkedene BrokerCheck.
Les mer av Florian Fendt
Florian-Fendt-forfatter

Legg igjen en kommentar

Top 3 Brokers

Sist oppdatert: 02. mars 2024

Exness

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-ny

Markets.com

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Vantage

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (10 stemmer)
80 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Du vil kanskje også like

⭐ Hva synes du om denne artikkelen?

Fant du dette innlegget nyttig? Kommenter eller vurder hvis du har noe å si om denne artikkelen.

Filter

Vi sorterer etter høyeste rangering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten velger du dem i rullegardinmenyen eller begrenser søket med flere filtre.
- glidebryter
0 - 100
Hva ser du etter?
Brokers
Regulering
Plattform
Innskudd / tilbaketrekking
Kontotype
Kontorsted
Broker Egenskaper