AcademyFinn min Broker

Beste Auto Fib Retracement Guide

Rangerte 4.3 av 5
4.3 av 5 stjerner (3 stemmer)

Auto Fibonacci Retracement er et dynamisk og uvurderlig verktøy i arsenalet til mange traders. Den utnytter de veletablerte matematiske Fibonacci-prinsippene for å identifisere potensielle reverseringspunkter i pristrender. Denne veiledningen skal utforske ulike aspekter ved Auto Fibonacci Retracement-indikatoren, inkludert dens oppsett, optimale verdier for ulike tidsrammer, tolkning, kombinasjon med andre indikatorer, og avgjørende hvordan den passer inn i risikostyringsstrategier.

Auto Fib Retracement

💡 Viktige takeaways

 1. Allsidighet og automatisering: Auto Fibonacci Retracement-verktøyet tilbyr en automatisert og tilpassbar tilnærming for å identifisere viktige handelsnivåer, tilpasset ulike markedsforhold og tidsrammer.
 2. Strategisk integrasjon: Effektivt når det kombineres med andre tekniske analyseverktøy, forbedrer Auto Fibonacci Retracement presisjonen til handelsstrategier, spesielt når det bekreftes av indikatorer som RSI, MACD og lysestakemønstre.
 3. Risk Management: Det spiller en betydelig rolle i risikostyring ved å gi strategiske punkter for å sette stopp-tap og take-profits, avgjørende for å bevare kapital og optimalisere trades.
 4. Ikke et frittstående verktøy: Selv om Auto Fibonacci Retracement er kraftig, bør det brukes som en del av en bredere handelsstrategi, med tanke på både tekniske og fundamentale analyseaspekter.
 5. Kontinuerlig læring og tilpasning: Vellykket applikasjon krever kontinuerlig læring, backtesting og tilpasning til de utviklende markedene og personlig handelsstil.

Magien ligger imidlertid i detaljene! Løs opp de viktige nyansene i de følgende delene... Eller gå rett til vår Vanlige spørsmål med innsikt!

1. Hva er Auto Fibonacci Retracement

1.1. Oversikt over Fibonacci og dens relevans i handel

Fibonacci retracement er et populært verktøy blant tekniske traders, basert på nøkkeltallene identifisert av matematikeren Leonardo Fibonacci på 13-tallet. Disse tallene, og forholdstallene utledet fra dem, brukes til å identifisere potensielle reverseringsnivåer i finansmarkedene. Prinsippet er basert på ideen om at markeder vil spore tilbake en forutsigbar del av et trekk, hvoretter de vil fortsette å bevege seg i den opprinnelige retningen.

1.2. Auto Fibonacci Retracement Indicator

Auto Fibonacci retracement er en forbedret versjon av det tradisjonelle Fibonacci retracement-verktøyet. Den plotter automatisk Fibonacci-nivåer på et handelsdiagram, og identifiserer betydelige prispunkter og potensielle trendreverseringsområder. Denne automatiske funksjonen sparer tid og øker nøyaktigheten for traders, noe som muliggjør raskere beslutningstaking i markeder med høyt tempo.

1.3. Hovedfunksjoner til indikatoren

 • Automatisk deteksjon: Den identifiserer og plotter Fibonacci-nivåer uten manuell inntasting.
 • Tilpasningsmuligheter: Traders kan tilpasse nivåer og farger for å passe deres handelsstil.
 • Tilpasningsevne: Det fungerer på ulike tidsrammer og på tvers av flere aktivaklasser.
 • Brukervennlig grensesnitt: Designet for både nybegynnere og erfarne traders.

Auto Fib Retracement

1.4. Hvorfor Traders Bruk Auto Fibonacci Retracement

 • Presisjon i handel: Den tilbyr presise inn- og utgangspunkter basert på historiske data.
 • allsidighet: Gjelder både i trend- og rekkeviddemarkeder.
 • Integrasjon med andre analyseverktøy: Forbedrer analysen når den kombineres med andre tekniske indikatorer.
Trekk Beskrivelse
Automatisk deteksjon Plotter Fibonacci-nivåer automatisk på diagrammet
Tilpasning Tillater personalisering av nivåer og visuelle innstillinger
Tilpasningsevne Egnet for ulike tidsrammer og markeder
Integrasjonsevne Kan kombineres med andre tekniske verktøy for forbedret analyse
Precision Gir spesifikke potensielle reverseringspunkter

2. Hvordan sette opp Auto Fibonacci Retracement

2.1. Velge Auto Fibonacci Retracement Tool

Først må du finne og velge Auto Fibonacci Retracement-verktøyet fra handelsplattformens verktøykasse. Dette verktøyet finnes vanligvis i delen for teknisk analyse eller tegneverktøy.

2.2. Identifisere den relevante prisklassen

 • Sving opp og ned: Effektiviteten til verktøyet avhenger av riktig identifisering av betydelige svinghøyder og nedturer i markedet.
 • Nylig prishandling: Fokuser på nylige prisbevegelser for å sikre verktøyets relevans for gjeldende markedsforhold.

2.3. Konfigurering av verktøyet

 • Justering av nivåer: Mens standardinnstillingene vanligvis inkluderer viktige Fibonacci-nivåer (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% og 100%), kan du tilpasse disse i henhold til din handelsstrategi.
 • Visuell tilpasning: Endre fargen, tykkelsen og stilen på linjene for klarhet og brukervennlighet.

2.4. Gjelder for ulike tidsrammer

 • Tidsrammevalg: Velg tidsrammen for diagrammet som stemmer overens med handelsstilen din. Verktøyet kan brukes på alt fra minuttdiagrammer for dagshandel til ukentlige diagrammer for langsiktig analyse.
 • Tilpasning av innstillinger for tidsrammer: Du må kanskje justere innstillingene basert på den valgte tidsrammen for optimal ytelse.

2.5. Testing og optimalisering

 • Tilbaketesting: Test oppsettet på historiske data for å måle effektiviteten.
 • Kontinuerlig optimalisering: Gjennomgå og juster innstillingene regelmessig basert på endrede markedsforhold og handelsytelsen din.
Trinn Beskrivelse
Tool Utvalg Finn og velg Auto Fibonacci Retracement-verktøyet i handelsplattformen
Prisklasseidentifikasjon Identifiser betydelige svinghøyder og nedturer i markedet
Konfigurasjon Juster nivåer og visuelle innstillinger
Tidsramme Søknad Bruk verktøyet til ønsket tidsramme og juster innstillingene deretter
Testing og optimalisering Backtest og forbedre oppsettet kontinuerlig

3. Optimale innstillinger for Auto Fibonacci Retracement

3.1. Tidsrammehensyn

Ulike tidsrammer kan påvirke effektiviteten til Fibonacci retracement-nivåer betydelig. Det er avgjørende å forstå hvordan du justerer innstillingene til Auto Fibonacci Retracement-verktøyet for optimal ytelse under ulike markedsforhold.

3.2. Kortsiktige tidsrammer (minutter til timer)

 • Typiske innstillinger: I kortsiktige tidsrammer, for eksempel 1-minutt til 1-times diagrammer, traders fokuserer ofte på 38.2%, 50%og 61.8% retracement nivåer.
 • Begrunnelse: Disse nivåene fungerer ofte som sterk støtte og motstand i raskt bevegelige markeder.
 • Påføring: Ideell for dagen traders og scalpers på jakt etter raske markedsinnganger og -avganger.

3.3. Tidsrammer på mellomlang sikt (timer til dager)

 • Typiske innstillinger: I mellomlangsiktige tidsrammer, som 4-timers til daglige diagrammer, vil alle store Fibonacci-nivåer (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% og 100%) er relevante.
 • Begrunnelse: Gir et bredere syn på markedets bevegelser og potensielle reverseringssoner.
 • Påføring: Egnet for swing traders som har stillinger i flere dager.

3.4. Langsiktige tidsrammer (dager til uker)

 • Typiske innstillinger: For langsiktige tidsrammer, for eksempel ukentlige diagrammer, legges det ofte vekt på 50% og 61.8% nivåer, noen ganger inkludert 23.6% og 38.2% nivåer.
 • Begrunnelse: Langsiktige diagrammer har en tendens til å respektere disse nivåene som nøkkelområder for markedskonsolidering og reversering.
 • Påføring: Nyttig for posisjon traders med fokus på langsiktige markedstrender.

3.5. Tilpasningsevne til markedsforhold

 • Volatile markeder: I svært volatile markeder, traders kan gi mer vekt til 50% og 61.8% nivåer, ettersom prisene er mer sannsynlig å følge disse betydelige delene før de gjenopptar trenden.
 • Trendstyrke: Under sterke trender 23.6% og 38.2% nivåer kan være mer relevante ettersom markeder har en tendens til å spore mindre tilbake under sterke trendforhold.

3.6. Tilpasning og finjustering

 • Parameterjustering: Traders kan justere parametrene for å inkludere flere nivåer som 78.6% eller tilpassede nivåer basert på deres analyse.
 • Visuell tilpasning: Å justere fargen og tykkelsen på linjene kan hjelpe til med å skille mellom viktige og sekundære nivåer.

Auto Fib Retracement Setup

Tidsramme Nøkkelnivåer Søknad Merknader
Kortsiktig 38.2%, 50%, 61.8% Daghandel Raske inn- og utganger, respons på raske trekk
Medium-Term 23.6% til 100% swing trading Bredere markedsutsikt, egnet for flere dagers opphold
Long-Term 50%, 61.8% Posisjon trading Fokuser på betydelige markedstrender og reverseringer
Flyktige markeder 50%, 61.8% Alle handelsstiler Mer betydelige tilbakeslag forventes
Sterke trender 23.6%, 38.2% Alle handelsstiler Mindre retracements i sterke markedstrender

4. Handelssignaler for Auto Fibonacci Retracement

4.1. Grunnleggende prinsipper for tolkning

Å forstå tolkningen av Auto Fibonacci Retracement-nivåer er avgjørende for å identifisere potensielle handelssignaler. Disse nivåene blir sett på som nøkkelområder hvor prisen kan stoppe eller snu.

4.2. Identifisere støtte og motstand

 • Støtte i opptrender: I en oppgående trend fungerer Fibonacci-nivåer som potensielle støttesoner der prisen kan sprette opp igjen.
 • Motstand i nedtrender: Motsatt, i en nedadgående trend, kan disse nivåene fungere som motstandsområder der prisen kan møte nedadgående press.

Auto Fib Retracement Signal

4.3. Handelssignaler under forskjellige markedsforhold

 • Trendvendinger: Et sprett fra et Fibonacci-nivå i retning av den rådende trenden kan tolkes som et potensielt reverseringspunkt, som signaliserer en inn- eller utgang.
 • Trendfortsettelse: Et brudd gjennom et Fibonacci-nivå kan indikere fortsettelsen av den nåværende trenden, noe som tyder på et potensial trade i retning av pause.

4.4. Sammenfall med andre indikatorer

Å kombinere Fibonacci-nivåer med andre tekniske indikatorer kan øke påliteligheten til signalene. For eksempel, en RSI divergens på et viktig Fibonacci-nivå kan styrke reverseringssignalet.

4.5. Lysestakemønstre og Fibonacci-nivåer

Tilstedeværelsen av visse lysestakemønstre, som en hammer eller et stjerneskudd, på et Fibonacci retracement-nivå kan gi ytterligere bekreftelse for inngangs- eller utgangspunkter.

4.6. Sette stopp for tap og ta fortjeneste

 • Stopp tap: Plassering av stopptap like utenfor Fibonacci-nivået kan begrense potensielle tap hvis markedet beveger seg mot trade.
 • Ta fortjeneste: Å sette take-profit-ordrer nær Fibonacci-nivåer i retning av trenden kan optimalisere profitttaking.

4.7. Psykologisk aspekt

Fibonacci-nivåer faller ofte sammen med psykologiske prisnivåer, noe som gjør dem mer effektive på grunn av kollektiv markedspsykologi.

Aspect Beskrivelse
Støtte/motstand Fibonacci-nivåer fungerer som potensiell støtte i opptrend og motstand i nedtrend
Trend reverseringer Sprett fra nivåer indikerer potensielle reverseringspunkter
Trendfortsettelse Gjennombrudd tyder på fortsettelse av den nåværende trenden
Sammenløp med indikatorer Økt signalpålitelighet i kombinasjon med andre indikatorer
lysestake Patterns Mønstre på Fibonacci-nivåer gir ytterligere signalbekreftelse
Stopp tap/ta fortjeneste Viktig for risiko styring og optimalisering av profitttaking
Psykologisk påvirkning Effektiviteten forbedret på grunn av kollektiv markedspsykologi

5. Kombinere Auto Fibonacci Retracement med andre indikatorer

5.1. Synergien mellom tekniske indikatorer

Å kombinere Auto Fibonacci Retracement med andre tekniske indikatorer kan forbedre trading strategier ved å gi mer robuste signaler og dypere markedsinnsikt.

5.2. Flytte gjennomsnitt

 • Kombinasjonsstrategi: Bruk Fibonacci retracement-nivåer for å identifisere potensielle reverseringspunkter innenfor den bredere trenden indikert av glidende gjennomsnitt.

5.3. Relativ styrkeindeks (RSI)

 • Funksjon: RSI måler omfanget av nylige prisendringer for å evaluere overkjøpte eller oversolgte forhold.
 • Kombinasjonsstrategi: Se etter avvik mellom RSI og pris på Fibonacci-nivåer. For eksempel, hvis prisen når et viktig Fibonacci-nivå, men RSI ikke bekrefter trenden, kan det indikere en potensiell reversering.

Auto Fib Retracement kombinert med RSI

5.4. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

 • Funksjon: MACD brukes til å oppdage endringer i styrke, retning, momentum og varighet av en trend.
 • Kombinasjonsstrategi: Bruk MACD for å bekrefte styrken til trenden på Fibonacci retracement-nivåer. Et sterkt MACD-signal på linje med en Fibonacci-støtte eller motstandsnivå kan bekrefte inngangs- eller utgangspunkter.

5.5. Bollinger-band

 • Kombinasjonsstrategi: Når prisen berører eller bryter en Bollinger Band og justerer med et Fibonacci-nivå, kan det signalisere en sterk reversering eller fortsettelsesmønster.

5.6. Stokastisk oscillator

 • Funksjon: Dette momentum indikator sammenligner en bestemt sluttkurs på et verdipapir med en rekke av prisene over en viss tidsperiode.
 • Kombinasjonsstrategi: Bruk den stokastiske oscillatoren til å identifisere overkjøpte eller oversolgte forhold på viktige Fibonacci-nivåer for potensielle inngangs- og utgangspunkter.

5.7. Lysestakemønstre

 • Funksjon: Lysestakemønstre kan indikere potensielle markedsvendinger eller trendfortsettelser.
 • Kombinasjonsstrategi: Se etter bullish eller bearish lysestakemønstre på Fibonacci retracement-nivåer for å forbedre prediksjonskraften til potensiell reversering eller fortsettelse.
Indikator Funksjon Kombinasjonsstrategi med Fibonacci
Glidende gjennomsnitt Trendidentifikasjon Identifiser reverseringspunkter innenfor trender
RSI Betingelser for overkjøp/oversolgt Divergensanalyse på Fibonacci-nivåer
MACD Trendstyrke og momentum Bekreft trendstyrke på Fibonacci-nivåer
Bollinger Bands Markedsvolatilitet Reverserings- eller fortsettelsessignaler på bånd- og Fibonacci-nivåer
Stokastisk Oscillator Momentum og tilstand Overkjøpt/Oversolgt analyse på Fibonacci-nivåer
lysestake Patterns Reverserings-/fortsettelsessignaler Forbedret signalpålitelighet på Fibonacci-nivåer

6. Risikostyring med Auto Fibonacci Retracement

6.1. Viktigheten av risikostyring i handel

Effektiv risikostyring er avgjørende i handelen for å bevare kapital og sikre lang levetid i markedet. Selv om Auto Fibonacci Retracement-verktøyet er kraftig, bør det brukes innenfor en omfattende risikostyringsstrategi.

6.2. Sette Stop-Loss-ordrer

 • Strategisk plassering: Stop-loss-ordrer bør plasseres like utenfor Fibonacci-nivåene. For eksempel, i en oppgående trend, kan et stop-loss plasseres litt under et viktig Fibonacci-støttenivå.
 • Justering til volatilitet: I mer volatile markeder kan bredere stop-loss-marginer være nødvendig for å unngå å bli stoppet for tidlig.

5.3. Posisjonsstørrelse

 • Beregner Risiko pr Trade: Det er viktig å bestemme hvor mye kapital som er i fare pr trade. En vanlig strategi er å risikere ikke mer enn en viss prosentandel av handelskontoen på en enkelt trade.
 • Bruk av Fibonacci-nivåer for dimensjonering: Avstanden mellom inngangspunktet og stop-loss-nivået ved en Fibonacci-retracement kan veilede posisjonsstørrelsen.

6.4. Take-profit nivåer

 • Sette realistiske mål: Take-profit-nivåer kan settes på viktige Fibonacci-nivåer i retning av trenden. For eksempel, i en oppgående trend, kan det å ta profitt på et høyere Fibonacci-nivå være en strategi.
 • Etterfølgende stopp: Implementering av en etterfølgende stoppstrategi kan bidra til å sikre fortjeneste samtidig som du gir trade plass til å løpe.

6.5. Diversifisering og korrelasjon

 • Unngå korrelerte eiendeler: Å bruke Auto Fibonacci Retracement på tvers av høyt korrelerte eiendeler kan øke risikoen. diversifisering er nøkkelen.
 • Asset Allocation: Spre risiko på ulike aktivaklasser og instrumenter.

6.6. Kombinasjon med andre risikostyringsverktøy

 • Bruke andre indikatorer: Kombiner Fibonacci retracement med andre indikatorer som glidende gjennomsnitt eller RSI for bedre risikovurdering.
 • Fundamental analyse: Å holde seg oppmerksom på økonomiske hendelser og nyheter som kan påvirke markedsvolatiliteten er også avgjørende.
Strategi Beskrivelse
Stop-Loss-ordrer Plassert like utenfor Fibonacci-nivåer, justert for volatilitet
Posisjonstørrelse Basert på avstanden mellom entry og stop-loss på Fibonacci-nivå
Take-profit nivåer Sett på viktige Fibonacci-nivåer i trendretning, bruk av etterfølgende stopp
diversifisering Unngå korrelerte eiendeler, spre risiko på tvers av aktivaklasser
Kombiner med verktøy Bruk sammen med andre tekniske indikatorer og fundamental analyse

📚 Flere ressurser

Vennligst merk: De oppgitte ressursene er kanskje ikke skreddersydd for nybegynnere og er kanskje ikke egnet for traders uten yrkeserfaring.

For mer informasjon om Auto Fib Retracement, vennligst besøk Tradingview.

❔ Vanlige spørsmål

trekant sm høyre
Hva er Auto Fibonacci Retracement?

Det er et automatisert verktøy som brukes i teknisk analyse for å identifisere potensielle reverseringsnivåer basert på Fibonacci-forhold.

trekant sm høyre
Hvordan setter du opp Auto Fibonacci Retracement?

Velg verktøyet i handelsplattformen din, identifiser svinghøyder og nedturer, tilpass innstillingene og bruk det til din foretrukne tidsramme.

trekant sm høyre
Kan Auto Fibonacci Retracement brukes under alle markedsforhold?

Selv om den er allsidig, kan effektiviteten variere i forskjellige markedsforhold og bør brukes som en del av en omfattende handelsstrategi.

trekant sm høyre
Bør Auto Fibonacci Retracement brukes isolert?

Nei, det er best brukt i forbindelse med andre tekniske indikatorer og fundamental analyse for mer pålitelige handelssignaler.

trekant sm høyre
Hvordan hjelper Auto Fibonacci Retracement med risikostyring?

Det gir strategiske nivåer for å plassere stop-loss og take-profit-ordrer, og hjelper til med å administrere og minimere handelsrisiko.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kjent for sine innsiktsfulle finansmarkedsoppdateringer. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsferdigheter for å utvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre strategiene sine.
Les mer av Arsam Javed
Arsam-Javed

Legg igjen en kommentar

Top 3 Brokers

Sist oppdatert: 13. april 2024

markets.com-logo-ny

Markets.com

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Vantage

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (10 stemmer)
80 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Exness

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (18 stemmer)

Du vil kanskje også like

⭐ Hva synes du om denne artikkelen?

Fant du dette innlegget nyttig? Kommenter eller vurder hvis du har noe å si om denne artikkelen.

Filter

Vi sorterer etter høyeste rangering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten velger du dem i rullegardinmenyen eller begrenser søket med flere filtre.
- glidebryter
0 - 100
Hva ser du etter?
Brokers
Regulering
Plattform
Innskudd / tilbaketrekking
Kontotype
Kontorsted
Broker Egenskaper